Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Б. Санкт-Петербург

Читайте также:
  1. VII блок. Группы CoDA в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
  2. Августа- Прибытие в Санкт-Петербург в 05.00.
  3. Апарт-отель – новое слово на рынке жилья Санкт-Петербурга
  4. апреля 2015 года в 12.00 ЦПКиО им. С.М. Кирова открывает новую концертную площадку Санкт-Петербурга.
  5. В ежегодных газетах Москвы и Санкт-Петербурга
  6. В Санкт-Петербурге : 3 дня/2 ночи.

В. Оренбург

Г. Новосибірськ


 

3. Укажіть, від чого в першу чергу залежить швидкість дрейфових течій:

А. Рельєф дна та наявність островів

Б. Географічна широта і швидкість вітру

В. Солоність води та її густина

Г. Глибина і наявність льодовикового покриву

 

4. Визначте термін, який означає заходи зі збереження та підвищення родючості ґрунтів:


А. Рекультивація

Б. Деградація

В. Меліорація

Г. Бонітування


 

5. Зазначте термін, який вказує висоту, на яку треба піднятися чи опуститися, щоб тиск змінився на одну одиницю:


А. Баричний градієнт

Б. Баричний ступінь

В. Ізобара

Г. Барична улоговина


 

6. Укажіть галузь промисловості Австралії, яка дає 1/3 промислової продукції

А. Електроенергетика

Б. Вугільна промисловість

В. Текстильна промисловість

Г. Гірничодобувна промисловість

 

7. Укажіть основну причину лідерства США, Німеччини, Японії у хімічній промисловості світу:

А. Вигідність економіко-географічного положення

Б. Забезпеченість сировинною базою

В. Забезпеченість дешевою робочою силою

Г. Високорозвинена науково-дослідницька база

 

8. Укажіть регіони світу, у яких частка дітей становить понад 40% від кількості населення:

А. Африка, Європа, Латинська Америка

Б. Азія, Європа, Латинська Америка

В. Африка, Північна Америка, Латинська Америка

Г. Азія, Африка, Латинська Америка

 

 

9. Укажіть групу країн з високим рівнем економічного розвитку за невисокої ресурсозабезпеченості:


А. США, Німеччина, Швеція

Б. Португалія, Іспанія, Греція

В. Японія, Сінгапур, Тайвань

Г. Італія, Канада, Китай10. Визначте правильне твердження, яке є логічним продовженням думки: «Міжнародний географічний поділ праці передбачає…»

А. Наявність у межах території країни регіонів із різною спеціалізацією

Б. Однакові витрати на розвиток господарства в усіх країнах

В. Нерівномірне розміщення ресурсів у різних регіонах світу

Г. Формування в країнах світу галузей міжнародної спеціалізації

11. Укажіть твердження, яке правильно характеризує статевий склад населення світу

А. В Андоррі й Об’єднаних Арабських Еміратах переважає чоловіче населення

Б. Частка жінок у населенні світу вища у молодшій віковій групі

В. У Китаї дівчаток народжується значно більше, ніж хлопчиків

Г. Тривалість життя чоловіків і жінок однакова

 

12. Укажіть твердження, яке правильно характеризує сімейний склад населення світу

А. Полігонія поширена тільки в країнах Азії

Б. У розвинених країнах переважають нуклеарні родини

В. В Україні найбільше поширені консенсуальні шлюби

Г. Мінімальний вік вступу в шлюб у країнах ЄС – 18 років

 

13. Укажіть твердження, яке правильно характеризує українські етнічні землі:

А. Литвини та поліщуки – етнічні групи ПоліссяБ. Історичні землі мають чіткі межі

В. Слобідська Україна розташована в межах Харківської, Луганської й Донецької областей

Г. Назва Покуття походить від назви річки Кут

 

14. Укажіть твердження, яке правильно характеризує систему розселення України

А. Максимальна чисельність сільського населення спостерігалась у 50-60 роки ХХ ст.

Б. Хмільник і Моршин - монофункціональні міста

В. Середня людськість сільського населеного пункту в Україні 1 000 осіб

Г. Найменше місто в Україні має 10 тис. жителів

15. Укажіть твердження, яке правильно характеризує топографічну карту:

А. Контури водних об’єктів показані за рівнем води в найповноводніший період

Б. Цифри на горизонталях спрямовані в бік зниження схилу

В. Болота мають два види позначень: прохідні і непрохідні

Г. При створенні топографічних карт використовують нормальну циліндричну проекцію

ВСЬОГО: 36+30+15 = 81 бал


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 215 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Практичний тур| Категории двигательных актов

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.016 сек.)