Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПЕРШИЙ КУРС

Читайте также:
  1. Господарські операції за перший квартал 2011 р.
  2. Господарські операції за перший квартал 2013 р.
  3. Перший Всесоюзний з’їзд рад. Створення СРСР, юридичне оформлення.
  4. Перший премоляр верхньої щелепи
  5. ПЕРШИЙ СЕМЕСТР

Календарний термін навчання з 1 вересня 2011 p. по 9 грудня 2011 p. (14 тижнів)

Перший триместр
Шифр за планом Назва дисципліни Обсяг Курсове проектув. Форма підсумкового контролю Підсумкова оцінка П.І.П. викладача Дата виставлення підсумкової оцінки Підпис викладача
Кредит ECTS Годин за шкалою університету за національною шкалою за шкалою ECTS
Всього аудиторні СРС
Лекції лаб. зан. семінар. практич.
  Нормативні дисципліни                            
1.1.1 Історія України 1,5                  
1.1.5 Англійська мова за професійним спрямуванням 0,5                    
1.2.1 Вища математика 6,5     і            
1.2.2 Фізика   і            
1.2.3 Обчислювальна техніка та програмування до задач фотоніки та лазерної інженерії   дз            
1.2.4 Хімія та основи матеріалознавства     і            
1.2.5 Інженерна та комп’ютерна графіка 1,5     дз            
2.2.1.3 Основи оптоінформатики     дз            
2.2.2.1 Введення в спеціальність       дз            
  Зміни до переліку навчальних дисциплін                            
                               
  Консультації                        
  Сесія                        
  Всього              
4.1 Фізична культура 2,0                    
4.2 Практична культурологія 0,5                    

Підпис студента_______________ Підпис куратора___________ Підпис декана________
ПЕРШИЙ КУРС

Календарний термін навчання: з 26.12.2011 p. по 30.12.2011 p.

Продовження: з 10.01.2012 р. по 6.04.2012 p. (14 тижнів)

Другий триместр
Шифр за планом Назва дисципліни Обсяг Курсове проектув. Форма підсумкового контролю Підсумкова оцінка П.І.П. викладача Дата виставлення підсумкової оцінки Підпис викладача
Кредит ECTS Годин за шкалою університету за національною шкалою за шкалою ECTS
Всього аудиторні СРС
Лекції лаб. зан. семінар. практич.
  Нормативні дисципліни                            
1.1.1 Історія України 1,5     і            
1.1.5 Англійська мова за професійним спрямуванням 1,0                    
1.2.1 Вища математика 6,5     і            
1.2.2 Фізика 5,0   і            
1.2.3 Обчислювальна техніка та програмування до задач фотоніки та лазерної інженерії 4,0   і            
1.2.3 Обчислювальна техніка та програмування до задач фотоніки та лазерної інженерії             кр              
1.2.5 Інженерна та комп’ютерна графіка 1,5     і            
1.2.5 Інженерна та комп’ютерна графіка             кр              
1.3.5 Оптичне матеріалознавство 2,5     дз            
2.2.2.3 Застосування систем прикладних програм 2,0                  
  Зміни до переліку навчальних дисциплін                            
  Консультації                        
  Сесія                        
  Всього              
4.1 Фізична культура 2,0                    
4.2 Практична культурологія 0,5                    

 

Загрузка...

Підпис студента_______________ Підпис куратора___________ Підпис декана________


ПЕРШИЙ КУРС

Календарний термін навчання з 23 квітня 2012 p. по 25 травня 2012 p. (10 тижнів)

Третій триместр
Шифр за планом Назва дисципліни Обсяг Курсове проектув. Форма підсумкового контролю Підсумкова оцінка П.І.П. викладача Дата виставлення підсумкової оцінки Підпис викладача
Кредит ECTS Годин за шкалою університету за національною шкалою за шкалою ECTS
Всього аудиторні СРС
лекції лаб. зан. семінар. практич.
  Нормативні дисципліни                            
                               
  Вибіркові дисципліни                            
  Робоча професія                            
3.1 Охорона праці 1 ,5   і            
3.2 Основи галузевої економіки і підприємництва   з            
3.3 Основи правових знань і трудового законодавства   з            
3.4 Техніка пошуку роботи 0,5   з            
3.5 Правила дорожнього руху 0,5   з            
3.6 Етика ділового спілкування 0,5   з            
3.7 Машинопис   з            
3.8 Основи роботи в Internet 0,5   з            
3.9 Технології комп"ютерної обробки інформації 5,0   з            
3.10 Виробниче навчання 2,5   з            
3.11 Основи діловодства 1,0   з            
  Зміни до переліку навчальних дисциплін                            
                               
  Консультації                        
  Сесія                
  Всього              

 

 

Підпис студента_______________ Підпис куратора___________ Підпис декана_______


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 76 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Збирання і юстування лазерних та оптоелектронних приладів і систем| ТРЕТІЙ КУРС

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.012 сек.)