Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Що студент повинен вміти?

Читайте также:
  1. FROM СТУДЕНТ
  2. FROM СТУДЕНТ. ЗАПИСЬ
  3. III. 2. Конкретные цели самоподготовки студента к практическому занятию по теме.
  4. III.2. Конкретные цели самоподготовки студента к практическому занятию по теме.
  5. SELECT СТУДЕНТ.Имя
  6. V. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
  7. VIII. Регламент балльно - рейтинговой системы для студентов дневного отделения стр. 102

Актуальність

Розпоповсюдженість целіакії від 12 до 203, в середньому 90-100 на 100000 населення. Хворіють діти та дорослі, пік захворювання приходиться на вік 20-40 років. Серед хворих 70% складають жінки. У віці 50 років та старше хвороба виникає рідко. Перебіг хвороби у людей похилого віку відрізняється схильністю до злоякісного перебігу.

 

Навчальні цілі:

Ø навчити студентів розпізнавати основні симптоми та синдроми целіакії та інших ентеропатій;

Ø ознайомити студентів з фізикальними методами дослідження при целіакії та інших ентеропатіях;

Ø ознайомити студентів з методами дослідження, які застосовуються для діагностики целіакії та інших ентеропатій; показаннями та протипоказаннями щодо їх проведення; методиками їх виконання; діагностичною цінністю кожного з них;

Ø навчити студентів самостійно трактувати результати проведених досліджень;

Ø навчити студентів розпізнавати та діагностувати ускладнення при целіакії та інших ентеропатіях;

Ø навчити студентів призначати лікування при целіакії та інших ентеропатіях;

 

Що повинен знати студент?

Ø частота зустрічаємості целіакії та інших ентеропатій;

Ø етіологічні фактори целіакії та інших ентеропатій;

Ø патогенез целіакії та інших ентеропатій;

Ø основні клінічні синдроми при целіакії та інших ентеропатіях;

Ø загальні та тревожні симптоми при целіакії та інших ентеропатіях;

Ø фізикальні симптоми целіакії та інших ентеропатій;

Ø діагностику целіакії та інших ентеропатій;

Ø морфологічні дослідження кишечника при целіакії та інших ентеропатіях;

Ø інструментальні методи діагностики целіакії та інших ентеропатій;

Ø диференціальна діагностика целіакії та інших ентеропатій;

Ø класифікація целіакії та інших ентеропатій;

Ø ускладнення при целіакії та інших ентеропатіях;

Ø лікування целіакії та інших ентеропатій; (зміна способу життя, раціональне харчування, медикаментозна терапія).

 

Що студент повинен вміти?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 303 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Пунктуация и пробелы при оформлении ссылок.| Клініка

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)