Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Введення даних груп барвників. Для фарбування бавовняних тканин потрібно ввести такі групи барвників: прямі, активні, кубові, сірчисті, пігменти.

Читайте также:
  1. Алгоритм 4. Транспонування бази даних
  2. База даних користувача
  3. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.—84. Нові правила бібліографічного опису.
  4. Введення інформації про підприємство
  5. Введення інших початкових залишків
  6. Введення обернених тригонометричних функцій

Введення даних груп еталонів відповідно до замовлення.

Введення даних на використовуваний при забарвленні субстрат.

Введення даних барвників (назва барвника, ціна).

5. Введення даних калібрувальної серії барвника (з зразків 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,5%, 0,7%, 1,0%, 1,5%, 2%, 3% забарвлення - введення концентрації, а потім спектральних даних за стандартною процедурою).

6. Контроль калібрувальних серій барвників.

Контроль підготовки базових даних барвників здійснюється шляхом візуального аналізу калібрувальних кривих. Графіки правильно приготованих серій повинні мати наступні основні властивості:

- плавне зниження кривої, що характеризує залежність світлості від концентрацій;

- плавна зміна кольоровості, причому у більшості барвників спостерігається «загин» кривої в області т.з. оптимальної концентрації;

- відсутність «випадних» точок на обох графіках.

Введення технологічних даних.

Корекція даних.

 

Приклад 10. Навести алгоритм автоматичного розрахунок рецептур відтворення кольору згідно еталону на тканині «бязь» постільного дитячого призначення.

Рішення.

1. Вибрати режим розрахунку рецептур (тріади).

2. Вибрати групу барвників. Для заданих умов доцільно вибрати кубові барвники.

3. Сформувати підгрупу барвників згідно з умовами роботи опоряджувальної фабрики.

4. Запитати дані субстрату.

5. Запитати або ввести дані еталону.

6. Перевести програму в режим розрахунку.

7. Здійснити сортування розрахованих рецептур по певних критеріях.

 

Задачі

1. Визначите координати кольору зразків 1, 2, 3 по спектральних коефіцієнтах відбиття R (табл.8); зразки освітлюють джерелом С.

Таблиця 8

Спектральні коефіцієнти відбиття зразків

λ, нм
R1 % 34,0 42,0 52,0 5,0 52,5 45,0 38,0 32,0
R2 % 12,0 15,0 21,7 29,5 38,0 47,5 57,5 66,5
R3 % 10,5 13,5 20,0 27,2 32,6 35,0 34,6 30,6
λ, нм
R1 % 27,5 24,0 21,7 21,5 24,5 32,0 36,4 45,0
R2 % 73,0 76,5 78,0 80,5 80,7 81,0 82,0 82,0
R3 % 27,0 23,8 21,6 21,4 20,9 24,5 31,9 44,8

 

При розрахунку координат кольору значення коефіцієнтів відбиття необхідно виразити в долях одиниці.

Відповідь. X1=29,696; Y1=30,658; Z1=61,167; X2=65,023; Y2=67,917; Z2 =32,977; Х3=23,212; Y3=27,703; Z3=28,960.

 

2. Є 5 зразків забарвленої тканини, колір яких охарактеризований координатами кольору (табл.9):

Таблиця 9

Координати кольору зразків

Зразок
X 25,0 14,0 31,0 34,0 41,0
Y 21,0 13,0 31,0 25,0 25,0
Z ,0 11,0 32,0 23,0 32,0

Охарактеризуйте відмінність цих зразків по світлості і кольоровості.

Відповідь: х1 = 0,44; у1= 0,37; Y1 = 21 %; х2 = 0,37; у2 = 0,34; Y2 = 13%; х3 = 33; у3 = 0,33; Y3 = 31%; x4 = 0,41; у4 = 0,30; Y4 = 25%; х5=0,42; у5=0,26; Y 5 = 25%. 

3.Визначите колірний тон і чистоту кольору по координатах кольору зразків (табл.10):

Таблиця 10

Координати кольору зразків

№ зразка X Y Z
9,0 14,0 20,0
12,0 11,0 17,0
45,0 33,0 15,0

Відповідь: Р = 0,4;λ = 492; Р = 0,1; λ =562; Р = 0,5; λ = 600.

4.Визначите концентраційну межу збереження лінійної залежності коефіцієнта поглинання світлового випромінювання забарвленим зразком від вмісту барвника на волокні, якщо є наступні дані (табл.11):

Таблиця 11

Концентраційна серія зразків

№ зразка λ, нм Коефіцієнти відбиття R при концентрації (%)
С1=0,05 С2=0,1 C3=0,2 С4 =0,4 С5=0,8 С6= 1,6
28,0 22,8 19,6 14,5 10,8 8,2
42,0 33,3 27,9 18,7 11,5 8,2
42,5 35,8 24,7 19,2 10,8 7,6
                       

 

5. Визначите величину колірної відмінності ΔЕ між еталонними і відтвореними зразками. Координати кольору зразків приведені в табл. 12.

Загрузка...

Таблиця 12

Координати кольору зразків

№ п/п Еталонний зразок Відтворений зразок
X Y Z X Y Z
16,16 15,11 10,34 15,96 15,20 10,70
24,07 21,16 11,18 24,85 22,0 11,58
5,45 4,69 4,87 6,00 5,20 7,20

Відповідь. 1,9; 0,9; 1,8.

 

6. Визначите, чи є забарвлення зразків I, II і III метамерним або ізомерним, якщо при зміні колірних відмінностей ΔE цих зразків в порівнянні з еталоном набуто значень (табл. 13):

 

 

Таблиця 13

Зміна колірних відмінностей зразків

№ зразка I II III
Джерело випромінювання А 0,8 1,2 0,4
Джерело випромінювання С 0,7 0,2 0,7

 

Порогове значення ΔEпор для даного кольору рівне 1,5.

 

7. Охарактеризуйте колір п'яти забарвлень по значеннях координат кольоровості х, у і світлості Y (табл. 14):

Таблиця 14

Координати кольоровості і світлості зразків

№ зразка
х 0,33 0,33 0,33 0,20 0,50
у 0,33 0,33 0,33 0,10 0,25
Y %

 

 

8. Охарактеризуйте колір п'яти забарвлень по значеннях колірного тону λ,, колориметричній насиченості р і світлості ρ (табл. 15).

Таблиця 15

Характеристики кольору зразків

№ зразка
λ,, нм
p, %
ρ, %

 

9. Обчисліть координати кольоровості, охарактеризуйте за допомогою колірного трикутника колірний тон і колориметричну насиченість двох забарвлень А і В, координати кольору яких приведені нижче (табл. 16):

Таблиця 16

Координати кольору забарвлень

Координати кольору X Y Z
Забарвлення А
Забарвлення В

Відповідь. Для А λ=494 нм, р=50 %; для В λ=495 нм, р=48 %.

 

10. Охарактеризуйте колориметричну насиченість забарвленого зразка тканини за наступних умов. Зразок освітлений колориметричним джерелом С, для якого х=0,310, у=0,316, і його колірний тон в цих умовах λ=550 нм (х=0,302, у=0,692). Колір зразка порівнюють з кольором поверхні оксиду магнію, який освітлений сумішшю двох монохроматичних випромінювань. Значення колірного тону цих випромінювань: λ1=500 нм (х=0,008, у=0,538) і λ2=600 нм (х=0,627, у=0,373).

Відповідь. р=37%.

 

11. Визначите сумісність барвників в бінарній суміші, якщо дані спектральні коефіцієнти відбиття незабарвленої тканини Rтк і зразків, надрукованих окремими барвниками Rч, Rс і їх сумішшю Rсм (див.табл. 17).

Таблиця 17

Спектральні дані забарвлених зразків

Суміш     λ,нм     Спектральні коефіцієнти відбиття, %
Rтк Rсм
А 24,5 40,5 68,5 20,6
28,5 48,7 73,0 25,1
29,0 59,0 75,5 27,3
22,0 64,0 79,0 21,3
15,0 60,5 80,2 14,5
11,0 54,7 81,0 10,6
9,0 46,5 81,5 8,6
9,0 40,0 82,0 8,3
10,0 35,0 82,5 9,0
21,5 31,2 83,0 16,2
46,5 29,2 83,1 24,5
69,0 29,0 83,3 28,0
78,0 29,2 83,5 28,9
80,0 32,0 83,7 31,8
81,0 40,7 83,8 40,4
81,5 50,0 84,0 50,0

 

12. Визначите сумісність барвників в триаді, якщо дані спектральні коефіцієнти відбиття незабарвленої тканини Rтк і зразків, надрукованих окремими барвниками Rч, Rж, і їх сумішшю Rсм (див.табл. 18).

Таблиця 18

Спектральні дані забарвлених зразків

Суміш     λ,нм     Спектральні коефіцієнти відбиття, %
Rтк Rсм
У 16,5 6,7 31,0 68,5 4,9
20,0 8,2 38,8 73,0 6,2
21,2 12,5 49,5 75,5 8,8
14,5 18,0 54,5 79,0 9,1
8,2 24,5 49,5 80,0 7,1
6,7 32,5 41,7 81,0 5,9
5,7 43,0 34,5 81,5 5,2
5,7 55,0 28,2 82,0 5,1
6,0 67,0 23,5 82,5 5,2
13,5 76,0 20,2 83,0 9,4
37,5 80,0 18,2 83,1 15,3
63,5 82,0 18,0 83,3 17,4
77,0 82,5 18,2 83,5 18,1
80,7 82,7 20,7 83,7 20,6
81,7 83,0 28,0 83,8 27,9
82,2 83,7 41,0 84,0 40,8

 

13.Навести алгоритм формування бази колориметричних даних для фарбування вовняних тканин.

14. Навести алгоритм формування бази колориметричних даних для фарбування тканин з синтетичних волокон.

15. Навести алгоритм формування бази колориметричних даних для фарбування тканин з целюлозних волокон.

16. Навести алгоритм формування бази колориметричних даних для друкування бавовняних тканин.

17. Навести алгоритм автоматичного розрахунок рецептур відтворення кольору згідно еталону на тканині «сатин» одягового призначення.

18. Навести алгоритм автоматичного розрахунок рецептур відтворення кольору згідно еталону на тканині з синтетичних волокон декоративного призначення.

19. Навести алгоритм автоматичного розрахунок рецептур відтворення кольору згідно еталону на тканині «фланель» дітячого призначення.

20. Навести алгоритм автоматичного розрахунок рецептур відтворення кольору згідно еталону на вовняній тканині одягового призначення.

 

 

Література

 

Основна література

 

1. Журавлева Н.В., Коновалова М.В., Куликова М.А. Колорирование текстильных материалов. Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2007, 368 с.

2. Художественное оформление текстильных изделий/С.А.Малахова, Т.А.Журавлева, В.Н.Козлов и др.–М.Легпромбытиздат,1988, 304 с.

3. Кисилев А.М. Художественное оформление текстильных материалов способом печати: Учебное пособие/ СПГУТД – СПб., 2000, 2004, - 80 с.

4. Цвет в промышленности / под ред. Р.Мак-Дональда: Пер. с англ. И.В.Пановой, Л.П.Новосельцева под ред. Ф.Ю.Телегина. – М.:Логос, 2002. – 596 с.

5. Кириллов Е.А. Цветоведение. М. : Легпромбытиздат,1987. – 128 с.

6. Технологические расчеты в химической технологии волокнистых материалов: Учеб.пособие для текстильных вузов/ Беленький Л.И., Росинская Ц.И., Мельников Б,Н, и др.; Под ред. Л.И.Беленького.- М.: Высш. шк., 1985.- 240 с.

7. Кричевский Г.Е. Химическая технология текстильных материалов. Учеб. для вузов в 3-х томах. Т.2 М., 2001, 540 с.

 

Додаткова література

 

1. Применение цветоведения в текстильной промышленности. Ч.1. Изд-во “Легкая индустрия”, 1970, –264 с.

2. Лабораторный практикум по химической технологии текстильных материалов: Учеб. пособие для вузов. Т.С.Новорадовская и др. Под ред. Г.Е.Кричевского. – М.:, 1995, 398 с.

3. Красители для текстильной промышленности. Колористический справочник. – Под ред. А.Л.Бельского и В.В.Карпова /-М.:Химия, 1971.

4. Атлас цветов (каталог). М: ВЦАМлегпром, ВНИИполиграфии, 1986.

5. Малахова С.А. Специальная композиция печатного рисунка на текстильных материалах. – М.:Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 208 с.

6. Кривошеев М.И., Кустарев А.К. Цветовые измерения. – М.: Энергоатомиздат, 1990.- 240 с.

7. Новорадовский А.Г. Научное обоснование и разработка эффективных методов прогнозирования и формирования окраски текстильных материалов с заданными потребительскими свойствами. - Автореф. дис. … д.т.н., Иваново, 2005.

 

Додаток 1

Залежність функції Гуревича - Кубелки - Мунка K/S

від коефіцієнта відбиття rλ

 

Rλ,% K/S Rλ,% K/S Rλ,% K/S
1 2 3 4 5 6
0,0   3,0 15,68 6,0 7,363
449,0 15,14 7,227
249,0 14,64 7,096
165,7 14,17 6,968
124,0 13,72 6,844
99,0 13,30 6,725
82,3 12,91 6,609
70,4 12,53 6,496
61,5 12,18 6,387
54,6 11,84 6,281
1,0 49,0 4,0 11,52 7,0 6,178
44,5 11,22 6,078
40,7 10,93 5,980
37,5 10,65 5,886
34,7 10,39 5,794
32,3 10,13 5,704
30,3 9,89 5,617
28,4 9,66 5,532
26,79 9,44 5,449
25,33 9,23 5,369
2,0 24,01 5,0 9,02 8,0 5,290
22,82 8,83 5,213
21,74 8,64 5,139
20,75 8,46 5,066
19,85 8,29 4,994
19,01 8,12 4,925
18,24 7,957 4,857
17,53 7,800 4,791
16,87 7,650 4,726
16,26 7,504 4,662

 

1 2 3 4 5 6
9,0 4,601 13,0 2,911 17,0 2,026
4,540 2,882 2,009
4,481 2,854 1,9930
4,423 2,826 1,9767
4,366 2,798 1,9606
4,311 2,771 1,9446
4,256 2,744 1,9289
4,203 2,718 1,9134
4,151 2,692 1,8980
4,100 2,667 1,8828
10,0 4,050 14,0 2,641 18,0 1,8678
4,001 2,617 1,8529
3,953 2,592 1,8382
3,906 2,568 1,8237
3,860 2,544 1,8094
3,814 2,521 1 ,7952
3,770 2,498 1,7812
3,726 2,475 1,7673
3,684 2,452 1,7536
3,642 2,430 1,7400
11,0 3,600 15,0 2,408 19,0 1,726Ь
3,560 2,387 1,7133
про 3,520 2,365 1,7002
3,481 2,344 1,6872
3,443 2,324 1,6743
3,405 2,303 1,6616
3,368 2,283 1,6490
3,332 2,263 1,6366
3,296 2,244 1,6242
3,261 2,224 1,6121
12,0 3,227 16,0 2,205 20,0 1,6000
3,198 2,186 1,5881
3,159 2,167 1,5763
3,127 2,149 1,5646
3,094 2,131 1,5530
3,062 2,113 1,5415
3,031 2,095 1,5302
3,001 2,078 1,5190
2,970 2,060 1,5078
2,940 2,043 1,4968

 

 

1 2 3 4 5 6
21,0 1,4860 25,0 1,1250 29,0 0,8691
1,4752 1,1175 0,8637
1,4645 1,1101 0,8583
1,4539 1,1028 0,8530
1,4434 1,0955 0,8477
1,4331 1,0883 0,8424
1,4228 1,0811 0,8372
1,4126 1,0740 0,8320
1,4026 1,0670 0,8268
1,3926 1,0600 0,8217
22,0 1,3827 26,0 1,0531 30,0 0,8167
1,3792 1,0462 0,8116
1,3632 1,0394 0,8066
1,3536 1,0326 0,8017
1,3441 1,0259 0,7967
1,3347 1,0193 0,7918
1,3254 1,0127 0,7870
1,3161 1,0062 0,7822
1,3070 1,9997 0,7774
1,2979 0,9933 0,7726
23,0 1,2889 27,0 0,9888 31,0 0,7679
1,2800 0,9885 0,7632
1,2712 0,9742 0,7586
1,2624 0,9680 0,7539
1,2538 0,9618 0,7494
1,2452 0,9557 0,7448
1,2366 0,9496 0,7403
1,2282 0,9436 0,7359
1,2198 0,9376 0,7313
1,2116 0,9316 0,7269
24,0 1,2033 28,0 0,9257 32,0 0,7225
1,1952 0,9199 0,7181
1,1874 0,9140 0,7138
1,1791 0,9083 0,7095
1,1712 0,9026 0,7052
1,1633 0,8969 0,7010
1,1555 0,8912 0,6967
1,1478 0,8857 0,6926
1,1401 0,8801 0,6884
1,1325 0,8746 0,6843

 

1 2 3 4 5 6
33,0 0,6802 37,0 0,5364 42,0 0,4005
0,6761 0,5332 0,3958
0,6720 0,5301 0,3912
0,6680 0,5270 0,3867
0,6640 0,5239 0,3822
0,6600 0,5208 43,0 0,3778
0,6561 0,5178 0,3734
0,6521 0,5148 0,3691
0,6483 0,5118 0,3648
0,6444 0,5088 0,3606
34,0 0,6406 38,0 0,5058 44,0 0,3564
0,6368 0,5028 0,3522
0,6330 0,4999 0,3481
0,6362 0,4970 0,3441
0,6255 0,4941 0,3401
0,6218 0,4912 45,0 0,3361
0,6181 0,4881 0,3322
0,6144 0,4855 0,3283
0,6108 0,4827 0,3245
0,6072 0,4798 0,3207
35,0 0,6036 39,0 0,4770 46,0 0,3170
0,6000 0,4743 0,3132
0,5964 0,4715 0,3096
0,5929 0,4688 0,3060
0,5894 0,4660 0,3024
0,5860 0,4633 47,0 0,2988
0,5825 0,4606 0,2953
0,5791 0,4580 0,2918
0,5756 0,4552 0,2884
0,5723 0,4526 0,2850
36,0 0,5689 40,0 0,4500 48,0 0,2817
0,5655 0,4448 0,2783
0,5622 0,4396 0,2751
0,5589 0,4345 0,2718
0,5556 0,4295 0,2686
0,5524 41,0 0,4245 49,0 0,26541
0,5491 0,4198 0,26226
0,5459 0,4147 0,25915
0,5427 0,4099 0,25606
0,5395 0,4052 0,25302

 

 

1 2 3 4 5 6
50,0 0,25000 58,0 0,15207 66,0 0,08758
0,24702 0,15011 0,08629
0,24406 0,14816 0,08501
0,24114 0,14624 0,08250
0,23825 0,14434 0,08375
51,0 0,23539 59,0 0,14246 67,0 0,08127
0,23256 0,14059 0,08005
0,22976 0,13875 0,07884
0,22699 0,13693 0,07764
0,22425 0,13512 0,07646
52,0 0,22154 60,0 0,13333 68,0 0,07529
0,21885 0,13156 0,07414
0,21620 0,12981 0,07299
0,21357 0,12808 0,07186
0,21097 0,12637 0,07074
53,0 0,20840 61,0 0,12476 69,0 0,06964
0,20585 0,12299 0,06854
0,20333 0,12133 0,06746
0,20084 0,11969 0,06639
0,19837 0,11806 0,06533
54,0 0,19593 62,0 0,11845 70,0 0,06429
0,19351 0,11486 0,06325
0,19112 0,11328 0,06223
0,18875 0,11172 0,06122
0,18641 0,11018 0,06021
55,0 0,18409 63,0 0,10865 71,0 0,05923
0,18180 0,10714 0,05825
0,17953 0,10564 0,05778
0,17728 0,10416 0,05632
0,17506 0,10270 0,05538
56,0 0,17286 64,0 0,10125 72,0 0,05444
0,17068 0,09982 0,05352
0,16852 0,09840 0,05261
0,16639 0,09699 0,05171
0,16428 0,09560 0,05081
57,0 0,16219 65,0 0,09423 73,0 0,04993
0,16013 0,09287 0,04906
0,15808 0,09153 0,04820
0,15606 0,09020 0,04735
0,15405 0,08888 0,04651

 

1 2 3 4 5 6
74,0 0,04568 79,0 0,02791 90,0 0,005556
0,04485 0,02731 0,004986
0,04404 0,02672 91,0 0,004451
0,04324 0,02614 0,003948
0,04245 0,02557 92,0 0,003478
75,0 0,04167 80,0 0,02500 0,003041
0,04013 0,02362 93,0 0,002634
0,04013 81,0 0,02228 0,002259
0,03938 0,02100 94,0 0,001915
0,03863 82,0 0,01976 0,001601
76,0 0,03789 0,01856 95,0 0,001316
0,03717 83,0 0,01741 0,001000
0,03645 0,01630 96,0 0,000833
0,03574 84,0 0,01524 0,000635
0,03504 0,01422 97,0 0,000464
77,0 0,03435 85,0 0,01324 0,000321
0,03367 0,01230 98,0 0,000204
0,03299 86,0 0,01140 0,000114
0,03233 0,01054 99,0 0,0000505
0,03167 87,0 0,009713 0,0000126
78,0 0,03103 0,008929 100,0 0,0000000
0,03039 88,0 0,008182    
0,02976 0,007472    
0,02913 89,0 0,006798    
0,02852 0,006159    

Додаток 2

Добутки кривих додавання МКО 1964 р. Еλхλ, Еλyλ, Eλzλ на відносні спектральні розподіли стандартних випромінювань МКО А, С и D65

Довжина хвилі λ, нм Стандартні випромінювання
А С D65
Eλxλ Eλyλ Eλzλ Eλxλ Eλyλ Eλzλ Eλxλ Eλyλ Eλzλ
0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,002 0,001 0,000 0,003
0,003 0,000 0,011 0,009 0,001 0,043 0,011 0,001 0,049
0,025 0,003 0,111 0,103 0,011 0,463 0,136 0,014 0,613
0,132 0,014 0,605 0,581 0,060 2,672 0,667 0,069 3,066
0,377 0,040 1,795 1,708 0,179 8,122 1,644 0,172 7,820
0,682 0,083 3,368 3,011 0,370 14,865 2,348 0,289 11,589
0,968 0,156 4,962 3,969 0,643 20,349 3,463 0,560 17,755
1,078 0,260 5,802 3,914 0,945 21,058 3,733 0,901 20,088
1,005 0,426 5,802 3,168 1,343 18,292 3,065 1,300 17,697
0,737 0,698 4,965 2,062 1,952 13,887 1,934 1,831 13,025
0,341 1,076 3,274 0,849 2,675 8,144 0,803 2,530 7,703
0,076 1,607 1,968 0,167 3,484 4,268 0,151 3,176 3,889
0,020 2,424 1,150 0,037 4,398 2,085 0,036 4,337 2,056
0,218 3,523 0,650 0,327 5,284 0,976 0,348 5,629 1,040
0,750 4,854 0,387 0,971 6,285 0,501 1,062 6,870 0,548
1,644 6,086 0,212 1,873 7,302 0,255 2,192 8,112 0,282
2,847 7,267 0,104 3,275 8,362 0,119 3,385 8,644 0,123
4,326 8,099 0,033 4,744 8,882 0,036 4,744 8,881 0,036
6,198 8,766 0,000 6,322 8,941 0,000 6,069 8,583 0,000
8,277 9,002 0,000 7,653 8,322 0,000 7,285 7,922 0,000
8,645 7,407 0,000 8,108 6,947 0,000 8,361 7,163 0,000
8,919 6,166 0,000 8,259 5,740 0,000 8,537 5,934 0,000
9,257 5,422 0,000 8,318 4,872 0,000 8,707 5,100 0,000
8,550 4,381 0,000 7,530 3,858 0,000 7,946 4,071 0,000
7,038 3,271 0,000 6,076 2,824 0,000 6,463 3,004 0,000
5,107 2.236 0,000 4,325 1,894 0,000 4,641 2,032 0,000
3,475 1,448 0,000 2,872 1,197 0,000 3,109 1,295 0,000

2,081 0,835 0,000 1,703 0,683 0,000 1,848 0,741 0,000
1,202 0,475 0,000 0,962 0,380 0,000 1,053 0,416 0,000
0,666 0,261 0,000 0,520 0,203 0,000 0,575 0,225 0,000
0,321 0,125 0,000 0,248 0,097 0,000 0,275 0,107 0,000
0,139 0,054 0,000 0,108 0,042 0,000 0,120 0,046 0,000
0,069 0,027 0,000 0,053 0,021 0,000 0,059 0,023 0,000
0,034 0,013 0,000 0,026 0,010 0,000 0,029 0,011 0,000
0,013 0,005 0,000 0,010 0,004 0,000 0,012 0,004 0,000
0,007 0,003 0,000 0,006 0,002 0,000 0,006 0,002 0,000
0,004 0,001 0,000 0,003 0,001 0,000 0,003 0,001 0,000
0,002 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000
0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Координати кольору (X,Y,Z) 95,80 100,00   90,980     94,428     100,00     120,721     94,825     100,00     107,38    
Координати кольоровості (x,y,z) 0,3341 0,3487     0,3172     0,2996     0,3173     0,3831     0,3138     0,3309     0,3558    

 

 

Додаток 3

Контрольні завдання

 

Завдання 1

1. Спектральна характеристика кольору, його фізичні особливості. Колірний тон. Світлість. Насиченість кольору.

2. Визначте величину колірної відмінності Е між двома зразками тканини, якщо їх координати кольору:

X1 = 74,56 Y1 = 66,61 Z1 = 34,13

X2 = 119,96 Y2 = 104,80 Z2 = 48,55

3. Визначте концентрацію розчину барвника, якщо стандартний розчин, який містить 0,03 г/л цього барвника має оптичну густину 0,7 за вимірюванням у кюветі з товщиною шару 3 см. При вимірюванні у кюветі з товщиною шару 1см оптична густина досліджуваного розчину - 0,9.

4. Наведіть особливості малюнків для різних видів друкування та різноманітних видів текстильних матеріалів.

 

Завдання 2

1. Кольори прості, складні, основні, похідні, взаємодоповнюючі. Способи одержання кольору.

2. Визначте координати кольору зразків по спектральним коефіцієнтам відбиття R; зразки освітлюють джерелом С.

λ нм 400 420 440 460 480 500 520 540

R1 % 34,0 42,0 52,0 57,0 52,5 45,0 38,0 32,0

R2 % 12,0 15,0 21,7 29,5 38,0 47,5 57,5 66,5

R3 % 10,5 13,5 20,0 27,2 32,6 35,0 34,6 30,6

 

λ нм 560 580 600 620 640 660 680 700

R1 % 27,5 24,0 21,7 21,5 24,5 32,0 36,4 45,0

R2 % 73,0 76,5 78,0 80,5 80,7 81,0 82,0 82,0

R3 % 27,0 23,8 21,6 21,4 20,9 24,5 31,9 44,8

При розрахунку координат кольору значення коефіцієнтів відбиття необхідно виразити у долях одиниці.

3. Розрахувати вміст барвників А и В на волокні (г/кг), якщо оптична густина розчину суміші барвників, екстрагованих з волокна, дорівнює 0,5. Концентрація розчинів барвників А и В дорівнює відповідно 0,04 г/л і 0,02 г/л. Вага волокна 0,02 г, об’єм екстракту 50 мл.

4. Художнє оформлення ситцю, призначеного для жіночої, дитячої і молодіжної сукні, білизни. Колористичне рішення малюнків для ситцю.

Завдання 3

1. Адитивний метод одержання кольору, колірний круг. Основні положення оптичного змішання ко


Дата добавления: 2015-10-28; просмотров: 274 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Приклади рішення типових задач| Напитки / Beverages list 50 ml.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.039 сек.)