Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Читайте также:
  1. Благородный тлашкаланец
  2. Мова і національна картина світу
  3. Національна культура
  4. Невербальная шкала
  5. Общая стратиграфическая шкала четвертичной системы
  6. Общая шкала оценки знаний
  7. Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытании охотничьих лаек по водоплавающей дичи
Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

  1. Теми групових проектів

ü Гіпноз (т.1)

ü Релігійна психотерапія (т.1)

ü Метафізична психотерапія (т.1)

ü Трансперсональна психотерапія (т.1)

ü Нейро-лінгвістичне програмування (т.1)

ü Аналітична психологія (т.2)

ü Трансактний аналіз (т.2)

ü Психодрама (т.2)

ü Символдрама (т.2)

ü Логотерапія (т.3)

ü Раціонально-емотивна терапія (т.3)

ü Позитивна психотерапія (т.3)

ü Гештальттерапія – (т.4)

ü Екзистанційна психотерапія (т.4)

ü Клієнт-центрована терапія (т.4)

ü Тілесно орієнтована психотерапія (т.5)

ü Психосоматика (т.5)

ü Біосинтез, кінезіологія, йога, ци-гун та інші оздоровчі практики (т.5)

ü Музикотерапія (т.6)

ü Казкотерапія (т.6)

ü Фототерапія (т.6)

ü Піскова терапія (т.6)

ü Терапія подружжя (т.7)

ü Сімейна психотерапія (т.7)

ü Анімалотерапія (т.7)

  1. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 

ü Психічне та психологічне здоров’я

ü Види неврозів

ü Неврози і психози

ü Акцентуація

ü Дитячі неврози

ü Шкільна тривожність

ü Робота з аутічною дитиною

ü Синдром дефіциту уваги і гіперактивності

ü Жорстоке поводження з дитиною - діагностіка, терапія, профілактика

ü Профілактика і корекція агресивності

ü Психотерапевтична робота з сором’язливою дитиною

ü Дитячі психологічні захисти

ü Пренатальна і перинатальна психотерапія

ü Посттравматичний стресовий розлад

ü Психотерапія залежності

ü Підліткова депресія

ü Заїкання

ü Енурез, енкопрез

ü Дитячий малюнок як психодіагностичний та терапевтичний метод

ü Можливості терапевтичної роботи з дітьми раннього віку

ü Батьківська терапевтична група

ü Терапія важко хворої дитини

ü Дитячий і підлітковий суїцид –профілактіка, діагностика, терапія

ü Терапія депресії

ü Сімейні сценарії

ü Мандала як терапевний засіб

ü Первинна діагностика. Запит.

ü Перенесення-контрперенесення в психотерапії

ü Робота з опором

ü Проєктивні методи в психотерапії

ü Психотерапія літніх людей

ü Мандала як психотерапевтичний метод

 

ЛІТЕРАТУРА

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ| Додаткова література

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)