Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Туристичні документи, їх види та правила оформлення.

Читайте также:
  1. A. Различаем правила и стратегии.
  2. AT СТАЦИОНАРНАЯ И AT ОПЕРАТИВНАЯ. ПОЗЫ AT. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ AT
  3. III. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ.
  4. LI. Правила действий воздушного судна-перехватчика и воздушного судна-нарушителя
  5. V. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
  6. VI. Общие требования и правила полетов
  7. VI. ПРАВИЛА ПРИЗЕМЛЕНИЯ. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА.
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Суб’єкти туристичної діяльності - підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи, що зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов’язаної з наданням туристичних послуг.

Туристична діяльність - діяльність з надання різноманітних туристичних послуг відповідно до вимог Закону про туризм та інших актів законодавства України.

Суб’єкт туристичної діяльності в ході організації туристичних подорожей за кордон повинне оформити наступні туристичні документи:

а) договір між суб’єктом туристичної діяльності і туристом;

б) туристичний ваучер;

в) договір страхування (страховий поліс);

г) документ, що підтверджує внесення туристом в касу або на розрахунковий рахунок суб’єкта підприємницької діяльності вартість туристичних послуг, обумовлену в договорі між туристом і суб’єктом туристичної діяльності;

д) програму туру.

Страхування туристів (медичне та від нещасних випадків) є обов’язковим і здійснюється суб’єктами туристичної діяльності на основі угод із страховими компаніями, які мають право на здійснення такої діяльності.

Договір (контракт) на надання туристичних послуг укладається між суб’єктами туристичної діяльності, а також між ними і споживачами туристичного продукту (туристами). Він повинен визначити:

а) обсяг, умови та якість надання послуг;

б) порядок оплати та розрахунків;

в) термін дії;

г) права та обов’язки сторін;

д) відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору.

Договір (контракт) укладається у письмовій формі, скріплюється підписами сторін і печаткою.

Договір (контракт) між суб’єктом туристичної діяльності і туристом або групою туристів вважається укладеним з моменту оплати вартості туру та видачі туристу чи керівнику групи туристичного ваучеру.

Договірні відносини туриста і туристичної фірми складаються як відносини покупця (замовника) і продавця (виконавця). При цьому слід підкреслити особливий характер "продукту", що купляються в туристичній фірмі. Туристи сподіваються одержати необхідний йому комплекс послуг. Фірма ж надає, як правило, не самі послуги, а права (гарантії) одержання їх у визначений час, у визначеному місці, надані іншими фірмами. Придбання туристом сукупності цих прав (гарантій) оформляється туристичною путівкою, яка є предметом реалізації туристичної фірми. Обсяг реалізації цього предмета туристичною фірмою виникає в тому звітному періоді, коли здійснюється продаж путівки, а не тоді, коли фактично відбулася подорож.

Туристичний продукт - комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі.

Одержання туристом самих туристичних послуг, являє собою вже процес споживання придбаної "продукції". Звичайно, за туристом залишається право пред’явити претензії туристичній фірмі, яка продала йому продукт, у випадку неодержання або одержання у неповному обсязі послуг. Такі права мають споживачі будь-якої продукції. При цьому, у продавця (виконавця) немає ніяких підстав вважати свою продукцію не реалізованою лише тому, що, можливо, будуть пред’явлені претензії.

Головним туристичним документом є туристичний ваучер (генеральний ордер). Ваучер має багатофункціональний характер: він підтверджує статус туриста, гарантує йому одержання всіх указаних у ваучері послуг, які турист оплатив. Для приймаючої сторони він є гарантом одержання від направляючої фірми певних коштів, що сплатив турист.

На внутрішньому туристичному ринку ці ж функції виконує туристична путівка .

Туристичний ваучер (путівка) - документ, що підтверджує статус особи або групи осіб, як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг. Туристичний ваучер (путівка) - це письмовий акцепт суб’єкта туристичної діяльності на виробництво та продаж туристичного продукту. Він (вона) є невід’ємною частиною угоди, а також документом первинного обліку у суб’єктів туристичної діяльності.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 755 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Туристичні ресурси України | Функції туризму. | Туристичні ресурси Туреччини | Туристична послуга характеризується властивостями, які притаманні будь-яким послугам. | Але турпослуга має властиві тільки їй специфічні ознаки. | Процесс ліцензування туристичної діяльності. | Туристичні ресурси Угорщини | Туристичний продукт та його складові. Етапи формування та реалізації туристичного продукту фірми. | Організація надання транспортних послуг туристам. Rent а саг. | Туристичні ресурси США |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Процес прийняття управлінських рішень на туристичному підприємстві| Туристичні ресурси Словаччини

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)