Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Б) несуть кров до серця;

28. Знайдіть дві правильні відповіді. Вени – це судини, які:

; б) мають клапани; в) несуть кров до серця;

29. З яких оболонок складається стінка артерії: а) слизовоЇд) серозної.

30. Визначте, з якої судини і якої камери серця починається мале коло кровообігу: в) легеневої артерії; д) правого шлуночка.

31. Знайдіть одну правильну відповідь щодо відмінностей в будові стінки артерії м’язового типу від відповідної вени: б) внутрішньої та зовнішньої еластичних мембран

32. Які особливості будови має стінка вени м’язового типу порівняно з артерією: г) клапанів.

33. Визначте одну неправильну відповідь. Артерія має в своїй будові: в) клапани;.

34. Визначте одну неправильну відповідь. Вена має в своїй будові такі структури:в) еластичну мембрану

35. Знайдіть одну неправильну відповідь. До судин мікроциркуляторного русла відносятьсяб) вени;

36. На гістопрепараті видно судину, на внутрішній стінці якої є клапани. Яка це судина: б) вена;

37. Як називаються найменші кровоносні судини:б) капіляри

38. Яка кровоносна судина має в своїй будові такі оболонки і шари: інтиму, внутрішню еластичну мембрану, м’язову оболонку; адвентицію: в) артерія

39. Яка судина має в своєму складі такі елементи: ендотелій, базальну мембрану, перицити, адвентиційні клітини: г) капіляр

40. Капіляр якого типу має найбільший діаметр: б) синусоїдний

41. Назвіть клітини, які вистеляють внутрішню оболонку серця і всіх кровоносних судин:б) ендотелій;

42. Визначте, яким епітелієм вкрита зовнішня оболонка серця:в) мезотелієм;

43. В яких судинах переважає за товщиною адвентиція (1-Г), а в яких м’язова оболонка (2-А)

44. Визначте, які процеси регулює провідна система серця: в) почерговість (автоматизм) скорочень передсердь і шлуночків.

45. Визначте, які процеси регулює вегетативна нервова система: а) частоту і силу серцевих скорочень;

46. Назвіть судини, що живлять стінку серця: г) коронарні артерії.

47. Визначте судини, які збирають надлишок тканинної рідини і таким чином виконують дренажну функцію: в) лімфатичні капіляри

48. Вибрати одну правильну відповідь. Судина має форму сплющеної трубки з одним сліпим кінцем, вистелена великими ендотеліоцитами, фіксованими до навколишньої сполучної тканини мікрофіламентами: г) лімфо капіляр

49. Вибрати одну правильну відповідь. Стінка судини утворена ендотелієм, базальною мембраною, перицитами, інколи поодинокими адвентиційними клітинами. Це:в) гемокапіляр

50. Чим відрізняються типові серцеві м’язові волокна від скелетних м’язів. Знайдіть три правильні відповіді б) волокна анастомозують між собою; в) мають клітини, які сполучаються вставними дисками; д) ядра лежать в центрі клітин.

51. Знайдіть дві правильні відповіді. В склад провідної системи серця входять:

б) пейсмекерні клітини ( Р-клітини);в) волокна Пуркіньє;

52. Клітини провідної системи серця: б) є провідниками ритму до робочих кардіоміоцитів; в) виробляють імпульси для скорочення робочих кардіоміоцитів53. Як відбувається живлення стінок великих і середніх кровоносних судин; в) за рахунок і крові, що проходить по судині; і дрібних судин – гілок інших артерій в адвентиції.

54. У гістопрепараті стінки шлуночка серця між ендокардом і міокардом видно великі світлі клітини з 1 – 2 ядрами і безладно розташованими міофібрилами. Які це клітини:б) клітини Пуркіньє;

55. За рахунок яких судин здійснюється обмін речовин між кров’ю і тканинами, клітинами: в) капіляри;

56. У складі міжшлуночкової перегородки серця під ендокардом виявлені великі світлі клітини з міофібрилами, розкиданими невпорядковано і зміщеними ядрами. Які це клітини: г) атипові кардіоміоцити

57. З якими структурами пов’язане порушення ритму роботи серця:

в) зміни в синоатріальному вузлі;

58. На гістопрепараті посмугованої м’язової тканини видно клітини, відділені вставними дисками, ядра в яких розташовані в центрі, а міофібрили на периферії. Яка це тканина: г) типова серцева м’язова тканина.

Загрузка...

59. Підберіть відповідні визначення до наведених нижче термінів:1-г 2-в 3-б 4-а

60. Підберіть відповідні визначення до наведених нижче термінів:1-в 2-б 3-а 4-г

61. Вибрати по дві правильні відповіді до пп. 1-ав,2-бг.

62. Вибрати одну неправильну відповідь.

Для тимуса характерні такі компоненти:в) плазмоцити;

63. Вибрати одну правильну відповідь.

Тимус-залежна зона лімфовузла – це:в) паракортикальна зона;

64. Визначити одну правильну відповідь.

Обов’язковою складовою частиною тимуса є:б) часточки

65. Знайдіть дві правильні відповіді. Селезінка складається:

а) з лімфатичних вузликів в) червоної пульпи;

66. Знайдіть дві неправильні відповіді. Селезінка має в своєму складі:б) кіркову та мозкову речовину;г) часточки.

67. Визначте одну неправильну відповідь. Лімфатичний вузол побудований:


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 173 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Общее число задач: 97 | Общее число задач: 99 | Общее число задач: 94 | Общее число задач: 104 | Общее число задач: 106 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
В,а,б,г| Какие из перечисленных элементов отражают особенности строения эндокринных желез

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.018 сек.)