Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

I тарау . Төтенше жағдайда тіршілік қауіпсіздігінің қамтамасыз ету

ТЖ жөніндегі ҚР орталық атқарушы органның өкілеттігі | Quot;Азаматтық қорғаныс туралы" Қазақстан Республикасының Заңы | АҚ және ТЖ басқару органдары мен қызметтері | Шаруашылық объектісі Азаматтық қорғанысының ұйымдық қүрылымы | АҚ құрамалары, оның мақсаты мен қүрылу тәртібі | Бейбіт және соғыс уақытындағы Төтенше жағдайлар | ТАБИҒАТТАҒЫ ТОСЫН ЖАҒДАЙ | Адамның табиғаттағы өзін-өзі ұстауының кейбір тәртіптері | II ТАРАУ. ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР АУМАҒЫ | Сәулелену дозасы туралы түсінік |


Читайте также:
  1. C) егерде іс бойынша талапкер бірнеше рет сот мәжілісіне келмеген жағдайда және жауапкер іс бойнша қарастыруды оған қарсылық білдірмесе
  2. II ТАРАУ. ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР АУМАҒЫ
  3. Бейбіт және соғыс уақытындағы Төтенше жағдайлар
  4. Монғол империясында әскерді азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін халықтан жиналатын салықтың аты: тағар
  5. Тарау. Жалпы ережелер
  6. Тарау. Жалпы ережелер

Quot;Тіршілік қауіпсіздігі" курсы бойынша жоғары оқу орындары студенттеріне арналған

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

I КІТАП

ЖОО студенттеріне арналған "Тіршілік қауіпсіздігі" курсы бойынша оқу құралының

МАЗМҰНЫ

I тарау. Төтенше жағдайда тіршілік қауіпсіздігінің қамтамасыз ету

I Бөлім. Төтенше жағдайда тіршілік қауіпсіздігінің камтамасыз ету.

- Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдық шаралары..............................................................................................5

АҚ-ның Төтенше жағдай кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етудегі орны мен міндеттері..................................13

- Бейбіт жонс соғыс кезіндегі төтенше жағдай..................18

Табиғаттағы тосын жағдай................................................22

II Бөлім. Төтенше жағдай аймақтары,

- ТЖ аймағының зілзала, авария, апат жөне қазіргі зақымдағыш құралдарын қолдану кездегі сипаттамасы.......35

Радиация көздері, табиғи радиоактивтілік, жергілікті жердің радиоактивтік ластануы................................................46

- Қатты әсер ететін улы заттар мен улағыш заттар негізгі түрлерінің сипаттамасы.............................................................56

Радиоактивті, улағыш, қатты әсер ететін заттармен және бактериалдық құралдармен зақымданған кездегі алғашқы медициналық көмек..................................................................63

III Бөлім. Төтенше жағдайдағы ахуалды бағалау.

- Радиациялық, химиялық барлау және дозиметрлік бақылау приборлары..................................................................78

Зақымдау ошағындағы радиациялық ахуалды бағалау.....86

Зақымдау ошағындағы химиялық ахуалды бағалау.......91

IV Бөлім. Төтенше жағдайларда халықты, аумақ пен ұйымдарды қорғау саласындағы АҚ шаралары.

- Халықты қорғаудың негізі принциптері мен қорғау әдістері..............................................................................................95

-Халықты қорғаудың ұжымдық құралдары...................104

- Қоныстандыру және көшіру...........................................120

-Жеке қорғаныс құралдары..............................................136

- Халықты қорғау жөніндегі АҚ инженерлік-техникалық шаралары..........................................................................................148

Суды, азық-түлікті, жел мен су көздерін ТЖ жағдайында қорғау және залалсыздандыру. Адамдарды санитарлық тазалау, малды ветеринарлық сақтандыру, техника мои автокөлікті арнайы тазалау......................................................157

Зілзала және оның салдарымен күрес............................164

- Өндірістік авариялар, апаттар және олардың салдары........................................................................................179

-Халық, аумақты және ұйымдарды осы заманғы зақымдау құралдарынан қорғау жөніңдегі АҚ шаралары...................191

V Бөлім. ТЖ жағдайларына басшы құрамына,АК құрамаларын даярлау және халықты оқыту жүйесі..............198

VI Бөлім. ТЖ ұйымдары жұмысының тұрақ тылығы. Ұйым жұмысы тұрақты негіздері...................................202

- АҚ инженерлік-техникалық шараларын жобалау нормалары................................................................................204

-ТЖ-дағы ұйымдардың іс-әрекетін зерттеу....................210

VII Бөлім. ТЖ аумағында құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастыру.

- Құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастыру негіздері............................................................219

- Құтқару және өзгеде шұғыл жұмыстарды өткізу тәсілдері мен әдістері..........................................;.....................................227

- Құтқару және өзгеде шұғыл жұмыстарды жүргізу және ұйымдастыру бойынша АҚ құрама командирлерінің жұмыс мазмұны мен жалғасымдығы..................................................232

-Жарақат алғандар мен ауруларды тасымалдау............236

 

 


Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 543 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Важно, чтобы никто не мешал| ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҰЙЫМДЫҚ ШАРАЛАРЫ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)