Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Грошовий перевод.

Читайте также:
  1. Яке з наведених визначень найбільш повно відображає економнчий зміст поняття "грошовий потік"?

Ви багато знаєте, нівроку, а проте вам чесно доведу, що бувають вальдшнепи щороку в Ботанічнім, Київськім саду

 

Редагування словосполучень

Відредагувати речення та словосполучення.

Більша половина учнів не виконала домашнє завдання.

Урок розпочнеться в 13 годин.

Мені повезло: не визивали до дошки.

Дошку вимили чистою тряпкою.

Не сиди на полу.

Самий кращий малюнок.

Хрустальний світильник.

Я не получаю газет.

У диктанті зустрічаються помилки.

Земельний участок.

Грошовий перевод.

 

Робота за темою заняття

Прочитати монологічний текст, скласти план до нього

Іноді вона не жувала, а лежала, підібгавши ноги, і, вгледівши кривдників, одверталася чи навіть заплющувала очі й удавала, що спить. Тоді навіть найвправнішим передражнювачам не вдавалося витягнути з неї ні звуку. Хлопці, розсердившися на таку неувагу, кричали: «Манька! Манька!» - і показували язики. Почувши своє ім’я, тварина трохи здригалась і швидко обдивлялася весь гурт, а далі знов заплющувала очі й усі подальші спроби викликати її зацікавленість зневажала.

Увечері, у постелі, я уявляв козу саму обіч дороги в місячному сяйві і в цілковитій тиші. Я розумів, що в неї десь має бути хазяїн, який забирає її на ніч додому,— та все одно серце мені щеміло. І ось одного такого вечора я вирішив визволити козу з рабства.

Коли до мене зайшли друзі, щоб разом іти на річку, план визволення кози був уже готовий. Пройшовши з усіма півдороги, я сказав, що забув удома надувний рятівний круг, без якого мені купатися не дозволялося. При свідках я одв’язувати козу не хотів, боячись, що цей мій душевний порух викличе кепкування товаришів.

Я побіг додому, вхопив свій рятівний круг і пішов назад, наперед тішачись і вимальовуючи в уяві вдячні погляди приреченої на постійне кружляння навколо свого кілочка безсловесної тварини.

Вона і уявити не могла, яка приємна несподіванка на неї чекає. Коза не змінила своєї набутої життєвим досвідом поведінки і тоді, коли я підійшов упритул. Тепер я розумію: вона була набагато хитріша за мене й не така вже зобиджена долею, як уявлялося мені — довірливому й наївному.

Підтримуючи однією рукою круг, щоб він не зсунувся, я другою спробував розв’язати вузол на кілку — до кози наближатись я побоювався. Потім здогадався, що вирвати його із землі буде значно простіше.

Козу зацікавили мої дії, і вона спідлоба позирала на мене (За Я.Стельмахом).

Дати усно відповіді на запитання й виконати завдання до тексту.

1. Якого стилю поданий текст? Аргументувати свою думку.

2. Які почуття викликала у вас ця розповідь? Висловити власну думку щодо авторського задуму.

3. Дібрати заголовок, який би відбивав тему тексту.

4. Знайти в тексті епітети, метафори, порівняння. Яку роль вони відіграють у художньому висловлюванні?

5. З якою метою автор використав пряму мову в тексті?

6. Уявити козу, про яку йдеться в розповіді, описати її, використовуючи художні засоби.

Переказати текст письмово, продовжуючи сюжет висловлювання

Готуємося до ЗНО

Морфологія – це розділ науки про мову, який вивчає слово з точки зору його частиномовної приналежності

 

Усі частини мови поділяються за наявністю граматичного і лексичного значення на самостійні і службові. Службовим частинам мови властиве лише граматичне значення. Окремо виділяється вигук, який не має ні лексичного, ні граматичного значення

 

Частини мови
Заповніть кластер

 

 

 

 


 

 

Познайомся з матеріалами файлу «2 Іменник». Тепер уважно прочитай розміщені нижче таблиці

Запам’ятай: написання а/я чи у/ю в цих формах залежить лише від того, що іменник означає.

-а (-я) -у (-ю)
Назви істот: студента, Мороза Назви явищ природи: вітру, морозу
Назви чітко окреслених предметів: олівця, принтера     Назви абстрактних понять, процесів: галасу, суму
Назви збірних понять: гурту, хору, саду, але гуртка, садка
Назви установ, організацій, споруд, приміщень: ліцею, магазину, але гаража, хліва, млина
Назви просторових понять: степу, майдану
Назви місяців, днів тижня, грошових одиниць: січня, вівторка, долара   Назви ігор, танців: футболу, вальсу, але гопака, козачка
Назви почуттів і хвороб: жалю, грипу
Назви мір довжини, ваги, кількості, часу: грама, метра, Назви речовин і матеріалів: піску, кисню
Назви населених пунктів: Донецька, Києва, Красноармійська Назви населених пунктів, де друга частина співзвучна із за­гальною назвою: Кривого Рогу, Широкого Яру
Назви річок із наголосом на закінченні: Дністра, Дінця Географічні назви: Сибіру, Байкалу, Криму, Бугу
Наукові терміни (здебільшого точних наук і мовознавства): синуса, ромба, присудка Терміни (здебільшого літературо­знавчі, хімічні, фізичні): жанру, сюжету, імпульсу
Назви дерев: дуба Назви трав’янистих рослин: очерету, але бамбука, банана

 

А тепер запам’ятай правила написання закінчень іменників у кличному відмінку

І відміна
Для зменшувальних форм власних і загальних назв жіночого роду: матусю, тітусю, Ганнусю Для іменників м’якої та мішаної групи : земле, круче Після голосного – є: надіє, мріє Для іменників твердої групи: мама, бабо
ІІ відміна
іменники твердої групи (з суфіксами -ик, -ок, -к): хлопчику, братику, синку, внучку, батьку; іменники м’якої групи: дідусю, вихователю, Андрію, місяцю, бійцю, Костю. безсуфіксні іменники твердої групи: Петре, куме, голубе, парубче, Іване, але: діду, сину, тату;  
іншомовні імена з основою на г, к, х: Людвігу, Джеку, Жаку, Генріху, Фрідріху; іменники твердої групи із суфіксами -ист, -ор, -тор, -атор, -ер, -ир: професоре, директоре, ректоре, адміністраторе, режисере, командире;  
іменники мішаної групи з основою на шиплячий (крім ж): викладачу, глядачу, товаришу.   м’якої групи із суфіксами -ець: хлопче, кравче, молодче, але: бійцю, знавцю, добровольцю;  
деякі іменники мішаної групи, зокрема власні назви з основою на ж, дж і загальні назви з основою на р, ж: Джордже, стороже, газетяре, кресляре.  
3 відміна
  Для іменників 3 відміни  
4 відміна – як у Н.в.

 

 

Виконайте тестові завдання з теми за збіркою Авраменка – Блажка та тест, який додається


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 245 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Суслов Сергей, Иремадзе Михаил| Классификация атомов по способу застройки электронных оболочек

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)