Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Квітня 2015 року

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Назва секції Дата Час Аудиторія Відповідальні
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 18 квітня 2015   10.00 ауд 5.310 Голова секції: Капранова Л.Г., к.е.н., доцент Секретар секції: Білоус-Сергєєва С.О. к.е.н. тел. 067-6239107
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ 21 квітня 2015 13.30 ауд. 6.9 Голова секції: А.А.Меліхов, к.е.н., доцент Секретар секції: А.В. Калінін.,к.е.н., ст.викл. тел. 096-6387474
ІННОВАТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ 20 квітня 2015 13.30 ауд. 9.306 Голова секції: Т. Г. Логутова, проф., д.е.н. Секретар секції: З. В. Фролова, доцент, к.т.н. тел. 095-4009820
МАРКЕТИНГ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ   20 квітня 2015 12.00 ауд. 6.16 Голова секції: Гончар В.В., д.е.н., проф. Секретар секції: Калінін О.В., к.е.н., доцент тел. 096-6387474
МЕНЕДЖМЕНТ ТРАНСПОРТА І ЛОГІСТИКИ 22 квітня 2015 13.30 ауд. 9.572 Голова секції: Колосок В.М., д.е.н., проф. Секретар секції: Трусова Я.С., асистент тел. 096-8834434
ОБЛІК І АУДИТ 23 квітня 2015 12.10 ауд. 9.104 Голова секції: М.Г.Белопольський, д.е.н., проф. Секретар секції: О.А.Куровська, ст.викладач тел. 067-9776258
ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА 22 квітня 2015 12.00 ауд. 9.317 Голова секції: Л.С. Омельченко, к.е.н.,проф. Секретар секції: К.А. Колодяжна, доц., к.е.н. тел. 098-3174039

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Назва секції Дата Час Аудиторія Відповідальні
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 21-22 квітня 12.00   ауд. 325   Голова секції: І.В. Жежеленко, д.т.н., проф. Секретар секції: О.В. Горпинич, к.т.н., доц. тел. 096-2334414
Теплофізика та теплоенергетика металургійного виробництва 20 квітня 2015 12.00 ауд. 217 Голова секції: Маслов В.О., д.т.н., проф. Секретар секції: О.А. Хлестова, ст.викладач тел. 067-6215761
ПРОМИСЛОВІ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ ТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 21-23 квітня 2015 школи 23 квітня 13.30 ауд. 40а Голова секції: В.М. Євченко, доцент, к.т.н. Секретар секції: Житаренко В.М., ст.викладач; М.В. Медведєва, асистент тел. 098-3151055
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 22 квітня 2015 12.00 ауд. 184 Голова секції: В.А. Бурко,к.т.н.,доцент Секретар секції: О.Ю.Нестеров, к.т.н. доцент тел. 097-720 12 44

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Назва секції Дата Час Аудиторія Відповідальні
ГРАФІКА ТА НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ 22 квітня 2015 12.00 ауд.408 Голова секції: І. А. Ковалевський, к.т.н., доц. Секретар секції: Тараніна О.В., ст. викл. тел. 067-8641218
ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 22 квітня 2015 12.00 ауд. 235 Голова секції: В.О. Роянов, д.т.н., проф.. Секретар секції: О.В. Лаврова, к.т.н., доцент тел. 067-6017913
МЕТАЛУРГІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 22 квітня 2015 13.30 ауд. 237 Голова секції: Чигарьов В.В., проф.. д.т.н. Заступник голови секції: Білик О.Г., доц., к.т.н. тел. 067-5922975
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО   21 квітня 2015 школи 22 квітня   12.10 14.00 ауд. 337 ауд. 337 Голова секції: Л.С. Малінов, проф., д.т.н. Секретар секції: Д.В Бурова, аспірант тел. 097-2929378

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИНазва секції Дата Час Аудиторія Відповідальні
іноземні мови 20 квітня 2015 12.00 ауд. 381 Голова секції: Л.М. Лазаренко, к.пед.н., доц. Секретар секції: Т.О. Костіна, ст. викладач тел. 067-3371113

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЙ

Назва секції Дата Час Аудиторія Відповідальні
Комп’ютерні науки 23 квітня 2015 9.00 ауд. 1.323 Голова секції: І.В. Федосова, д.пед.н, проф. Секретар секції: О.Є. П’ятикоп, к.т.н., доц. тел. 098-1128669
ФІЗИКА 21 квітня 2015 13.45 Корпус 5 Блок А-3 Голова секції : В.Г.Єфременко, д.т.н., проф. Секретар секції: Ю.Г.Чабак, к.т.н., м.н.с. тел. 097-2181672
ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА   22 квітня 2015 13.45 ауд. 5.220   Голова секції: О.М. Холькін, д.ф.-м.н., проф. Секретар секції: С.П. Десятський, к.ф-м.н., доц. тел. 098-2168082
АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ 22 квітня 2015 13.45 ауд. 223 Голова секції: О.І. Сімкін, доц..к.т.н. Секретар секції: С.П. Сокол, ст. викл. тел. 067-6862687
ІНФОРМАТИКА 22 квітня 2015 13.30 ауд. 510 Голова секції: Є.А.Чичкарьов, д.т.н., проф., Секретар секції: М.В.Долгая, ст.викл. тел. 098-4862803

МЕТАЛУРГІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Загрузка...
Назва секції Дата Час Аудиторія Відповідальні
ОБРОБКА МЕТАЛІВ ТИСКОМ 21 квітня 2015 12.00 ауд. 312   Голова секції: В.В. Кухар, д.т.н., проф. Секретар секції: С.Б. Каргін, к.т.н., доцент тел. 097-564 17 64
ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО 21 квітня 2015 12.10 ауд. 336 Голова секції: О.М.Скребцов, д.т.н., проф. Секретар секції: В.А.Алексєєва, асистент тел. 096-8895070
МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕРМІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ 23 квітня 2015 13.30 ауд. 177
Голова секції : О.П.Чейлях, д.т.н., проф. Секретар секції: Ю.Г.Чабак, к.т.н., м.н.с. тел. 097-2181672
ТЕОРІЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 20 квітня 2015 12.00 ауд. 242   Голова секції: Л.І.Тарасюк, к.т.н., доцент Секретар секції: Бойчук Л.Є., ст..лаборант тел. 093-7528191
МЕТАЛУРГІЯ ЧАВУНУ 22 квітня 2015 12.00 ауд. 5.110 Голова секції: В.П. Руських, к.т.н., доцент Секретар секції: Г.Г. Божков, аспірант тел. 067-3072216
МЕТАЛУРГІЯ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ 24 квітня 2015 10.00 ауд. 226 Голова секції: П.С.Харлашин, д.т.н., проф. Секретар секції: Коробка В.І. ст.гр. МС-10 тел. 096-283-2000

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Назва секції Дата Час Аудиторія Відповідальні
ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ 22 квітня 2015 12.10 ауд.164   Голова секції: В.Г. Артюх, д.т.н., проф. Секретар секції: С.Ю. Карлушин, ст. викладач. тел. 096-7400747
Механічне обладнання заводів чорної металургії 23 квітня 2015 10.00 ауд. 328 Голова секції: О.В. Ширяєв, к.т.н., доц. Секретар секції: А.С. Маховик, ст. гр. МЗ-10 тел. 067-9020528
МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА СИСТЕМИ 21 квітня 2015 12.10 ауд. 318   Голова секції: С.С.Самотугін, д.т.н.,проф. Секретар секції: К.В. Кудінова, асистент тел.096-1348539
БУДІВНИЦТВО, ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕКОНСТРУКЦІЯ 23 квітня 2015 12.00 ауд. 11.10 Голова секції: В.П. Корольов, д.т.н.,проф. Секретар секції: А.Ю. Амеліна, зав.лаб. тел. 097-161 86 87
МАШИНОБУДУВАННЯ 23 квітня 2015 11.30 ауд. 214 Голова секції: О.О.Анділахай, д.т.н., проф. Секретар секції: В.О. Потлов, ст. викладач тел. 097-2298630
ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ І ДЕТАЛІ МАШИН 22 квітня 2015 12.10 ауд. 401   Голова секції: В.В. Суглобов, д.т.н, проф. Секретар секції: В.Т. Власов, к.т.н., доцент тел.096-4663021

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Назва секції Дата Час Аудиторія Відповідальні
СОЦІОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА 22 квітня 2015 12.00 ауд. 5.301 Голова секції: В.В. Харабет, к.пед.н., доцент Секретар секції: Г.М. Марінова, к.ф.н., доцент тел. 097-5900380
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 22 квітня 2015 13.30 ауд. 5.229 Голова секції: А.П. Афонов, к.ф.н., проф. Секретар секції: С.М. Холодинська, к.ф.н., доц. тел. 067-742-50-66
ПЕРЕКЛАД 23 квітня 2015 12.00 ауд. 394 Голова секції: Висоцька Г.В., к.філол.н.,доц.. Секретар секції: Кечеджі О.В., ст.викл. тел. 098-312 42 12
УКРАЇНОЗНАВСТВО   22 квітня 2015 12.00 ауд. 5.327 Голова секції: Н.І. Крилова, доц.,к.іст.н. Секретар секції: Ю.С. Федотова, ст. лаборант тел. 098-0224318
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 23 квітня 2015 12.00 ауд. 33 (спорт-комплекс) Голова секції: В.М. Зюзь, доц.,к.н.ф/в іс, Секретар секції: Балухтіна В.В., ст. викл. тел. 098-2379147

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Назва секції Дата Час Аудиторія Відповідальні
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 22 квітня 2015 13.30 ауд. 11.13 Голова секції: Пірч І.І., доцент, к.т.н. Секретар секції: Бурлакова Г.Ю., доцент, к.т.н. тел. 096-2328898
ТРАНСПОРТНА ТА МІСЬКА ЛОГІСТИКА 22 квітня 2015 13.45 ауд. 214 Голова секції: В.К. Губенко, д.т.н, проф. Секретар секції: А.О. Лямзін, к.т.н., доцент тел.096-1330839
ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ 22 квітня 2015 12.10 ауд. 308 Голова секції: В.Е. Парунакян, д.т.н, проф. Секретар секції: А.М. Богомазова, спеціаліст тел. 067-6213146


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 310 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
на июнь 2014/2015 учебного года| ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.005 сек.)