Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

lt;question> Адамның жеке қасиетi- ...

Читайте также:
  1. Lt;question> Адамның жеке қасиетi- ...
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

<variant> ұстамдылық

<variant> зергерлік бұйымы

<variant> саяхат

<variant> азаматтық

<variant> қиындық

 

<question> Мен 1995 жылға дейiн мұнай компаниясында инженер ......... жұмыс iстедiм.

<variant> болып

<variant> боламын

<variant> бола

<variant> болса

<variant> болды

 

<question> Ұлтым­ ........

<variant> қазақ

<variant> жоғары

<variant> карiспiн

<variant> бойдақ

<variant> үйленген

 

<question> Менің бiлiм... орта

<variant> -iм

<variant> -ci

<variant> -дер

<variant>

<variant> -мен

 

<question> 1999 жыл ... дейiн

<variant> -ға

<variant> -да

<variant> -дан

<variant> -мен

<variant> -қа

 

<question> 1998 жылдан ......

<variant> берi

<variant> дейiн

<variant> таман

<variant> аралығында

<variant> қарай

 

<question> 1992-2003 жылдар ...

<variant> аралығында

<variant> қарай

<variant> өткен

<variant> берi

<variant> дейiн

<question> Қарағанды қаласы ... жұмыс iстедiм.

Тиісті жалғауды жалғаңыз.

<variant> -нда

<variant> -да

<variant>

<variant> -на

<variant> -нан

 

<question> 1995 жылы университет ... түстім. Тиісті жалғауды жалғаңыз.

<variant> -ке

<variant> -тi

<variant> -iне

<variant> -те

<variant> -тен

 

<question> 1999 жылы ........... университетті бiтiрдiм.

Сөйлемді толықтырыңыз.

<variant> аталған

<variant> атты

<variant> әлем

<variant> осындағы

<variant> осы жердегі

 

<question> Докторлық диссертация ............... . Сөйлемді аяқтаңыз.

<variant> қорғадым

<variant> істедім

<variant> жұмыс iстедi

<variant> дүниеге келдi

<variant> аштым

 

<question> 1995 жылы "Болашақ" фирмасына инженер болып .......... .Сөйлемді аяқтаңыз.

<variant> ауыстым

<variant> жүр екен

<variant> сөйлейдi

<variant> қаза тапты

<variant> туылды

 

<question> Мен қазақша ........ аламын. Сөйлемді толықтырыңыз.

<variant> сөйлей

<variant> сөйлеп

<variant> сөйледi

<variant> сөйлепті

<variant> сөйлеген

 

<question> Мен тұрмыста ... . Тиісті жалғауды жалғаңыз.

<variant> -мын

<variant> -да

<variant> -сің

<variant> -мін

<variant> -сың

 

<question> 1995 жылы оқуға ............ . Сөйлемді аяқтаңыз.

<variant> түстім

<variant> бітірдім

<variant> алдым

<variant> бердім

<variant> аяқтадым

 

<question> Мен фирмада бас инженер ... . Тиісті жалғауды жалғаңыз.

<variant> -мін

<variant> -сiз

<variant> -iм

<variant> -мiз

<variant> -сің

 

<question> Бiз Алматыда жұмыс iстедi ... . Тиісті жалғауды жалғаңыз.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant> -мiз

<variant> -п

 

<question> Ол Көкшетау мемлекеттік университетi... бiтiрдi. Тиісті жалғауды жалғаңыз.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant> -ын

<variant> -ін

 

<question> Жұмысқа қабылдану үшін құжаттардың қай түрін тапсырасыз?

<variant> өтініш және өмірбаян

<variant> арыз және хат

<variant> шағым және қолхат

<variant> шақыру хат және арыз

<variant> арыз және сенімхат

 

<question> Ілік септігі мен тәуелдік жалғауы дұрыс жалғанған нұсқаны көрсетіңіз.

<variant> Сіздің есіміңіз,сіздің жасыңыз, сіздің ұлтыңыз

<variant> Сіздің есім,сіздің жасың, сіздің ұлтың

<variant> Сіз есіміңіз,сіз жасыңыз,сіз ұлтыңыз

<variant> Сізде есіміңіз, сізде жасыңыз, сізде ұлтыңыз

<variant> Сізбен есіміңіз, сізбен жасыңыз, сізбен ұлтыңыз

 

<question> Дәрігердің ...... болдым. Сөйлемді толықтырыңыз.

<variant> қабылдауында

<variant> қабылдаса

<variant> қабылдау

<variant> қабылдамау

<variant> қабырғасы

 

<question> Жиналыстың күн тәртібінде не талқыланады?

<variant> Күн тәртібіндегі мәселелер

<variant> Бірінші ереже

<variant> Кешіккен адамдар

<variant> Бірнеше оқиға

<variant> Бірнеше зат

 

<question> Апталық жоспар дегеніміз не?

<variant> Бір жұмаға жоспарланған жұмыс түрлері

<variant> Бір тоқсанға жоспарланған жұмыс түрлері

<variant> Бір айға жоспарланған жұмыс түрлері

<variant> Бір жылға жоспарланған жұмыс түрлері

<variant> Бір күнге жоспарланған жұмыс түрлері

 

<question> Ресми құттықтау хатқа қатысты сөзді көрсетіңіз.

<variant> қызметіңіз өрлей берсін

<variant>туған күніңмен

<variant> ертең келіңіз

<variant> шақырамын

<variant> қол қойылсын

 

<question> Сіз компьютерді меңгергенсіз, компьютерде жұмыс істеу мүмкіндігіңізді нақты айту үшін қай нұсқаны таңдайсыз?

<variant> Иә, мен компьютерде жұмыс істей аламын.

<variant> Мен компьютерді үйренейінші

<variant> Мен компьютерді жақсы көремін.

<variant> Иә, мен компьютерді үйреніп жүрмін.

<variant>Иә, мен компьютерденүйреніп жүрмін.

<question> «Казахским, русским языком владею в совершенстве, на французском могу объясняться» сөйлемінің қазақша аудармасын көрсетіңіз.

<variant> Қазақ, орыс тілдерін жетік білемін, француз тілінде түсінісе аламын.

<variant> Қазақ, орыс тілдерін күшті, ал француз тілін аздап білемін.

<variant> Қазақ, орыс тілдерін жетік білемін, француз тілінде жаза аламын.

<variant> Қазақ, орыс және француз тілдерін білемін.

<variant> Қазақ, орыс тілдерінде сөйлесе аламын, ал француз тілін түсінемін.

 

<question> «Уағдаластық» сөзінің синонимін көрсетіңіз.

<variant> Келісім

<variant> Татулық

<variant> Ынтымақтастық

<variant> Бірлестік

<variant> Ұжымдық

 

<question> Несие алу үшін кепілдікке не алынады?

<variant> Жылжымайтын мүлік

<variant> Құжат

<variant> Кепілхат

<variant> Анықтама

<variant> Сенімхат

 

<question> «Начальник отдела предупредил, что в пятницу состоится собрание» қазақша дұрыс баламасын көрсетіңіз.

<variant> Бөлім бастығы жұмада жиналыс болатындығын ескертті.

<variant> Бөлім бастығы жұмада жиналыс болады деді.

<variant> Бөлім бастығы былай деп ескертті: жұмада жиналыс болады.

<variant> Бөлім бастығының айтуынша, жұмада жиналыс болады.

<variant> Бөлім бастығы жұмада жиналыс болатындығын айтты.

 

<question> «Шағын кәсіпорын» тіркесіндегі «шағын» сөзінің антонимі қайсы?

<variant> Үлкен

<variant> Орташа

<variant> Кіші

<variant> Аудандық

<variant> Биік

 

<question> «Жарнама» сөзі қай қатардағы сөздермен түбірлес және мағыналас?

<variant> Жар салу, жариялау, жарлық.

<variant> Жарқырау, жарық беру.

<variant> Жар жағасында, өзеннің жары.

<variant> Сүйген жар, адал жар.

<variant> Жар салу, жарық беру.

 

<question> «Физическое лицо и юридическое лицо» сөз тіркестерінің аудармасын көрсетіңіз.

<variant> Жеке тұлға және заңды тұлға

<variant> Физикалық адам және заң адамы

<variant> Жеке адам және заңды адам

<variant> Физикалық тұлға және заңгерлік тұлға

<variant> Жеке және тұлға

 

<question> «Мен шағын бизнес ұйымдастырмақшымын, сондықтан ... »

Сөйлемді логикалық түрде аяқтау үшін қай нұсқаны таңдайсыз?

<variant> Банктен несие алуды жоспарлап отырмын.

<variant> Отандық тауарларға сұраныс жоғары.

<variant> Бұл өнімге сұраныс төмендеп кетті.

<variant> Жоғары оқу орындарына бюджеттен берілетін қаржы шектеулі.

<variant> Банктен несие алмаймын.

 

<question> «Ақы» сөзі қандай сөзбен тіркеседі?

<variant> Төлем, өтем

<variant> Қажет, керек

<variant> Халық, мемлекет

<variant> Дерек, ақпар

<variant> Қаражат, ақша

 

<question> Төмендегі сөздердің қайсысында фонетикалық заңдылық сақталған?

<variant> Азаматтығымыз, қабілеттілігі, құқығыңыз

<variant> Азаматтықы, қабілеттілігі, құқығыңыз

<variant> Азаматтығымыз, қабілеттылык, құқығым

<variant> Азаматтықға, қабілеттілігін, құқығыңызға

<variant> Азаматтігіне, қабілеттілігіне, құқыгына

 

<question> «Свидетельство о рождении, удостоверение личности» сөздеріне сәйкес келетін нұсқаны анықтаңыз.

<variant> Туу туралы куәлік, жеке куәлік

<variant> Туу куәлік, төлқұжат

<variant> Туу туралы куәлік, құжаттың көшірмесі

<variant> Туу туралы куәлік, құжат

<variant> Туу туралы куәлік, қаражат

 

<question> Жатыс септігінің -да; -та; жалғауларын қай тіркестердегі сөздерге жалғауға болады?

<variant> Есеп хатшы ... , көшірме Болат...

<variant> өтініштер Күміс ... , бұйрық орынбасар ...

<variant> жоба экономика ... , хаттама сіз...

<variant> сағатым Марат ... , мақала газет...

<variant> жұмыс фирма ... , үйіміз шетел...

 

<question> Қазіргі заман талабы - ......

<variant> әлемдегі барлық жаңалықтардан хабардар болу.

<variant> бизнестегі табыстың бір көзі.

<variant> өмір қажеттілігі.

<variant> әр түрлі көрмелердің пайдасы.

<variant> қолдау көрсету.

 

<question> «Товарищество с ограниченной ответственностью» тіркесінің дұрыс баламасын табыңыз.

<variant> Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

<variant> Ашық акционерлік қоғам

<variant> Жауапкершілігі шектелген ұйым

<variant> Жауапкершілігі шектелген жұмыс орны

<variant> Жауапкершілігі шектелген қоғам

 

<question> «В соответствии с Указом Президента» тіркесінің аудармасын көрсетіңіз.

<variant> Президент Жарлығына сәйкес

<variant> Президент бұйрығына сәйкес

<variant> Президент бағдарламасына сәйкес

<variant> Президент шешіміне сәйкес

<variant> Президент қаулысына сәйкес

<question> Хаттамаға кім қол қояды?

<variant> Төраға және хатшы

<variant> Хатшы

<variant> Баяндамашы

<variant> Жиналыстың төрағасы

<variant> Жиналған қауым

<question> «Мне 35 лет» тіркесінің қазақ тіліндегі баламасын көрсетіңіз.

<variant> Мен отыз бес жастамын

<variant> Маған отыз жаста

<variant> Менің отыз бесте

<variant> Менде отыз бес жаз

<variant> Маған отыз бес жас

 

<question> «Прошу вас обратить особое внимание на эту проблему» деген сөйлемнің дұрыс баламасын белгілеңіз.

<variant> Осы мәселеге айрықша назар аударуыңызды сұраймын.

<variant> Бұл проблемаға көңіл бөліңізші

<variant> Осы мәселеге қараңызшы

<variant> Бұл проблемаға назар аударасыз ба?

<variant> Осы мәселеге назар аударыңыз.

 

<question> «Актуальный вопрос» тіркесі үшін қай баламаны таңдайсыз?

<variant> өзекті мәселе

<variant>атақты мәселе

<variant> күрделі мәселе

<variant> әлеуметтік мәселе

<variant> саяси мәселе

 

<question> Орыс тіліндегі «по ...» тұлғасына төмендегі сөздердің қайсысы дұрыс?

<variant> бойынша

<variant> байланысты

<variant> сәйкес

<variant> орай

<variant> жөніндегі

 

<question> Кандидатты жұмысқа қабылдай алмайтындығыңызды хабарлағанда қандай коммуникативтік репликаны қолданар едіңіз?

<variant> өкінішке орай

<variant> нақты айтқанда

<variant> демекші

<variant> таңғаларлық

<variant> сонымен қатар

 

<question> Жұмысқа қабылдау үшін үміткерге қандай талаптар қоясыз?

<variant> жоғары кәсіби білім, еңбек өтілі кем дегенде 3 жыл, қазақ, ағылшын, орыс тілдерін жетік білу.

<variant> жоғары кәсіби білім, қазақ тілін білмеу.

<variant> орта білім, компъютерде жұмыс істей алмау.

<variant> жалпы орта білімі бар, қазақ тілін білмеу

<variant> мектепті аяқтаған, еңбек өтілі жоқ.

<question> Сөздерге қажетті жалғауларды жалғаңыз.

Жұмыс бабымен серіктестіктер ... кездесеміз. Жоспарды экономист ... бірге жасады.

<variant> -мен, -пен

<variant> -мен, -бен

<variant> -бен, -пен

<variant> -мен, -тен

<variant> -дан, -мен

 

<question> Әріптесіңізді ресми түрде таныстырыңыз. Дұрыс нұсқасын белгілеңіз.

<variant> Менің әріптесім - Әсел Әбілқызы. Ол - Ұлттық банк қызметкері.

<variant> Менің құрбым - Әсел.

<variant> Бұл кісі, біздің досымыз - Әсел ханым.

<variant>Бұл - Раушан.

<variant>Ол - Әділ.

 

<question> Ақмола облысы әкімінің есебінен алынған сөйлемді табыңыз.

<variant> 18 млн теңге халыққа несие берілді, 49 кәсіпорын ашылды.

<variant> Осы үйдің іргетасын мен қаладым.

<variant> Жер көлемі 2,7 шаршы шақырым.

<variant> Балабақша ашылды деп естідік.

<variant> Біздің қалада білім беру, денсаулыұқ сақтау бар.

 

<question> «Сіздің ұлтыңыз кім? деген сұраққа қалай дұрыс жауап беру керек.

<variant> қазақ, орыс, ұйғыр

<variant> қазақи, орысша, ұйғыр

<variant> Мен қазақмын,орысмын, ұйғырмын

<variant> Мен қазақбын,орысбын, ұйғырмын.

<variant>Мен қазақпыз, орыспыз, ұйғырпын

<question> Демалыс күндері аптаның қай күніне келеді.

<variant> жексенбі

<variant> Жұма

<variant> Бейсенбі

<variant> дүйсенбі

<variant> Сәрсенбі

 

<question> «Қас-қағым сәт» деген фразалық тіркестің мағынасына қай сөз сәйкес келеді.

<variant> Тез, лезде

<variant> уақыт, сағат

<variant> Алға шығу

<variant> Іссапарға дайындалу

<variant> Жолға шығу

 

<question> «Со стороны руководства, ввести в проект закона ,уделить внимание» сөз тіркестерінің қайсысы дұрыс аударылған.

<variant> Басшылар тарапынан, заң жобасына енгізу,назар аудару

<variant> Басшы тарапынан,заң жобасын еңгізу, назар аударайық

<variant> Бастықтар тарапынан,заңдар жобасына еңгізу, назар аударылсын

<variant> Басшылар тарапында, заң жобасына еңгізілді,назар аударылды

<variant> Бастық тарапынан, заң жобасына еңгізілсін, назар аудардық.

 

<question>Себепсіз жұмыс... қалуына байланысты.

<variant> -тан

<variant> -қа

<variant> - ты

<variant> - пен

<variant> -тың

 

<question> Мамандықты білдіретін сөздер тізбегін көрсетіңіз.

<variant> дәрігер, мұғалім

<variant> даңғыл, көше

<variant> орналасқан, түскен

<variant> баспа, әкімшілік

<variant> тауар, зат

 

<question> «Ресми» сөзі қай сөздермен тіркесе алады?

<variant> ресми тіл, ресми қағаз

<variant> ресми көше, ресми ел

<variant> ресми мақсат, ресми өнім

<variant> ресми қала, ресми курс

<variant> ресми компания, ресми аулау

 

<question> Тәуелдік жалғаулы сөзді анықтап, сөйлемді толықтырыңыз. Менің ---------- Абзал.

<variant> атым

<variant> аты

<variant> атың

<variant> атыңыз

<variant> атында

 

<question> Ресми амандасу түрін көрсетіңіз.

<variant> Сәлеметсіз бе?

<variant> Қалыңыз қалай?

<variant> Мал – жан аман ба?

<variant> Уағалейкүмассалам

<variant> Сәлем

 

<question> «Ғафу етіңіз» сөзінің синонимін табыңыз.

<variant> кешіріңіз

<variant> кешір

<variant> кешірсін

<variant> кешіріңдер

<variant> кешірсіз

 

<question> Студенттер ... отыр

<variant> аудиторияда

<variant> аудитория

<variant> аудиторияға

<variant>аудиторияның

<variant>аудиториядан

 

<question> Менің туған жерім Қазақстанның ....

<variant> солтүстігінде

<variant> солтүстікке

<variant>солтүстік

<variant>солтүстіктен

<variant>солтүстіктің

 

<question> Ол ... ағасы туралы айтты.

<variant> өзінің

<variant> өзі туралы

<variant> өзі

<variant>өзімен

<variant>өзін

<question> Дұрыс жауапты табыңыз. «Сіз жиналысты қашан өткізесіз?»

<variant> дүйсенбі күні, сағат онда

<variant> жұмыста, ерте

<variant> әріптес, таныстырыңыз

<variant> сенбіден жұмаға дейін

<variant> кешке сағат онда

 

<question> «Исполнительный служащий» тіркесінің қазақша баламасын көрсетіңіз.

<variant> тыңғылықты қызметкер

<variant> тәжірибелі қызмет

<variant> тың игеру

<variant> білікті маман

<variant> білімді маман

 

<question> «Тәжірибелі ұстаз» тіркесінің қазақша баламасын көрсетіңіз.

<variant> опытный учитель

<variant> известный ученый

<variant> собранный учитель

<variant> аккуратный учитель

<variant> знающий учитель

 

<question> Сіз ..., ..., ... қызметкерсіз. Сөйлемді толықтырыңыз.

<variant> білімді, ұқыпты, тиянақты

<variant> тәжірибелі маман, білімді адам

<variant> қазақша да, орысша да, ағылшынша да

<variant> саясаткер, әнші, маман

<variant> экономист, хатшы, бағдарламашы

 

<question> Сөйлемді қазақ тіліне аударыңыз. «Вы не говорите по-английский, Вы говорите по-казахский»

<variant> Сіз ағылшынша сөйлемейсіз, сіз қазақша сөйлейсіз.

<variant> Сіз немісше сөйлемейсіз, сіз түрікше сөйлейсіз.

<variant> Сіз татарша сөйлемейсіз, сіз қырғызша сөйлейсіз.

<variant> Сіз арабша сөйлемейсіз, сіз қытайша сөйлейсіз.

<variant> Сіз орысша сөйлемейсіз, сіз қазақша сөйлейсіз.

 

<question> Мақалды мағынасына қарай толықтырыңыз.

Жаңбырсыз - жер жетім, ... .

<variant> басшысыз - ел жетім

<variant> жұмыссыз - ел жетім

<variant> уақытсыз - ер жетім

<variant> білімсіз - адам жетім

<variant> мезгілсіз - күз жетім

 

 

<question> Сөйлемді толықтырыңыз. «Қайрат тамыз айында ... ... демалыс алды.»

<variant> кезектен тыс

<variant> ай сайын

<variant> сенбі кешке

<variant> сағат сегізде

<variant> жұмыстан кейін

 

<question> «Очередной трудовой отпуск» тіркесінің қазақша баламасын көрсетіңіз.

<variant> кезекті еңбек демалысы

<variant> кезектен тыс еңбек демалысы

<variant> кезекті демалысқа шығу

<variant> демалысқа шықты

<variant> еңбектену

 

<question> «Отдел общественных связей и развития» тіркесінің қазақша баламасын көрсетіңіз.

<variant> қоғамдық қатынастар және даму бөлімі

<variant> қабылдау және даму бөлімі

<variant> қоғамдық қатынастар бөлімі

<variant> экономика және болжам бөлімі

<variant> қадағалау бөлімі

 

<question> Дұрыс жауапты табыңыз. «Бастық қашан қабылдайды?»

<variant> таңертең сағат он бірде

<variant> уақыты жоқ

<variant> демалыста

<variant> кезекті демалысында

<variant> түскі үзіліс болды

 

<question> Қажетті жалғауларды жалғаңыз. «Менің жұмысым қаланың орталығы... , Абылайхан көшесі... орналасқан.»

<variant> -нда, -нде

<variant> -да, -де

<variant> -та, -те

<variant> -ба, -бе

<variant> -ма, -ме

 

<question> Берілген сөйлем ішінен зат есімдерді табыңыз. «Арман жұмыс бабымен іссапарға кетті.»

<variant> Арман, жұмыс, іссапар

<variant> Арман, кетті

<variant> жұмыс бабымен кетті

<variant> бабымен, іссапар

<variant> Арман, бабы, кетті

 

<question> Берілген сөйлемде жіктеу есімдігі қандай сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұр? «Әлия, Сіз ұйымдастыру бөлімінің телефон нөмірін білесіз бе?»

<variant> бастауыш

<variant> баяндауыш

<variant> анықтауыш

<variant> толықтауыш

<variant> пысықтауыш

 

<question> Берілген сөйлемдегі зат есімді қандай есімдікпен алмастыруға болады? «Бастық бүгін қабылдамайды.»

<variant>ол

<variant> мен

<variant> сен

<variant> біз

<variant> сіз

 

<question> Құрмалас сөйлемді толықтырыңыз. «Сіз қиын жағдайға ұшырасаңыз, ... .»

<variant> заңгерден ақыл-кеңес сұраңыз.

<variant> көп жұмыс бітіріңіз.

<variant> күнде қазақша сөйлеңіз.

<variant> сіз пайда табасыз.

<variant> дүкенге барыңыз.

 

<question> «Біраз» сөзі қай сөзбен тіркесе алады?

<variant> уақыт

<variant> бірлік

<variant> Арай

<variant> мен

<variant> бірталай

 

<question> Қажетті сөзді қойып, сөйлемді толықтырыңыз. «Былтыр Нұрлан Көкбаев өз әріптестерімен бірге тоқыма шығаратын шағын ... ашты.»

<variant> кәсіпорын

<variant> сән салоны

<variant> шаштараз

<variant> ұжым

<variant> мектеп

 

<question> Шағын кәсіпорынға заңгер қажет. Заңгерге қандай талап қойған дұрыс?

<variant> қазіргі қолданылып жүрген заңдарды, нормативтік актілерді білу

<variant> ағылшын тілін жетік білу

<variant> ұйымшыл болу

<variant> спортпен айналысу

<variant> ән айта алу

 

<question> Шағын кәсіпорынға аудармашы қажет. Аудармашыға қандай талап қойған дұрыс?

<variant> қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік білу

<variant> компьютерде жұмыс істеу

<variant> ұйымшыл болу

<variant> спортпен айналысу

<variant> ән айта алу

 

<question>«Ресми» сөзі қай сөздермен тіркесе алады?

<variant>тіл, түрде

<variant> бала, қала, ел

<variant> шара, хаттама

<variant> дала, қала, көше

<variant> бүгін, ертең

 

<question> Есім негізді күрделі етістіктерді көрсетіңіз.

<variant> сөз сөйлеу, жауап беру, ат салысу

<variant> апарып салу, айта сал, бара ғой

<variant> көмектесу, жүгіру, бару

<variant> тыңдап жүр, ойнап жүр

<variant> ресімдеу, әңгімелему

 

<question> Қай қатарда синонимдер бар?

<variant> сияқты, тәрізді

<variant> айта білемін, жазып шықты

<variant> мақтаныш етеді, сүйіп оқиды

<variant> сөйлейтін сөз, айтатын мәселе

<variant> келетін адам,кететін адам

 

<question> «Департамент по экономике обсуждает проект закона.» Берілген сөйлемді қазақ тіліне аударыңыз.

<variant> Экономика жөніндегі департамент заң жобасын талқылауда.

<variant> Экономика дамып келеді.

<variant> Еліміздің экономикасы өркендеу үшін шағын кәсіпорындар ашылу қажет.

<variant> Департамен заң шығарды.

<variant> Экономика жөніндегі департамент заң жобасын жасап жатыр.

 

<question> «Жұмыс аптасы» тіркесінің орысша баламасын көрсетіңіз.

<variant>рабочая неделя

<variant> время

<variant> план завтрашнего дня

<variant> решить проблемы

<variant>важные дела

 

<question> «Іскер әріптестер» тіркесінің орысша баламасын көрсетіңіз.

<variant>деловые партнеры

<variant> время

<variant> план завтрашнего дня

<variant> решить проблемы

<variant>важные дела

 

<question> «Кездесуге уақытыңыз бола ма?» дұрыс жауапты табыңыз.

<variant>ертең сағат 10-да кездесе аламын.

<variant> ертең сағат 10-да кездесе алмаймын.

<variant> кешке қабылдай алмаймын.

<variant> жеке тұлғаларды қабылдай алмаймын.

<variant>қиындық келтіріп тұр.

 

<question> «Ұлттық қауіпсіздік комитеті» номенклатуралық атауын қалай қысқартып жазуға болады?

<variant>ҰҚК

<variant>БҰҰ

<variant>ІІМ

<variant> ЖШС

<variant>МАИ

 

<question> Қысқарған сөздердің қайсысына жалғау дұрыс жалғанған?

<variant>БҰҰ-ға

<variant> ІІМ-қа

<variant> МАИ-ке

<variant> ЕАО-ке

<variant>ҚР-қа

 

<question> «Жету» сөзімен түбірлес сөздерді табыңыз.

<variant>жеткізу, жеткілікті, жеткізілім

<variant>жексенбі, сенбі, жұма

<variant>жетер, кетер, барар

<variant> Жексен, Жанат, Жақсы

<variant>жыл, жартыжылдық

 

<question> «Қарым-қатынас» сөзі қай сөзбен тіркесе алады?

<variant>халықаралық

<variant> келісім

<variant> хабар

<variant>кетті

<variant>барлық

 

<question> Қазіргі заман іскер адамдарға қандай талап қояды?

<variant>әлемдегі барлық жаңалықтардан дер кезінде хабардар болу

<variant>айлық табысты көбейту

<variant>жұмыссыздардың санын азайту

<variant> елеулі табыс әкеледі

<variant>қолдау көрсетеді

 

<question> Мақал-мәтелді толықтырыңыз. «... – алтыннан да қымбат»

<variant>уақыт

<variant> мезгіл

<variant> жаз

<variant> көктем

<variant>күміс

 

<question> Ханға да, қараға да берілетін мерзім - ... .

<variant>тәулігіне 24 сағат

<variant>бір апта

<variant>сегіз күн

<variant> жеті күн

<variant>сегіз апта

 

<question>«Сүт пісірім уақыт» фразеологиялық тіркесінің синонимін көрсетіңіз.

<variant>тез, лезде

<variant> уақыты көп, лезде

<variant> ағымдағы жыл

<variant> өткен жыл

<variant>барып келгенде

 

<question> Жеті қазынаға не жатады?

<variant>ит

<variant> мысық

<variant>бал

<variant> көктем

<variant>жеті саны

 

<question>ТұранӘлем Банк нешінші деңгейлі банк?

<variant>екінші деңгейлі, коммерциялық банк

<variant> үшінші деңгейлі банк

<variant> бесінші деңгейлі банк

<variant> бірінші деңгейлі, акционерлік қоғам

<variant>бірінші деңгейлі, жабық акционерлік қоғам

 

<question> ҚР- да бірінші деңгейлі банкке қай банк жатады?

<variant>Ұлттық банк

<variant>Халық банк

<variant>Каспий банк

<variant> Темір банк

<variant>Цесна банк

 

<question> Жақша ішіндегі тіркесті аударып, сөйлемді толықтырыңыз. «Цеснабанк заңды және жеке тұлғаларға жай акция мен (привилегированные акции) сатуға кірісті.»

<variant> артықшылықтары бар акция

<variant> атаулы акция

<variant> жетістіктері бар акция

<variant> бағалы акция

<variant> құнды қағаз

 

<question> Банк неге кепілдеме береді?

<variant> салымдардың кепілдігіне

<variant> инфляцияның болмайтынына

<variant> несие өсімі өсетініне

<variant>сыйлықтар беріп тұруға

<variant> түрлі байқаулар жүргізуге

 

<question> Банк неге кепілдеме бермейді?

<variant>инфляцияның болмайтынына

<variant> кең ауқымды банк қызметтеріне

<variant> операцияларды дер кезінде жүргізуге

<variant> білікті кеңестер беруге

<variant> салымдар бойынша жоғары пайыз төлеуге

 

<question> Банктің клиенттері кімдер?

<variant> заңды және жеке тұлғалар, өнеркәсіп иелері

<variant> студенттер, оқушылар

<variant> кәмелетке толмағандар

<variant>жеткіншіктер мен ересектер

<variant> оқушылар мен ұстаздар

 

<question> Коммерциялық банктер қызметінің негізгі бағыты қандай?

<variant> несие қызметі

<variant> есеп айырысу

<variant> төлем түрлері

<variant> ақша айырбастау

<variant> кеңес беру

 

<question> Ақша қандай қызмет атқарады?

<variant> құн өлшеуіші, баға құралы, төлем құралы

<variant> тұйық валюта

<variant> валюталық резерв

<variant>таза табыс

<variant> міндеттеме

 

<question> «Организаторы выставки» тіркесін қазақ тіліне аударыңыз.

<variant> көрмені ұйымдастырушылар

<variant> есеп айырысу шоты

<variant> түсінікті

<variant> іссапарға бару

<variant> көрмеге қатысушылар

 

<question> «Современные передовые методы» тіркесін қазақ тіліне аударыңыз.

<variant> қазіргі озық әдістер

<variant> өзекті мәселелер

<variant> кәсіпкерлер жұмысы

<variant>қызметкерлердің жұмысы

<variant> әдістер мен тәсілдер

 

<question>«Барлық» сөзінің синонимдік қатарын табыңыз.

<variant> барша, бүкіл, күллі

<variant> халық, адам, жұрт

<variant> отандастар, қазақстандықтар

<variant> тұтынушылар, өндірушілер

<variant> хабар, қажеттілік

 

<question> «Мәлімет» сөзінің синонимдік қатарын табыңыз.

<variant> ақпарат, дерек, ақпар

<variant> мәселе, мағлұмат

<variant> мекеме, мереке

<variant>назар, мерекелік

<variant> деректеме, дер кезінде

 

<question> «Дұрыс жолға қою» тіркесін орыс тіліне аударыңыз.

<variant> направить на правильный путь

<variant> обратить на себя внимание

<variant> спонсор выставки

<variant> создать условия

<variant> система бухгалтерского учета

 

<question>Барыс септігі дұрыс жалғанған сөзді табыңыз.

<variant>мамандығына

<variant> мамандығыға

<variant> кәсіпкерлерға

<variant>мамандығың

<variant> мамандығында

 

<question> Берілген сөйлемді қазақ тіліне аударыңыз. «Вчера аким города принял чрезвычайного и полномочного посла США в Казахстане Ричарда Джонса.»

<variant> Кеше қала әкімі АҚШ-тың Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Ричард Джонсты қабылдады.

<variant> Кеше қала әкімі Францияның Қазақстандағы елшісімен кездесті.

<variant> Ертең елшілердің кездесуі болады.

<variant> Кеше Ричард Джонс кездесуде сөз сөйледі.

<variant> Кеше облыс әкімі Ресейдегі Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Ричард Джонсты қабылдады.

 

<question> Біріккен сөздер қатарын көрсетіңіз.

<variant> қаламақы, төлемақы, зейнетақы

<variant> төленетін төлемақы

<variant> ардагерлерге берілетін өтемақы

<variant>қалааралық байланыс

<variant> төлемақы төленеді

 

<question> Несие алу үшін кепілдікке не алынады?

<variant> жылжымайтын мүлік

<variant> қызмет түрлері

<variant> тауар қоры

<variant> өндірісті жетілдіру

<variant> кітаптар қоры

 

<question> «Өту» сөзімен түбірлес сөздер қатарын табыңыз.

<variant> өтімді, өтімсіз, өтімділік

<variant> өнімді, өнімсіз, өнімділік

<variant> өсім, өсімдік, өсімдіктер

<variant>өткен, бұрынғы

<variant> көз жету, сүйену

 

<question> Қарамен жазылған сөзді қай синониммен ауыстыруға болады? «Парламент төрағасы шағын бизнес туралы мәселенің таяу арада талқыланатынын мәлімдеді

<variant> айтты

<variant> ескертті

<variant> жоспарлады

<variant> орындады

<variant> жазды

 

<question> Берілген сөйлемді қазақ тіліне аударыңыз. «Председатель сообщил, что собрание состоится завтра.»

<variant> Төраға мәжілістің ертең өткізілетінін айтты.

<variant> Редактор мақаланың ертең жарияланатынын айтты.

<variant> Фирма президенті шағын бизнеске көмек берілетінін айтты.

<variant>Төраға ертең жұмысқа кешігетінін айтты.

<variant> Төраға жиналыстың аяқталғанын айтты.

 

<question> Құрмалас сөйлемді аяқтаңыз. «Бүгін жиналыс болады, бірақ ... . »

<variant> мен оған қатыса алмаймын.

<variant> өзара пікір алысты.

<variant> газет тілшілерімен кездесті.

<variant> несие алу қиын

<variant> іскерлік кездесі өтті.

 

<question> Нарықтық қоғамның негізгі атрибуты не?

<variant> жарнама

<variant> тауар

<variant> қатынас

<variant>сөз сөйлеу

<variant> әңгімелеу

 

<question> «Тұтынушы» сөзін орыс тіліне аударыңыз.

<variant> потребитель

<variant> скупой

<variant> актер

<variant> торговля

<variant> рекламировать

 

<question> Қарсылықты қалай білдіруге болады?

<variant>мен басқакөзқарастамын

<variant> мен сізбен келісемін

<variant> ғафу етіңіз

<variant>дұрыс айтасыз

<variant> кешке қабылдай аламын

 

<question> Келісімді қалай білдіруге болады?

<variant> мен сізбен келісемін

<variant> мүлдем келіспеймін

<variant> сіз қателесесіз бе деп ойлаймын

<variant> сіз қателесесіз бе деп қорқамын

<variant> дегенмен дұрыс емес

 

<question> Берілген сөйлем ішінен есімше тұлғалы сөзді көрсетіңіз. «Мамандырылған көрмеге мүдделі адамдар шақырылды.»

<variant> мамандырылған

<variant> көрме

<variant> мүдделі

<variant>адамдар

<variant> шақырылды

 

<question> Жағдаят бойынша жауап беріңіз. «Сіз шетелде тұрасыз. Ұлтыңыз –қазақ. Сізге қандай куәлік беріледі?»

<variant> қазақ диаспорасының өкілі деген куәлік

<variant> ЖОО-ны бітіргендігіңіз туралы куәлік

<variant> туу туралы куәлік

<variant> жүргізуші куәлігі

<variant> салық төлеушінің нөмірі туралы куәлік

 

<question> Берілген ойды жалғастырыңыз. «Шағын және орта бизнеспен айналысатын кәсіпкерлерге үкімет тарапынан нақты көмек көрсетілді. Соның нәтижесінде ... »

<variant> елдің экономикасы ілгері басады.

<variant> іскерлік кездесу болды.

<variant> менеджер іссапарға кетті.

<variant>басым бағыттар айқындалды.

<variant> мемлекеттермен ынтымақтастықты жандандыра түсті.

 

<question> Берілген ойды жалғастырыңыз. «Маған Астанада өтетін тіл саясатына арналған халықаралық конференцияға шақырухат келді. ... »

<variant> Мен сол конференцияға қатысамын.

<variant> Достарымды қонаққа шақырамын.

<variant> Әжеме гүл сыйлаймын.

<variant> Семинарға баяндама дайындаймын.

<variant> Реферат жазамын.

 

<question> Синонимдік қатарды табыңыз.

<variant> бағыт, бағдар

<variant> саяси, тәртіп

<variant> көздеу, кездесу

<variant>ұйым, ұжым

<variant> тәжірибе, тағдыр

 

<question> Акцияның түрлерін көрсетіңіз.

<variant> қарапайым акция және артықшылықтары бар акция

<variant> дербес акция және жай акция

<variant> жай акция және күрделі акция

<variant> құнды акция және бағалы акция

<variant> артықшылықтары бар акция және күрделі акция

 

<question>Қарапайым акцияға ие адам қандай жағдайда дивиденд ала алмайды?

<variant> акционерлік қоғам шығынға ұшыраған жағдайда

<variant> шарттарды орындаған жағдайда

<variant> несие көлемі көп болған жағдайда

<variant>акционерлік қоғамды басқарса

<variant> акционерлік қоғам қызметін өзгертсе

 

<question> Сөйлемді аяқтаңыз. «Қазақстанда құнды қағаздар рыногы ... .»

<variant>қалыптасып келеді

<variant> назар аударып келеді

<variant> үйреніп келеді

<variant> көңіл қойып келеді

<variant> түсіндіріп келеді

 

<question> «Получать причитающееся мне имущество» деген тіркестің дұрыс баламасын көрсетіңіз.

<variant> маған тиесілі мүлікті алуға

<variant> пәтерімді алуға

<variant> пәтерімді жалға беруге

<variant> пәтерімді алмастыруға

<variant> пәтерімді сатуға

 

<question> «Растау» сөзінің синонимін анықтаңыз

<variant> куәләндіру

<variant> тіркеу

<variant> жауап беру

<variant> жүргізу

<variant> толтыру

 

<question> Психолог ғалымдардың пайымдауынша, көпшілік алдында сөз сөйлейтін адамда ең алдымен не пайда болады?

<variant> қорқыныш

<variant> мақтаныш

<variant> дағды

<variant>күлкі

<variant> таңдану

 

<question> Көпшілік алдында жақсы, әрі шешен сөйлеуге қалай қол жеткізуге болады?

<variant> көп жылғы тәжірибе мен дағды арқылы

<variant> байлыққа кенелу арқылы

<variant> табысқа жету арқылы

<variant> көп жазу арқылы

<variant>есептеу арқылы

<question> «Көпшілік алдында» тіркесін орыс тіліне аударыңыз.

<variant> перед публикой

<variant> в виде тезисов

<variant> уметь делать

<variant> действие

<variant> в пожилом возрасте

 

<question> «Вакантная должность» тіркесін қазақ тіліне аударыңыз.

<variant> бос қызмет орны

<variant> жетік білетін

<variant> төлқұжат

<variant> бейімі бар

<variant> қабілет

 

<question> «Диплом о высшем образовании» сөз тіркесінің қазақша баламасын табыңыз.

<variant> жоғары білімі туралы диплом

<variant> орта кәсіби білімі туралы диплом

<variant> туу туралы куәлік

<variant> жалпы орта білімі туралы куәлік

<variant> кәсіптік білім

 

<question> Ғылыми дәрежені атаңыз.

<variant> педагогика ғылымдарының докторы

<variant> ғылыми орталық басшысы

<variant> аға оқытушы

<variant> мұғалім, ұйымдастырушы

<variant> тәрбие ісіне жауапты

 

<question> Несие алу үшін кепілдікке не алынады?

<variant> жылжымайтын мүлік

<variant> кепіл хат

<variant> анықтама

<variant> куәлік

<variant> құжат

<question> Қай сөз тіркесі дұрыс?

<variant> бұлтты күн

<variant> жақсы халім

<variant> ұшқыш мен

<variant> менеджер банк

<variant> қызметкер құжат

<question> Сөйлемді аяқтаңыз. «Мен Алматыданмын, ал сен ....... .»

<variant> Көкшетаудансың

<variant> бала-бақшасында

<variant>Сарыарқада

<variant> даңғылдамыз

<variant> көшедеміз

 

<question> Сөйлемді аяқтаңыз. «Менің мамандығым – экономист, ал Ринат - .......... .»

<variant> бағдарламашы

<variant> аудармашысың

<variant> инженерсіз

<variant> баласыз

<variant> оқушысың

<question> «Ол бізбен келіспейді, сөйтіп, өз көз- қарасын дәлелдеуге тырысып көрді» деген сөйлемнің орыс тіліндегі дұрыс баламасын анықтаңыз.

<variant> Он не согласен с нами и пытался объяснить свою точку зрения.

<variant> Он не согласился с нами и объяснил свою точку зрения

<variant> Он не соглашается, таким образом, объяснил свою точку зрения.

<variant> Он не хотел соглашаться и начал объяснять свою точку

<variant> Он не согласился и начал к нам объяснять точку зрения

<question> Қысқарған сөздерге Барыс септік және Ілік септік қосымшалары бірнеше вариантта жалғанып беріліп отыр. Қайсысы дұрыс?

<variant> АҚ-ға, АҚ-ның, ЖШС-не, ЖШС-тің

<variant> АҚ-қа, АҚ-тың, ЖШС-не, ЖШС-те

<variant> АҚ-дан, АҚ-тан, ЖШС-не, ЖШС-тің

<variant> АҚ-ка, АҚ-тың, ЖШС-не, ЖШС-тің

<variant> АҚ-дан, АҚ-нікі, ЖШС-не, ЖШС-тің

<question> «Возле министерства» және «на столе» деген тіркестер үшін сәйкес келетін көмекші есімді белгілеңіз.

<variant> министрліктің жанында, үстелдің үстінінде

<variant> министрліктің алдында, үстелдің қасында

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 164 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сейлханова А.Е.| Lt;question> Адамның жеке қасиетi- ...

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.417 сек.)