Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виберіть правильний український відповідник

Читайте также:
  1. Виберіть правильний варіант.
  2. Заняття 4: Український митець доби національно-культурного відродження.

Виберіть синонім до іншомовного слова

БОНУС - премія

ГІПОТЕТИЧНИЙ - передбачуваний

ІДЕНТИЧНИЙ - тотожний

ДИСГАРМОНІЯ - Розлад

ДИСИДЕНТ – відступник

АРГУМЕНТ - доказ

ЕКСТРЕНИЙ - невідкладний

ХРОНІЧНИЙ - ПОСТІЙНИЙ

ІНЕРТНИЙ - бездіяльний

ЕФЕКТИВНИЙ - дійовий

ЕНЕРГІЙНИЙ - діяльний

ДИСКОМФОРТ - незручність

ФАМІЛЬЯРНИЙ - панібратський

АГРАРНИЙ - ЗЕМЕЛЬНИЙ

ІНІЦІАТИВА - почин

АДРЕС - вітання

АДРЕСАНТ - ВІДПРАВНИК

ГАЛЮЦИНАЦІЯ - марево

РЕЗОНАНС - відлуння

ГЕНЕРАЛЬНИЙ - головний

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ - поділ

ГУМАННІСТЬ - людяність

ДЕКОРАТИВНИЙ - мальовничий

АСИМІЛЯЦІЯ - уподібненння

ДЕФЕКТИВНИЙ - ненормальний

ДИСЦИПЛІНОВАНИЙ- організований

ДОТАЦІЯ - доплата

АДРЕСАТ - одержувач

КОРЕКТНИЙ - ввічливий

АСПЕКТ - бачення

НАЇВНИЙ - простодушний

НЕОРДИНАРНИЙ - незвичайний

АТЕСТУВАТИ - оцінювати

РЕНОМЕ - репутація

ОРИГІНАЛЬНИЙ - своєрідний

АУДІЄНЦІЯ - прийом

РУТИНА - застій

ДІАЛЕКТ - ГОВІРКА

ДЕЛІКАТНИЙ -витончений

ФОРСУВАТИ - прискорювати

ТРІУМФАЛЬНИЙ - переможний

АФЕРА - шахрайство

СОЦІАЛЬНИЙ - суспільний

ПРОЗАЇЧНИЙ - звичайний

РАТИФІКАЦІЯ - затвердження

ОПЕРАТИВНИЙ - дійовий

АВТОНОМНИЙ -самостійний

ІНКОГНІТО - приховано

ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНИЙ - показний

АГРЕСИВНИЙ - загарбницький

ВЕРБАЛЬНИЙ - словесний

ПРЕРОГАТИВА - перевага

ОПОНЕНТ - супротивник

ДЕ-ЮРЕ - формально

ПЕДАНТ - формаліст

АДАПТАЦІЯ - пристосування

ВАРІАНТ - різновид

ПРЕВАЛЮВАТИ - переважати

АВТОМАТИЧНИЙ - мимовільний

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ - найпростіший

АКТУАЛЬНИЙ - назрілий

ПЕРМАНЕНТНИЙ - постійний

ЕКЗАЛЬТАЦІЯ - збудженість

АКЦЕНТУВАТИ - наголошувати

ВА-БАНК - ризик

АЛЬТРУЇЗМ - безкорисливість

дефект - вада

ПОТЕНЦІАЛ - запас

АМНІСТУВАТИ - помилувати

ЕКВІВАЛЕНТНИЙ -рівноцінний

АНОМАЛІЯ - відхилення

ІМІТАЦІЯ - наслідування

ВІРТУАЛЬНИЙ - можливий

АНУЛЮВАТИ - скасувати

ДЕПОРТУВАТИ - вигнати

ВІРТУОЗНИЙ - майстерний

АПРІОРІ - без перевірки

РЕМАРКА - примітка

ІНДИФЕРЕНТНИЙ - байдужий

АРБІТР - посередник

БАНАЛЬНІСТЬ - заяложеність

БОМОНД - аристократія

ВАНДАЛИ - варвари

БРАВАДА - хизування

РЕНТАБЕЛЬНИЙ - прибутковий

РЕГАЛІЇ - відзнаки

ПРОТЕЖЕ - підопічний

ПРЕЦЕДЕНТ - випадок

РАНДЕВУ - побачення


Виберіть правильний український відповідник


ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО- Юридична особа

ПОДВЕРГАТЬ АНАЛІЗУ - Піддавати аналізу

БЛАГОДАРЯ НАУКЕ (ДОСТИГЛИ) - Завдяки науці

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ - Безготівковий розрахунок

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ - Відтворення інформації

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ - До запитання

ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ - Плани на майбутнє

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ - Громадянський обов”язок

ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО - Цивільна справа

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ - Брати участь

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ - Природничі науки

ПРИНОСИТЬ НЕПРИЯТНОСТИ - Завдавати прикростей

ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО – рекомендований лист

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ - плинність кадрів

ОБОРОТ ДЕНЕГ - Обіг грошей

УЖЕСТОЧИТЬ ТРЕБОВАНИЯ - Посилити вимоги

НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ НОВИЗНОЙ - Не вирізняється новизною

НЕМАЛОВАЖНЫЙ ВОПРОС - Неабияке питання

НЕРАДИВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ - Недбайливий виконавець

ПРИВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТЫ - Навести такі факти

ЯВЛЯЕТСЯ ЕФФЕКТИВНЫМ - Є ефективним

ИЗВЕСТНЫМ СПОСОБОМ - Певним чином

ПОКУПКА ТОВАРА - купівля товару

ВЕРНЫЙ ОТВЕТ - Правильна відповідь

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УРАВНОВЕШЕННЫЙ - винятково врівноважений

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕ ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАЧУ -

Деякі підрозділи не виконали завдання

БОЛЬШЕ ЧЕМ - Більше від

ВВИДУ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО - Зважаючи на викладене вище

ВСТУПАТЬ В СИЛУ - Набувати чинності

ПРИНЕСТИ ВРЕД - Завдати шкоди

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ - Державна позика

ВЫЙТИ ИЗ ЗАТРУДНЕНИЯ – вийти зі скрути

БЫТЬ НА ИЖДИВЕНИИ - бути на утриманні

ИЗЪЯТИЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ - вилучення з обігу

ПОДВОДИТЬ ИТОГИ - підбивати підсумки

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ - посвідчення про відрядження

РАСТОРГНУТЬ КОНТРАКТ - розірвати контракт

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ -На громадських засадах

КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ - НЕПРЯМІ ПОДАТКИ

МЕСТНОЕ САОМУПРАВЛЕНИЕ - місцеве самоврядування

НАСТОЯТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ - нагальна потреба

ЧТО КАСАЕТСЯ ДЕЛА - щодо справи

ВОВЛЕКАТЬ В РАБОТУ -залучати до роботи

ПЛОХАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ - погана спадковість

ВЫПОЛНИТЬ ОБЕЩАНИЕ - виконати обіцянку

ЛИШНИЕ РАСХОДЫ = ЗАЙВІ ВИТРАТИ

РЕЧЬ ИДЕТ - йдеться

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ - особовий рахунок

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА - навколишнє середовище

ПЕРЕСМОТР ДЕЛА - перегляд справи

ПОДЛЕЖИТ ОБЖАЛОВАНИЮ - Підлягає оскарженню

УПРАЗДНИТЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ - скасувати розпорядження

ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ - підвищувати рівень

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - матеріальний стан

ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ -грошовий обіг

ВЫРАЖАЯ ОТНОШЕНИЕ К - висловлюючи ставлення до

ПИСЬМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ - письмовий дозвіл

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА - витяг з протоколу

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ - ризикуючи життям

В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ - як виняток

БРОСАТЬ ЛОЗУНГ - кидати гасло


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 5763 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров», Вена 11.04.1980| якщо ж ви маєте перепросити за невчасне виконання замовленнями пишете?

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)