Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Lt;question> Адамның жеке қасиетi- ...

Читайте также:
  1. lt;question> Адамның жеке қасиетi- ...
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

<variant> ұстамдылық

<variant> зергерлік бұйымы

<variant> саяхат

<variant> азаматтық

<variant> қиындық

 

<question> Мен 1995 жылға дейiн мұнай компаниясында инженер ......... жұмыс iстедiм.

<variant> болып

<variant> боламын

<variant> бола

<variant> болса

<variant> болды

 

<question> Ұлтым­ ........

<variant> қазақ

<variant> жоғары

<variant> карiспiн

<variant> бойдақ

<variant> үйленген

 

<question> Менің бiлiм... орта

<variant> -iм

<variant> -ci

<variant> -дер

<variant>

<variant> -мен

 

<question> 1999 жыл ... дейiн

<variant> -ға

<variant> -да

<variant> -дан

<variant> -мен

<variant> -қа

 

<question> 1998 жылдан ......

<variant> берi

<variant> дейiн

<variant> таман

<variant> аралығында

<variant> қарай

 

<question> 1992-2003 жылдар ...

<variant> аралығында

<variant> қарай

<variant> өткен

<variant> берi

<variant> дейiн

<question> Қарағанды қаласы ... жұмыс iстедiм.

Тиісті жалғауды жалғаңыз.

<variant> -нда

<variant> -да

<variant>

<variant> -на

<variant> -нан

 

<question> 1995 жылы университет ... түстім. Тиісті жалғауды жалғаңыз.

<variant> -ке

<variant> -тi

<variant> -iне

<variant> -те

<variant> -тен

 

<question> 1999 жылы ........... университетті бiтiрдiм.

Сөйлемді толықтырыңыз.

<variant> аталған

<variant> атты

<variant> әлем

<variant> осындағы

<variant> осы жердегі

 

<question> Докторлық диссертация ............... . Сөйлемді аяқтаңыз.

<variant> қорғадым

<variant> істедім

<variant> жұмыс iстедi

<variant> дүниеге келдi

<variant> аштым

 

<question> 1995 жылы "Болашақ" фирмасына инженер болып .......... .Сөйлемді аяқтаңыз.

<variant> ауыстым

<variant> жүр екен

<variant> сөйлейдi

<variant> қаза тапты

<variant> туылды

 

<question> Мен қазақша ........ аламын. Сөйлемді толықтырыңыз.

<variant> сөйлей

<variant> сөйлеп

<variant> сөйледi

<variant> сөйлепті

<variant> сөйлеген

 

<question> Мен тұрмыста ... . Тиісті жалғауды жалғаңыз.

<variant> -мын

<variant> -да

<variant> -сің

<variant> -мін

<variant> -сың

 

<question> 1995 жылы оқуға ............ . Сөйлемді аяқтаңыз.

<variant> түстім

<variant> бітірдім

<variant> алдым

<variant> бердім

<variant> аяқтадым

 

<question> Мен фирмада бас инженер ... . Тиісті жалғауды жалғаңыз.

<variant> -мін

<variant> -сiз

<variant> -iм

<variant> -мiз

<variant> -сің

 

<question> Бiз Алматыда жұмыс iстедi ... . Тиісті жалғауды жалғаңыз.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant> -мiз

<variant> -п

 

<question> Ол Көкшетау мемлекеттік университетi... бiтiрдi. Тиісті жалғауды жалғаңыз.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant> -ын

<variant> -ін

 

<question> Жұмысқа қабылдану үшін құжаттардың қай түрін тапсырасыз?

<variant> өтініш және өмірбаян

<variant> арыз және хат

<variant> шағым және қолхат

<variant> шақыру хат және арыз

<variant> арыз және сенімхат

 

<question> Ілік септігі мен тәуелдік жалғауы дұрыс жалғанған нұсқаны көрсетіңіз.

<variant> Сіздің есіміңіз,сіздің жасыңыз, сіздің ұлтыңыз

<variant> Сіздің есім,сіздің жасың, сіздің ұлтың

<variant> Сіз есіміңіз,сіз жасыңыз,сіз ұлтыңыз

<variant> Сізде есіміңіз, сізде жасыңыз, сізде ұлтыңыз

<variant> Сізбен есіміңіз, сізбен жасыңыз, сізбен ұлтыңыз

 

<question> Дәрігердің ...... болдым. Сөйлемді толықтырыңыз.

<variant> қабылдауында

<variant> қабылдаса

<variant> қабылдау

<variant> қабылдамау

<variant> қабырғасы

 

<question> Жиналыстың күн тәртібінде не талқыланады?

<variant> Күн тәртібіндегі мәселелер

<variant> Бірінші ереже

<variant> Кешіккен адамдар

<variant> Бірнеше оқиға

<variant> Бірнеше зат

 

<question> Апталық жоспар дегеніміз не?

<variant> Бір жұмаға жоспарланған жұмыс түрлері

<variant> Бір тоқсанға жоспарланған жұмыс түрлері

<variant> Бір айға жоспарланған жұмыс түрлері

<variant> Бір жылға жоспарланған жұмыс түрлері

<variant> Бір күнге жоспарланған жұмыс түрлері

 

<question> Ресми құттықтау хатқа қатысты сөзді көрсетіңіз.

<variant> қызметіңіз өрлей берсін

<variant>туған күніңмен

<variant> ертең келіңіз

<variant> шақырамын

<variant> қол қойылсын

 

<question> Сіз компьютерді меңгергенсіз, компьютерде жұмыс істеу мүмкіндігіңізді нақты айту үшін қай нұсқаны таңдайсыз?

<variant> Иә, мен компьютерде жұмыс істей аламын.

<variant> Мен компьютерді үйренейінші

<variant> Мен компьютерді жақсы көремін.

<variant> Иә, мен компьютерді үйреніп жүрмін.

<variant>Иә, мен компьютерденүйреніп жүрмін.

<question> «Казахским, русским языком владею в совершенстве, на французском могу объясняться» сөйлемінің қазақша аудармасын көрсетіңіз.

<variant> Қазақ, орыс тілдерін жетік білемін, француз тілінде түсінісе аламын.

<variant> Қазақ, орыс тілдерін күшті, ал француз тілін аздап білемін.

<variant> Қазақ, орыс тілдерін жетік білемін, француз тілінде жаза аламын.

<variant> Қазақ, орыс және француз тілдерін білемін.

<variant> Қазақ, орыс тілдерінде сөйлесе аламын, ал француз тілін түсінемін.

 

<question> «Уағдаластық» сөзінің синонимін көрсетіңіз.

<variant> Келісім

<variant> Татулық

<variant> Ынтымақтастық

<variant> Бірлестік

<variant> Ұжымдық

 

<question> Несие алу үшін кепілдікке не алынады?

<variant> Жылжымайтын мүлік

<variant> Құжат

<variant> Кепілхат

<variant> Анықтама

<variant> Сенімхат

 

<question> «Начальник отдела предупредил, что в пятницу состоится собрание» қазақша дұрыс баламасын көрсетіңіз.

<variant> Бөлім бастығы жұмада жиналыс болатындығын ескертті.

<variant> Бөлім бастығы жұмада жиналыс болады деді.

<variant> Бөлім бастығы былай деп ескертті: жұмада жиналыс болады.

<variant> Бөлім бастығының айтуынша, жұмада жиналыс болады.

<variant> Бөлім бастығы жұмада жиналыс болатындығын айтты.

 

<question> «Шағын кәсіпорын» тіркесіндегі «шағын» сөзінің антонимі қайсы?

<variant> Үлкен

<variant> Орташа

<variant> Кіші

<variant> Аудандық

<variant> Биік

 

<question> «Жарнама» сөзі қай қатардағы сөздермен түбірлес және мағыналас?

<variant> Жар салу, жариялау, жарлық.

<variant> Жарқырау, жарық беру.

<variant> Жар жағасында, өзеннің жары.

<variant> Сүйген жар, адал жар.

<variant> Жар салу, жарық беру.

 

<question> «Физическое лицо и юридическое лицо» сөз тіркестерінің аудармасын көрсетіңіз.

<variant> Жеке тұлға және заңды тұлға

<variant> Физикалық адам және заң адамы

<variant> Жеке адам және заңды адам

<variant> Физикалық тұлға және заңгерлік тұлға

<variant> Жеке және тұлға

 

<question> «Мен шағын бизнес ұйымдастырмақшымын, сондықтан ... »

Сөйлемді логикалық түрде аяқтау үшін қай нұсқаны таңдайсыз?

<variant> Банктен несие алуды жоспарлап отырмын.

<variant> Отандық тауарларға сұраныс жоғары.

<variant> Бұл өнімге сұраныс төмендеп кетті.

<variant> Жоғары оқу орындарына бюджеттен берілетін қаржы шектеулі.

<variant> Банктен несие алмаймын.

 

<question> «Ақы» сөзі қандай сөзбен тіркеседі?

<variant> Төлем, өтем

<variant> Қажет, керек

<variant> Халық, мемлекет

<variant> Дерек, ақпар

<variant> Қаражат, ақша

 

<question> Төмендегі сөздердің қайсысында фонетикалық заңдылық сақталған?

<variant> Азаматтығымыз, қабілеттілігі, құқығыңыз

<variant> Азаматтықы, қабілеттілігі, құқығыңыз

<variant> Азаматтығымыз, қабілеттылык, құқығым

<variant> Азаматтықға, қабілеттілігін, құқығыңызға

<variant> Азаматтігіне, қабілеттілігіне, құқыгына

 

<question> «Свидетельство о рождении, удостоверение личности» сөздеріне сәйкес келетін нұсқаны анықтаңыз.

<variant> Туу туралы куәлік, жеке куәлік

<variant> Туу куәлік, төлқұжат

<variant> Туу туралы куәлік, құжаттың көшірмесі

<variant> Туу туралы куәлік, құжат

<variant> Туу туралы куәлік, қаражат

 

<question> Жатыс септігінің -да; -та; жалғауларын қай тіркестердегі сөздерге жалғауға болады?

<variant> Есеп хатшы ... , көшірме Болат...

<variant> өтініштер Сәбит ... , бұйрық орынбасар ...

<variant> жоба экономика ... , хаттама сіз...

<variant> сағатым Марат ... , мақала газет...

<variant> жұмыс фирма ... , үйіміз шетел...

 

<question> Қазіргі заман талабы - ......

<variant> әлемдегі барлық жаңалықтардан хабардар болу.

<variant> бизнестегі табыстың бір көзі.

<variant> өмір қажеттілігі.

<variant> әр түрлі көрмелердің пайдасы.

<variant> қолдау көрсету.

 

<question> «Товарищество с ограниченной ответственностью» тіркесінің дұрыс баламасын табыңыз.

<variant> Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

<variant> Ашық акционерлік қоғам

<variant> Жауапкершілігі шектелген ұйым

<variant> Жауапкершілігі шектелген жұмыс орны

<variant> Жауапкершілігі шектелген қоғам

 

<question> «В соответствии с Указом Президента» тіркесінің аудармасын көрсетіңіз.

<variant> Президент Жарлығына сәйкес

<variant> Президент бұйрығына сәйкес

<variant> Президент бағдарламасына сәйкес

<variant> Президент шешіміне сәйкес

<variant> Президент қаулысына сәйкес

<question> Хаттамаға кім қол қояды?

<variant> Төраға және хатшы

<variant> Хатшы

<variant> Баяндамашы

<variant> Жиналыстың төрағасы

<variant> Жиналған қауым

<question> «Мне 35 лет» тіркесінің қазақ тіліндегі баламасын көрсетіңіз.

<variant> Мен отыз бес жастамын

<variant> Маған отыз жаста

<variant> Менің отыз бесте

<variant> Менде отыз бес жаз

<variant> Маған отыз бес жас

 

<question> «Прошу вас обратить особое внимание на эту проблему» деген сөйлемнің дұрыс баламасын белгілеңіз.

<variant> Осы мәселеге айрықша назар аударуыңызды сұраймын.

<variant> Бұл проблемаға көңіл бөліңізші

<variant> Осы мәселеге қараңызшы

<variant> Бұл проблемаға назар аударасыз ба?

<variant> Осы мәселеге назар аударыңыз.

 

<question> «Актуальный вопрос» тіркесі үшін қай баламаны таңдайсыз?

<variant> өзекті мәселе

<variant>атақты мәселе

<variant> күрделі мәселе

<variant> әлеуметтік мәселе

<variant> саяси мәселе

 

<question> Орыс тіліндегі «по ...» тұлғасына төмендегі сөздердің қайсысы дұрыс?

<variant> бойынша

<variant> байланысты

<variant> сәйкес

<variant> орай

<variant> жөніндегі

 

<question> Кандидатты жұмысқа қабылдай алмайтындығыңызды хабарлағанда қандай коммуникативтік репликаны қолданар едіңіз?

<variant> өкінішке орай

<variant> нақты айтқанда

<variant> демекші

<variant> таңғаларлық

<variant> сонымен қатар

 

<question> Жұмысқа қабылдау үшін үміткерге қандай талаптар қоясыз?

<variant> жоғары кәсіби білім, еңбек өтілі кем дегенде 3 жыл, қазақ, ағылшын, орыс тілдерін жетік білу.

<variant> жоғары кәсіби білім, қазақ тілін білмеу.

<variant> орта білім, компъютерде жұмыс істей алмау.

<variant> жалпы орта білімі бар, қазақ тілін білмеу

<variant> мектепті аяқтаған, еңбек өтілі жоқ.

<question> Сөздерге қажетті жалғауларды жалғаңыз.

Жұмыс бабымен серіктестіктер ... кездесеміз. Жоспарды экономист ... бірге жасады.

<variant> -мен, -пен

<variant> -мен, -бен

<variant> -бен, -пен

<variant> -мен, -тен

<variant> -дан, -мен

 

<question> Әріптесіңізді ресми түрде таныстырыңыз. Дұрыс нұсқасын белгілеңіз.

<variant> Менің әріптесім - Әсел Әбілқызы. Ол - Ұлттық банк қызметкері.

<variant> Менің құрбым - Әсел.

<variant> Бұл кісі, біздің досымыз - Әсел ханым.

<variant>Бұл - Раушан.

<variant>Ол - Әсемгүл.

 

<question> Ақмола облысы әкімінің есебінен алынған сөйлемді табыңыз.

<variant> 18 млн теңге халыққа несие берілді, 49 кәсіпорын ашылды.

<variant> Осы үйдің іргетасын мен қаладым.

<variant> Жер көлемі 2,7 шаршы шақырым.

<variant> Балабақша ашылды деп естідік.

<variant> Біздің қалада білім беру, денсаулыұқ сақтау мекемелері бар.

 

<question> «Сіздің ұлтыңыз кім? деген сұраққа қалай дұрыс жауап беру керек.

<variant> қазақ, орыс, ұйғыр

<variant> қазақи, орысша, ұйғыр

<variant> Мен қазақмын,орысмын, ұйғырмын

<variant> Мен қазақбын,орысбын, ұйғырмын.

<variant>Мен қазақпыз, орыспыз, ұйғырпын

<question> Демалыс күндері аптаның қай күніне келеді.

<variant> жексенбі

<variant> Жұма

<variant> Бейсенбі

<variant> дүйсенбі

<variant> Сәрсенбі

 

<question> «Қас-қағым сәт» деген фразалық тіркестің мағынасына қай сөз сәйкес келеді.

<variant> Тез, лезде

<variant> уақыт, сағат

<variant> Алға шығу

<variant> Іссапарға дайындалу

<variant> Жолға шығу

 

<question> «Со стороны руководства, ввести в проект закона ,уделить внимание» сөз тіркестерінің қайсысы дұрыс аударылған.

<variant> Басшылар тарапынан, заң жобасына енгізу,назар аудару

<variant> Басшы тарапынан,заң жобасын еңгізу, назар аударайық

<variant> Бастықтар тарапынан,заңдар жобасына еңгізу, назар аударылсын

<variant> Басшылар тарапында, заң жобасына еңгізілді,назар аударылды

<variant> Бастық тарапынан, заң жобасына еңгізілсін, назар аудардық.

 

<question>Себепсіз жұмыс... қалуына байланысты.

<variant> -тан

<variant> -қа

<variant> - ты

<variant> - пен

<variant> -тың

 

<question> Мамандықты білдіретін сөздер тізбегін көрсетіңіз.

<variant> дәрігер, мұғалім

<variant> даңғыл, көше

<variant> орналасқан, түскен

<variant> баспа, әкімшілік

<variant> тауар, зат

 

<question> «Ресми» сөзі қай сөздермен тіркесе алады?

<variant> ресми тіл, ресми қағаз

<variant> ресми көше, ресми ел

<variant> ресми мақсат, ресми өнім

<variant> ресми қала, ресми курс

<variant> ресми компания, ресми аулау

 

<question> Тәуелдік жалғаулы сөзді анықтап, сөйлемді толықтырыңыз. Менің ---------- Абзал.

<variant> атым

<variant> аты

<variant> атың

<variant> атыңыз

<variant> атында

 

<question> Ресми амандасу түрін көрсетіңіз.

<variant> Сәлеметсіз бе?

<variant> Қалыңыз қалай?

<variant> Мал – жан аман ба?

<variant> Уағалейкүмассалам

<variant> Сәлем

 

<question> «Ғафу етіңіз» сөзінің синонимін табыңыз.

<variant> кешіріңіз

<variant> кешір

<variant> кешірсін

<variant> кешіріңдер

<variant> кешірсіз

 

<question> Студенттер ... отыр

<variant> аудиторияда

<variant> аудитория

<variant> аудиторияға

<variant>аудиторияның

<variant>аудиториядан

 

<question> Менің туған жерім Қазақстанның ....

<variant> солтүстігінде

<variant> солтүстікке

<variant>солтүстік

<variant>солтүстіктен

<variant>солтүстіктің

 

<question> Ол ... ағасы туралы айтты.

<variant> өзінің

<variant> өзі туралы

<variant> өзі

<variant>өзімен

<variant>өзін

<question> Дұрыс жауапты табыңыз. «Сіз жиналысты қашан өткізесіз?»

<variant> дүйсенбі күні, сағат онда

<variant> жұмыста, ерте

<variant> әріптес, таныстырыңыз

<variant> сенбіден жұмаға дейін

<variant> кешке сағат онда

 

<question> «Исполнительный служащий» тіркесінің қазақша баламасын көрсетіңіз.

<variant> тыңғылықты қызметкер

<variant> тәжірибелі қызмет

<variant> тың игеру

<variant> білікті маман

<variant> білімді маман

 

<question> «Тәжірибелі ұстаз» тіркесінің қазақша баламасын көрсетіңіз.

<variant> опытный учитель

<variant> известный ученый

<variant> собранный учитель

<variant> аккуратный учитель

<variant> знающий учитель

 

<question> Сіз ..., ..., ... қызметкерсіз. Сөйлемді толықтырыңыз.

<variant> білімді, ұқыпты, тиянақты

<variant> тәжірибелі маман, білімді адам

<variant> қазақша да, орысша да, ағылшынша да

<variant> саясаткер, әнші, маман

<variant> экономист, хатшы, бағдарламашы

 

<question> Сөйлемді қазақ тіліне аударыңыз. «Вы не говорите по-английский, Вы говорите по-казахский»

<variant> Сіз ағылшынша сөйлемейсіз, сіз қазақша сөйлейсіз.

<variant> Сіз немісше сөйлемейсіз, сіз түрікше сөйлейсіз.

<variant> Сіз татарша сөйлемейсіз, сіз қырғызша сөйлейсіз.

<variant> Сіз арабша сөйлемейсіз, сіз қытайша сөйлейсіз.

<variant> Сіз орысша сөйлемейсіз, сіз қазақша сөйлейсіз.

 

<question> Мақалды мағынасына қарай толықтырыңыз.

Жаңбырсыз - жер жетім, ... .

<variant> басшысыз - ел жетім

<variant> жұмыссыз - ел жетім

<variant> уақытсыз - ер жетім

<variant> білімсіз - адам жетім

<variant> мезгілсіз - күз жетім

 

<question> Cөйлемді қазақ тіліне аударыңыз. «Мен Нұрланмын ғой!»

<variant> Ведь это я - Нурлан!

<variant> Это я – Нурлан.

<variant> Это конечно я -Нурлан

<variant> Кажется, Нурлан

<variant> Наверное Нурлан?

 

<question> Сөйлемді толықтырыңыз. «Қайрат тамыз айында ... ... демалыс алды.»

<variant> кезектен тыс

<variant> ай сайын

<variant> сенбі кешке

<variant> сағат сегізде

<variant> жұмыстан кейін

 

<question> «Очередной трудовой отпуск» тіркесінің қазақша баламасын көрсетіңіз.

<variant> кезекті еңбек демалысы

<variant> кезектен тыс еңбек демалысы

<variant> кезекті демалысқа шығу

<variant> демалысқа шықты

<variant> еңбектену

 

<question> «Отдел общественных связей и развития» тіркесінің қазақша баламасын көрсетіңіз.

<variant> қоғамдық қатынастар және даму бөлімі

<variant> қабылдау және даму бөлімі

<variant> қоғамдық қатынастар бөлімі

<variant> экономика және болжам бөлімі

<variant> қадағалау бөлімі

 

<question> Дұрыс жауапты табыңыз. «Бастық қашан қабылдайды?»

<variant> таңертең сағат он бірде

<variant> уақыты жоқ

<variant> демалыста

<variant> кезекті демалысында

<variant> түскі үзіліс болды

 

<question> Қажетті жалғауларды жалғаңыз. «Менің жұмысым қаланың орталығы... , Абылайхан көшесі... орналасқан.»

<variant> -нда, -нде

<variant> -да, -де

<variant> -та, -те

<variant> -ба, -бе

<variant> -ма, -ме

 

<question> Берілген сөйлем ішінен зат есімдерді табыңыз. «Арман жұмыс бабымен іссапарға кетті.»

<variant> Арман, жұмыс, іссапар

<variant> Арман, кетті

<variant> жұмыс бабымен кетті

<variant> бабымен, іссапар

<variant> Арман, бабы, кетті

 

<question> Берілген сөйлемде жіктеу есімдігі қандай сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұр? «Әлия, Сіз ұйымдастыру бөлімінің телефон нөмірін білесіз бе?»

<variant> бастауыш

<variant> баяндауыш

<variant> анықтауыш

<variant> толықтауыш

<variant> пысықтауыш

 

<question> Берілген сөйлемдегі зат есімді қандай есімдікпен алмастыруға болады? «Бастық бүгін қабылдамайды.»

<variant>ол

<variant> мен

<variant> сен

<variant> біз

<variant> сіз

 

<question> Құрмалас сөйлемді толықтырыңыз. «Сіз қиын жағдайға ұшырасаңыз, ... .»

<variant> заңгерден ақыл-кеңес сұраңыз.

<variant> көп жұмыс бітіріңіз.

<variant> күнде қазақша сөйлеңіз.

<variant> сіз пайда табасыз.

<variant> дүкенге барыңыз.

 

<question> «Біраз» сөзі қай сөзбен тіркесе алады?

<variant> уақыт

<variant> бірлік

<variant> Арай

<variant> мен

<variant> бірталай

 

<question> Қажетті сөзді қойып, сөйлемді толықтырыңыз. «Былтыр Нұрлан Көкбаев өз әріптестерімен бірге тоқыма шығаратын шағын ... ашты.»

<variant> кәсіпорын

<variant> сән салоны

<variant> шаштараз

<variant> ұжым

<variant> мектеп

 

<question> Шағын кәсіпорынға заңгер қажет. Заңгерге қандай талап қойған дұрыс?

<variant> қазіргі қолданылып жүрген заңдарды, нормативтік актілерді білу

<variant> ағылшын тілін жетік білу

<variant> ұйымшыл болу

<variant> спортпен айналысу

<variant> ән айта алу

 

<question> Шағын кәсіпорынға аудармашы қажет. Аудармашыға қандай талап қойған дұрыс?

<variant> қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік білу

<variant> компьютерде жұмыс істеу

<variant> ұйымшыл болу

<variant> спортпен айналысу

<variant> ән айта алу

 

<question>«Ресми» сөзі қай сөздермен тіркесе алады?

<variant>тіл, түрде

<variant> бала, қала, ел

<variant> шара, хаттама

<variant> дала, қала, көше

<variant> бүгін, ертең

 

<question> Есім негізді күрделі етістіктерді көрсетіңіз.

<variant> сөз сөйлеу, жауап беру, ат салысу

<variant> апарып салу, айта сал, бара ғой

<variant> көмектесу, жүгіру, бару

<variant> тыңдап жүр, ойнап жүр

<variant> ресімдеу, әңгімелему

 

<question> Қай қатарда синонимдер бар?

<variant> сияқты, тәрізді, сықылды

<variant> айта білемін, жазып шықты

<variant> мақтаныш етеді, сүйіп оқиды

<variant> сөйлейтін сөз, айтатын мәселе

<variant> келетін адам,кететін адам

 

<question> «Департамент по экономике обсуждает проект закона.» Берілген сөйлемді қазақ тіліне аударыңыз.

<variant> Экономика жөніндегі департамент заң жобасын талқылауда.

<variant> Экономика дамып келеді.

<variant> Еліміздің экономикасы өркендеу үшін шағын кәсіпорындар ашылу қажет.

<variant> Департамен заң шығарды.

<variant> Экономика жөніндегі департамент заң жобасын жасап жатыр.

 

<question> «Жұмыс аптасы» тіркесінің орысша баламасын көрсетіңіз.

<variant>рабочая неделя

<variant> время

<variant> план завтрашнего дня

<variant> решить проблемы

<variant>важные дела

 

<question> «Іскер әріптестер» тіркесінің орысша баламасын көрсетіңіз.

<variant>деловые партнеры

<variant> время

<variant> план завтрашнего дня

<variant> решить проблемы

<variant>важные дела

 

<question> «Кездесуге уақытыңыз бола ма?» дұрыс жауапты табыңыз.

<variant>ертең сағат 10-да кездесе аламын.

<variant> ертең сағат 10-да кездесе алмаймын.

<variant> кешке қабылдай алмаймын.

<variant> жеке тұлғаларды қабылдай алмаймын.

<variant>қиындық келтіріп тұр.

 

<question> «Ұлттық қауіпсіздік комитеті» номенклатуралық атауын қалай қысқартып жазуға болады?

<variant>ҰҚК

<variant>БҰҰ

<variant>ІІМ

<variant> ЖШС

<variant>МАИ

 

<question> Қысқарған сөздердің қайсысына жалғау дұрыс жалғанған?

<variant>БҰҰ-ға

<variant> ІІМ-қа

<variant> МАИ-ке

<variant> ЕАО-ке

<variant>ҚР-қа

 

<question> «Жету» сөзімен түбірлес сөздерді табыңыз.

<variant>жеткізу, жеткілікті, жеткізілім

<variant>жексенбі, сенбі, жұма

<variant>жетер, кетер, барар

<variant> Жексен, Жанат, Жақсы

<variant>жыл, жартыжылдық

 

<question> «Қарым-қатынас» сөзі қай сөзбен тіркесе алады?

<variant>халықаралық

<variant> келісім

<variant> хабар

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
lt;question> Адамның жеке қасиетi- ...| lt;variant> кетті

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.242 сек.)