Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Успіх керівництва. Залежність успіху від стилю керівництва

Читайте также:
  1. Документ як основний носій офіційно-ділового стилю.Види документів.
  2. Елементи фірмового стилю – бланк, конверт і папка.
  3. Задание 9. Прочитайте предложения. К какому функциональному стилю они относятся? Охарактеризуйте употреблённые в них предлоги и предложные сочетания.
  4. Місце наукового стилю серед інших функціональних стилів української мови.
  5. Мовні особливості наукового стилю
  6. Мовні особливості офіційно-ділового стилю
  7. Одежа стилю мілітарі у світі моди

Багато фахівців вивчали зв'язок між стилем управління і його ус­пішністю. Зокрема, у праці Б.Б. Коссова34 досліджувався стиль діяль­ності керівників середньої ланки управління. Були використані дві методики - методика самооцінки індивідуального стилю діяльності, де враховувались стильові особливості виконання завдань, і методи­ка «Карта труднощів входження на посаду керівника», де були вка­зані також 14 причин труднощів, які могли спіткати керівників у по­чатковий період їхнього входження на посаду. А саме:

• брак практичних умінь;

• особливості колективу;

• складність того чи іншого вчинку;

• брак теоретичних знань;

• складність місцевих умов;

• вимоги керівництва;

• дефіцит часу;

• особисті якості;

• недостатнє взаєморозуміння із працівниками;

• недооцінка значимості дій;

• уміння виділяти головне;

• недостатня емоційна стабільність;

• недостатня наполегливість;

• невміння передбачати наслідки подій у своїх діях.
На основі дослідження було виявлено, що:

 

1) успішність (ефективність) роботи керівника пов'язана із сти­
лем його управлінської діяльності;

2) виявом стилю діяльності керівника є основні управлінські уміння;

3) представники різних стилів розрізняються за співвідношення­
ми управлінських умінь.

Отже, за Б.Б. Коссовим, стиль управління визначається, в основ­ному, співвідношенням управлінських умінь і особливістю адаптації до посади керівника.

Зазначено, що характерними особливостями стилю управлінсь­кої діяльності, які сприяють досягненню успіху, є такі:

34Коссов Б.Б. Типологические особенности стиля деятельности руководи-телей разной зффективности//Вопр. психологии.- 1983. - №5.-С. 126-130.


1) оптимальний розподіл сил і часу на організацію діяльності ко­
лективу;

2) віддання переваги певним способам вирішення проблем (більш
важливо не те, скільки часу витрачає на вирішення, а те, яким
способом вирішив);

3) творче мислення керівника як системотворча (об'єднувальна)
ознака моделі успішного керівництва;

4) швидкість сходження на посаду керівника, адаптація до незвич­
них умов, успішне переборювання труднощів.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 96 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Возможности Белых | Правильный ответ | Игра окончена | Побег Черных | Позитивные ходы | Жизнь в сенте | Итог партии | Игра на равных и на форе | ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН КЕРІВНИЦТВА. УСПІХ КЕРІВНИЦТВА | Деякі принципи |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Типи менеджерів в американській діловій культурі| ТЕКСТ МЕТОДИКИ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)