Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Щодо ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг).

СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ | ОЦІНКА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК | Код 11010000 | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 1 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 2 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 3 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 4 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 5 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 6 страница | ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 7 страница |


Читайте также:
  1. Gt;> Далі: AHK Ukraine - Ваш партнер в Україні
  2. а підставі яких нормативних актів здійснюється облік зовнішньо­ економічних зв'язків в Україні?
  3. айдамацький рух на Україні у ХVІІІ ст.
  4. аціональна політика самодержавства в Україні (1907-1914 рр.). Справа Бейліса.
  5. блік готової продукції і товарів.
  6. вітова економічна криза 2008-2009 рр., її вплив на внутрішньоекономічну та внутрішньополітичну ситуацію в Україні.
  7. державного управління в Україні 221

Розрахунок податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів на 2015 рік враховує кореляційну залежність показників кінцевих споживчих витрат та надходжень податку, вплив динаміки роздрібного товарообороту підприємств, обсягу реалізації послуг населенню, валового нагромадження основного капіталу та змін кон’юнктури валової доданої вартості за видами економічної діяльності.

Розрахунок прогнозних надходжень податку здійснено на основі визначення розрахункової бази оподаткування ПДВ та реальної ставки. Реальна ставка та коефіцієнт її зміни відображає фактичний рівень оподаткування, що склався відносно бази оподаткування, та, зокрема, враховує вплив на надходження ПДВ динаміки податкового боргу та переплат.

При прогнозуванні враховано норми Податкового кодексу України, які впливають на надходження ПДВ з вироблених в Україні товарів.

Зокрема, позитивний вплив на збільшення надходжень до бюджету матимуть норми щодо:

ü реєстрації податкових накладних платниками податку-продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних, при цьому внесено доповнення щодо складання податкових накладних виключно в електронному вигляді та зобов’язання реєстрації всіх податкових накладних незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній;

ü подання контролюючому органу у складі податкової звітності з податку на додану вартість копії записів у реєстрах виданих та отриманих документів в електронному вигляді;

ü оподаткування за ставкою 7 відсотків операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання.

Крім того, позитивний вплив на стан надходжень ПДВ матиме запровадження у 2015 році системи електронного адміністрування податку на додану вартість, яка забезпечить автоматичний облік в розрізі платників податку та комплексно вирішить проблеми адміністрування.

Також в прогнозі на 2015 рік, враховано закінчення терміну дії норми щодо особливого порядку справляння податку на додану вартість по платниках податку, що здійснюють операції з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин.


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 75 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Код 11020000| Щодо дефіциту державного бюджету на 2015 рік

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)