Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Щоденник

Читайте также:
  1. Щоденник виробничої практики

з технологічної практики

 

 

_______________________________________________________________

(база практики)

 

 

з „___”__________________20___р. по „___”__________________20___р.

 

Студента ІІ курсу денного відділення

спеціальності 5.03050901 „Бухгалтерський облік”

групи ____________

 

 

(Прізвище, ім’я та по-батькові)

 

 

Керівники практики:

 

Від технікуму___________________________________________________

 

Від підприємства________________________________________________

(Посада, прізвище, ініціали)

 

 

Херсон 2013

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ

 

№ з/п Види практики та перелік тем практики Кіль-кість днів Кіль-кість годин Самос-тійна робота
1 2 3 4 5
  Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства -
1. Облік необоротних активів
2. Облік запасів
3. Облік коштів, розрахунків та інших активів
  Всього:

 


 

Дата Кіль-кість годин Зміст виконаної студентом роботи Підпис керівника
  Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства-бази практики Ознайомлення з формою власності підприємства-бази практики, видами діяльності, чисельністю працівників, видами випускаємої продукції. Розгляд організаційної та виробничої структури підприємства, його технології, взаємозв’язку та взаємовідношення відділів, структури бухгалтерії, форми бухгалтерського обліку. Ознайомлення зі структурою бухгалтерії, її функціями, порядком розподілу роботи між робітниками бухгалтерії, яка форма ведення бухгалтерського обліку на підприємстві-базі практики    

 

Дата Кіль-кість годин Зміст виконаної студентом роботи Підпис керівника
  Тема 1 Облік необоротних активів Ознайомлення з порядком створення та обліку Статутного капіталу на підприємстві  
  Тема 1 Облік необоротних активів Ознайомлення з переліком об’єктів необоротних активів, зі структурою та класифікацією основних фондів    
  Тема 1 Облік необоротних активів Ознайомлення з порядком документального оформлення руху основних засобів на підприємстві; заповнення первинних документів з обліку основних засобів  
  Тема 1 Облік необоротних активів Ознайомлення з порядком документального оформлення руху основних засобів на підприємстві; заповнення первинних документів з обліку основних засобів  
Дата Кіль-кість годин Зміст виконаної студентом роботи Підпис керівника
  Тема 1 Облік необоротних активів Ознайомлення з порядком ведення аналітичного та синтетичного обліку основних засобів, заповнення регістрів синтетичного та аналітичного обліку необоротних активів  
  Тема 1 Облік необоротних активів Ознайомлення з порядком ведення аналітичного та синтетичного обліку основних засобів, заповнення регістрів синтетичного та аналітичного обліку необоротних активів  
  Тема 1 Облік необоротних активів Ознайомлення з видами ремонту основних засобів та порядком їх проведення; з порядком нарахування амортизації основних засобів  
  Тема 1 Облік необоротних активів Ознайомлення з видами ремонту основних засобів та порядком їх проведення; з порядком нарахування амортизації основних засобів  
Дата Кіль-кість годин Зміст виконаної студентом роботи Підпис керівника
  Тема 2 Облік запасів Ознайомлення з переліком запасів на підприємстві, з їх структурою та класифікацією  
  Тема 2 Облік запасів Ознайомлення з порядком оцінки виробничих запасів на підприємстві  
  Тема 2 Облік запасів Ознайомлення з організацією складського обліку запасів  
  Тема 2 Облік запасів Ознайомлення з порядком документального оформлення та ведення бухгалтерського обліку виробництва  
Дата Кіль-кість годин Зміст виконаної студентом роботи Підпис керівника
  Тема 2 Облік запасів Ознайомлення з документальним оформленням наявності та руху матеріальних цінностей; заповнення первинних документів з обліку запасів  
  Тема 2 Облік запасів Ознайомлення з документальним оформленням наявності та руху матеріальних цінностей; заповнення первинних документів з обліку запасів  
  Тема 2 Облік запасів Ознайомлення з порядком ведення аналітичного та синтетичного обліку запасів, заповнення регістрів синтетичного та аналітичного обліку запасів    
  Тема 2 Облік запасів Ознайомлення з порядком ведення аналітичного та синтетичного обліку запасів, заповнення регістрів синтетичного та аналітичного обліку запасів    
Дата Кіль-кість годин Зміст виконаної студентом роботи Підпис керівника
  Тема 3 Облік коштів, розрахунків та інших активів Ознайомлення з порядком відкриття розрахункового рахунку та обліком операцій на розрахунковому рахунку  
  Тема 3 Облік коштів, розрахунків та інших активів Ознайомлення з видами та порядком проведення безготівкових розрахунків, документами, якими вони оформлюються  
  Тема 3 Облік коштів, розрахунків та інших активів Ознайомлення з порядком документального оформлення та ведення бухгалтерського обліку касових операцій  
  Тема 3 Облік коштів, розрахунків та інших активів Ознайомлення з порядком документального оформлення та ведення бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками  
Дата Кіль-кість годин Зміст виконаної студентом роботи Підпис керівника
  Тема 3 Облік коштів, розрахунків та інших активів Ознайомлення з порядком документального оформлення та порядком ведення обліку розрахунків з підзвітними особами та виданими авансами  
  Тема 3 Облік коштів, розрахунків та інших активів Ознайомлення з порядком документального оформлення та порядком ведення обліку розрахунків з підзвітними особами та виданими авансами  
  Тема 3 Облік коштів, розрахунків та інших активів Ознайомлення з порядком документального оформлення та порядком ведення обліку розрахунків за нарахованими доходами  
  Тема 3 Облік коштів, розрахунків та інших активів Ознайомлення з порядком документального оформлення та порядком ведення обліку розрахунків за претензіями та розрахунків за відшкодуванням завданих збитків  

 

Загрузка... 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 206 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Восьмой доклад. Сущность кормления | ДУХОВНАЯ НАУКА И МЕДИЦИНА | Малюнок 5. Штрих-код EAN-13 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Малюнок 6. Сканер| ТРИ ОБЪЕКТА ВНИМАНИЯ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)