Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В,а,б,г

Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

5. Яким видом клітин вистелені ізсередини стінки серця і кровоносних судин: в) ендотеліальні клітини;

6. Визначте, в яких органелах кардіоміоцитів накопичуються іони кальцію, необхідного для процесу скорочення серця:а) саркоплазматична сітка

7. У стінці кровоносних судин і серця є декілька оболонок. Яка з оболонок серця за гістогенезом і тканинним складом схожа зі стінкою артерії:а) ендокард;

8. Вибрати одну правильну відповідь. Елементи провідної системи серця утворені:б) видозміненими кардіоміоцитами;

9. Яка тканина утворює основу кишенькових клапанів серця:д) щільна оформлена сполучна тканина.

10. На гістопрепараті серця між внутрішньою і середньою оболонками виявлені великі світлі клітини зі збільшеним вмістом глікогену та розташованими хаотично міофібрилами. Які це клітини:

в) провідні кардіоміоцити (клітини Пуркіньє);

11. Які клітини вкривають назовні епікард і перикард:а) мезотеліальні

12. Де розміщений двостулковий клапан серця:

г) між лівим передсердям і шлуночком.

13. Де знаходиться тристулковий клапан серця:

г) між правим передсердям і шлуночком.

14. Знайдіть одну неправильну відповідь. Які шари входять у склад внутрішньої оболонки серця:в) мезотеліальний шар;

15. Виберіть правильні відповіді до пп. 1, 2, 3. Стінка серця побудована з: 1. –А,Д 2-Б,Г 3-В

16. Визначте порядок розташування складових елементів провідної системи серця: б,а,в,д,г

17. Знайдіть дві правильні відповіді. Епікард – це:

сполучнотканинна оболонка серця (б); слизова оболонка ,зовнішня оболонка (д).

18. Визначте одну правильну відповідь. Які клітини вкривають назовні та зсередини перикард: в) мезотеліоцити;

19. Назвіть по порядку з внутрішньої поверхні серця складові частини ендокарду: б,г,в,а

20. В якій частині серця розміщені Р-клітини (пейсмекерні клітини, водії ритму) провідної системи серця: г) стінка правого передсердя. Визначте одну правильну відповідь.

21. З якої судини і з якої камери серця починається велике коло кровообігу:; б) аорти;; г) лівого шлуночка;

22. Чим відрізняються капіляри синусоїдного типу від капілярів загального типу. Знайдіть одну правильну відповідь: б) великий діаметр

23. Яка судина має добре розвинені еластичні мембрани, пов’язані між собою густою сіткою еластичних волокон і пластинок:; б) аорта

24. Яку функцію не виконують кровоносні судини: г) утворення гормонів.

25. Визначте дві правильні відповіді. Синусоїдні капіляри мають такі особливості будови: б) ендотелій з фенестрами; г) базальну мембрану з порами.

26. Для капілярів загального типу характерні такі морфологічні ознаки: в) тонка м’язова оболонка

27. Визначте одну неправильну відповідь. Артерії – це судини, які:

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 133 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Общее число задач: 97 | Общее число задач: 99 | Общее число задач: 94 | Общее число задач: 104 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Общее число задач: 106| Б) несуть кров до серця;

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)