Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Код 11020000

СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ | ОЦІНКА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК | Щодо дефіциту державного бюджету на 2015 рік | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 1 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 2 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 3 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 4 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 5 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 6 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 7 страница |


"Податок на прибуток підприємств"

Прогнозна сума податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету на 2015 рік становить 37 120,0 млн. грн., з них 33 573,0 млн. грн. – до загального фонду державного бюджету, 3 547,0 млн. грн. – до загального фонду місцевих бюджетів.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на 2015 рік, здійснено на підставі динаміки надходжень за попередні роки та очікуваного фінансового результату підприємств до оподаткування за 2014 рік.

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2015 рік враховано:

ü сплата щомісячних авансових внесків з податку на прибуток у розмірі 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний рік;

ü продовження дії податкових канікул для новостворених та малих підприємств.

Код 13000000

Рентна плата

Та плата за використання інших природних ресурсів

Прогнозна сума надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів до державного бюджету в 2015 році становить 35 828,4 млн. грн., в тому числі:

§ рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів –
213,7 млн. грн.

§ рентна плата за спеціальне використання води – 704,4 млн. грн.;

§ рентна плата за користування надрами – 33 438,5 млн. грн.;

§ рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України –
1 471,9 млн. гривень.


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 54 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Код 11010000| Щодо ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг).

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)