Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пояснення щодо видатків та надання кредитів в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів 1 страница

СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ | ОЦІНКА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК | Код 11010000 | Код 11020000 | Щодо ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг). | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 3 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 4 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 5 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 6 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 7 страница |


Читайте также:
  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

З метою збалансування бюджету, визначеного з оптимального розміру його дефіциту та упорядкування сфери державних видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2015 рік, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту бюджету на 2015 рік є обмеженою та спрямована на вкрай нагальні потреби.

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її у розмірі: з 1 січня – 1 218 гривень, з 1 грудня – 1 378 гривні.

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС передбачається визначити з урахуванням збереження грошового розриву з розміром мінімальної заробітної плати, що склався у поточному році (366 гривень). Так, розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС має становити: з 1 січня - 852 гривню, з 1 грудня – 1 012 гривень.

Враховуючи економічну ситуацію у країні підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС буде забезпечуватися у межах фонду оплати праці, визначеного на рівні 2014 року.

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2015 році передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму. Розміри прожиткового мінімуму у 2015 році у порівнянні з 2014 роком зростуть грудень до грудня попереднього року на 5,4 відсотка.

У проекті Закону України " Про Державний бюджет України на 2015 рік " передбачено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року 1 176 гривень, з 1 грудня – 1 330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років з 1 січня 2015 року1 032 гривні, з 1 грудня – 1 167 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 043 гривні);

дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня 2015 року1 286 гривень, з 1 грудня – 1 455 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 300 гривень);

працездатних осіб з 1 січня 2015 року – 1 218 гривень, з 1 грудня – 1 378 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 231 гривню);

осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2015 року – 949 гривень, з 1 грудня – 1 074 гривні (середньорічний розмір становитиме 959 гривень).

Враховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону України " Про державні соціальні стандарти та державні гарантії " є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у 2015 році підвищуватимуться розміри пенсій і державних допомог.

Незважаючи на те, що відповідно до статті 15 Закону України " Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям " у поточному році закінчується термін здійснення обов’язкових доплат на дітей з малозабезпечених сімей, прийнято рішення щодо продовження у 2015 році зазначених виплат.

Так, розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (у тому числі і максимальний) збільшуватиметься у наступному році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 гривень.

Кошти на цю мету враховані в загальному обсязі субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та державної допомоги дітям у сумі 1,7 млрд. гривень.

З метою забезпечення фінансовими ресурсами у необхідному обсязі виплати допомог загальний обсяг субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу передбачено на 2015 рік у сумі 42,3 млрд. гривень.

Враховуючи подальше поетапне підвищення у наступному році цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, у проекті закону про Державний бюджет України на 2015 рік загальний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у наступному році становитиме 11,5 млрд. гривень.

 

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік прогнозні показники видатків на пенсійне забезпечення обраховані з урахуванням фонду оплати праці, індексу інфляції та розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 979 гривень, 1 грудня – 1074,0 гривні, що на 125,0 гривню більше ніж у грудні 2014 року.

У 2015 році середній розмір мінімальної пенсії відповідатиме розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становитиме 959,0 грн., що на 10 грн. більше, ніж у поточному році.

Обсяг видатків, що спрямовується Пенсійному фонду України, у проекті Державного бюджету України на 2015 рік передбачається у обсязі 90 7 млрд. грн., у тому числі на покриття дефіциту коштів Фонду – 28,8 млрд. гривень.

Передбачений обсяг видатків державного бюджету для Пенсійного фонду України дозволить забезпечити виплату пенсій та допомог відповідно до чинного законодавства.

У 2015 році, як і у попередні роки, мінімальні пенсії виплачуватимуться у розмірах, не нижчих за встановлений законодавством прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність; за рахунок коштів державного бюджету здійснюватимуться видатки на пенсійне страхування окремих категорій громадян (осіб, які проходять строкову військову службу, здійснюють догляд за дитиною або інвалідом, тощо).

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік передбачено видатки загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів" в обсязі 1 105 319,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 931 856,5 тис. грн., по спеціальному – 173 462,9 тис. гривень. Збільшення видатків в порівнянні до 2014 року становить 249 725,9 тис. грн. Кошти будуть спрямовані, у тому числі і на забезпечення технічними та іншими протезно-ортопедичними засобами реабілітації особам, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції.

 

Апарат Верховної Ради України

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки для Апарату Верховної Ради України передбачено в сумі 525 319,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 520 069,1 тис. грн., по спеціальному – 5 250 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 225 472,7 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" передбачено видатки у загальному обсязі 273 923,8 тис. грн., у тому числі загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 268 673,8 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 5 250 тис. гривень.

 

На реалізацію бюджетної програми "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче" передбачені асигнування по загальному фонду у сумі 25 922,6 тис. гривень.

Кошти будуть спрямовані на створення телепрограм і передач про діяльність Верховної Ради України, депутатських фракцій та груп, комітетів та комісій, а також трансляцію засідань Верховної Ради України, забезпечення органів державної влади, підприємств, установ, організацій та населення об'єктивною інформацією про діяльність органу законодавчої влади.

Також за вказаною бюджетною програмою передбачається спрямувати видатки на фінансову підтримку газети "Голос України" та журналу "Віче", засновником яких є Верховна Рада України, з метою забезпечення їх випуску.

 

Державне управління справами

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки для Державного управління справами передбачено в сумі 1 062 278 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 882 180,1 тис. грн., по спеціальному – 180 097,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України" передбачено видатки у загальному обсязі 392 160,8 тис. грн., у тому числі загального фонду державного бюджету в обсязі 386 264,7 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 5 896,1 тис. гривень.

 

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" за бюджетною програмою "Виготовлення державних нагород та пам’ятних знаків" передбачаються видатки у сумі 16 480,7 тис. гривень, для забезпечення виготовлення державних нагород та створення умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами.

 

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів" у проекті державного бюджету на 2015 рік передбачено видатки в обсязі 48 647,4 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 3 337,2 тис. грн., по спеціальному – 45 310,2 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою "Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)" у проекті Державного бюджету України на 2015 рік передбачаються у сумі 21 983,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 20 947,7 тис. грн., спеціального фонду – 1 036,2 тис. гривень.

У 2015 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів.

 

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики" на 2015 рік передбачені видатки в сумі 158 333,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 84 998,7 тис. грн., спеціальному фонду – 73 335,1 тис. гривень.

 

Бюджетна програма "Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках" спрямована на збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, наукову та естетичну цінність, забезпечення подальшого науково-обгрунтованого розвитку заповідної справи в Україні.

Зокрема, на утримання 4 установ природно-заповідного фонду площею 84,9 тис. га, що знаходяться в підпорядкуванні Державного управління справами, у 2015 році із загального фонду державного бюджету передбачається спрямувати видатки в сумі 21 719,9 тис. гривень. Це в свою чергу дозволить забезпечити в 2015 році збереження 41 виду тварин та 23 вида рослин, які занесені до Червоної книги.

Крім того, кошти спеціального фонду на 2015 рік по зазначеній бюджетній програмі заплановані в обсязі 10 070,3 тис. грн., які спрямовуватимуться на видатки, пов'язані з утриманням установ природно-заповідного фонду.

 

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою "Надання медичних послуг медичними закладами" передбачено видатки в сумі 361 868,8 тис. грн., з яких загальний фонд – 317 418,8 тис. грн., спеціальний фонд – 44 450 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" передбачені видатки по загальному фонду на 2015 рік у сумі 14 175,3 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою "Виплата Державних премій України" на 2015 рік по загальному фонду передбачено обсяг асигнувань у сумі 1 350 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів у наступному році будуть виплачуватися Національні премії України імені Тараса Шевченка громадянам за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики.

Також у 2015 році будуть виплачуватися Державні премії України у галузі освіти.

 

За бюджетною програмою "Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація об’єктів та придбання обладнання" на 2015 рік по загальному фонду передбачено обсяг асигнувань у розмірі 5 573,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою "Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)" видатки спеціального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 9 914,1 тис. гривень.

 

Господарсько-фінансовий департамент
Секретаріату Кабiнету Мiнiстрiв України

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки для Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Мiнiстрiв України передбачено в сумі 247 927,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 239 427,2 тис. грн., по спеціальному – 8 499,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України" передбачено видатки у загальному обсязі 213 537,1 тис. грн., у тому числі загального фонду державного бюджету в обсязі 205 037,3 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 8 499,8 тис. гривень.

 

Для здійснення фінансової підтримки газети "Урядовий кур’єр", засновником якої є Кабінет Міністрів України, за бюджетною програмою "Фінансова підтримка газети "Урядовий кур’єр" передбачено видатки загального фонду у сумі 4 489 тис. гривень.

 

Проектом Державного бюджету України на 2015 рік з метою забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування за бюджетною програмою "Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади" враховані видатки по загальному фонду у обсязі 20 737,7 тис. гривень.

 

У проекті Державного бюджету на 2015 рік з метою забезпечення технічного розслідування авіаційних подій з цивільними суднами, що сталися на території України, та з цивільними повітряними суднами України на території інших держав, а також забезпечення упередження таких подій у майбутньому за бюджетною програмою "Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро" передбачені видатки загального фонду в обсязі 6 415,6 тис. гривень.

 

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою " Керівництво та управління з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" по загальному фонду передбачено видатки у сумі 2 747,6 тис. гривень.

 

Господарсько-фінансовий департамент
Секретаріату Кабiнету Мiнiстрiв України

(загальнодержавні витрати)

 

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки для Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Мiнiстрiв України (загальнодержавні витрати) передбачено в сумі 2 544 579,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 2 139 627,9 тис. грн., по спеціальному – 404 952,0 тис. гривень.

 

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки за бюджетною програмою " Реалізація заходів з проведення адміністративної реформи" передбачено в сумі 1 384 963,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1 308 471,9 тис. грн., по спеціальному – 76 491,3 тис. гривень.

 

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою "Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів" по загальному фонду передбачено видатки у сумі 2 577,8 тис. гривень.

За рахунок запланованих на 2015 рік коштів передбачається відбір працівниками територіальних органів у справах захисту прав споживачів зразків товарів для проведення їх досліджень.

 

За бюджетною програмою "Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій" у 2015 році плануються видатки у обсязі 1 157 038,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 828 578,2 тис. грн. та по спеціальному фонду – 328 460,7 тис. гривень.

 

Державна судова адміністрація України

 

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки для Державної судової адміністрації України передбачено в сумі 4 148 390,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 3 703 391,6 тис. гривень, по спеціальному – 444 998,8 тис. грн., який сформовано за рахунок надходжень 50 відсотків судового збору, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів.

 

За бюджетною програмою "Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 68 659,0 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 17 857,9 тис. гривень. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 34 160,0 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – в обсязі 3 603,6 тис. грн., інші поточні видатки – в обсязі 38 109,3 тис. гривень

 

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 327 500,2 тис. гривень. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 215 970,5 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – в обсязі 8 076,8 тис. грн., інші поточні видатки – в обсязі 41 089,1 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 653 856,5 тис. гривень. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 440 967,7 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – в обсязі 19 288,0 тис. грн., інші поточні видатки – в обсязі 69 610 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя місцевими загальними судами" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 2 415 023,6 тис. гривень. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 1 551 611,1 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – в обсязі 91 511,4 тис. грн., інші поточні видатки – в обсязі 314 150,6 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 132 410,4 тис. гривень. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 85 078,7 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – в обсязі 6 736,4 тис. грн., інші поточні видатки – в обсязі 16 046,7 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" передбачено видатки загального фонду в обсязі 36 114,3 тис. гривень. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 21 357,2 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – в обсязі 1 727,3 тис. грн., інші поточні видатки – 6 960,5 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою "Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України" на 2015 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 23 538,5 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою "Виконання рішень судів на користь суддів" передбачено видатки загального фонду в обсязі 10 000 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 161 821,3 тис. грн. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 100 153,2 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – в обсязі 6 047,2 тис. грн., інші поточні видатки – в обсязі 26 200,1 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 301 608,7 тис. гривень. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 192 730,4 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – в обсязі 11 718,3 тис. грн., інші поточні видатки – в обсязі 40 393,5 тис. гривень.

 

Верховний Суд України

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки для Верховного Суду України передбачено в сумі 96 224,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 93 082,1 тис. грн., по спеціальному – 3 142,4 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Верховним Судом України" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 96 224,5 тис. грн.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 49 325,9 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 3 406,0 тис. грн., інші поточні видатки передбачено в обсязі 28 000,7 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено по спеціальному фонду державного бюджету в обсязі 1 061,2 тис. грн. на придбання комп’ютерної техніки, принтерів, тощо.

 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і

кримінальних справ

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки для Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ передбачено в сумі 111 697,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 102 347,2 тис. грн., по спеціальному – 9 349,8 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 111 697,0 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 71 106,3 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 1 289,4 тис. грн., інші поточні видатки передбачено в обсязі 18 907,9 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено по спеціальному фонду державного бюджету в обсязі 652,7 тис. грн. на придбання принтерів, комп'ютерної і оргтехніки, реконструкцію нового приміщення суду тощо.

Вищий господарський суд України

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки для Вищого господарського суду України передбачено в сумі 125 370,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 108 446,9 тис. грн., по спеціальному – 16 923,8 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України" по загальному та спеціальному фондах державного бюджету передбачено в обсязі 125 370,7 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 70 766,2 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 2 783,9 тис. грн., інші поточні видатки передбачено в обсязі 9 984,7 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено по спеціальному фонду державного бюджету в обсязі 11 444,1 тис. грн. на заходи, пов’язані із консервацією будівництва комплексу адміністративних будівель.

 

Вищий адміністративний суд України

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки для Вищого адміністративного суду України передбачено в сумі 88 980,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 84 890,9 тис. грн., по спеціальному – 4 089,1 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 88 980,0 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 60 775,2 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 2 115,1 тис. грн., інші поточні видатки передбачено в обсязі 4 351,4 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено по спеціальному фонду державного бюджету в обсязі 2 692,5 тис. грн. на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі.

Конституційний Суд України

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки для Конституційного Суду України передбачено в сумі 58 111,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 58 111,0 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою "Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні" передбачено в обсязі 58 111,0 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 40 005,4 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 2 369,3 тис. грн., інші поточні видатки передбачено в обсязі 4 763,7 тис. гривень.

 

Генеральна прокуратура України

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік для Генеральної прокуратури передбачені видатки в сумі 3 859 604,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 3 857 479,5 тис. грн. та спеціальному фонду – 2 125 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2015 рік для Генеральної прокуратури за бюджетною програмою "Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури" передбачені видатки в сумі 3 859 604,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 3 857 479,5 тис. грн. та спеціальному фонду – 2 125 тис. гривень.


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 77 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Щодо дефіциту державного бюджету на 2015 рік| ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 2 страница

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.053 сек.)