Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кранның қозғалуына келтіретін кедергіні анықтаймыз

Көтеру механизмін есептеу | Ілмектің есебі | Ілмектің траверсасы. | Озғалтқыш қуатын есептеу және редуктор таңдау | Электрқозғалтқышты қызып кетуге тексеру | Номинальді режим әдісін пайдаланып қозғалтқышты тексеру | Тежегіш таңдау | Кранның қозғалу механизмін есептеу | Мұнаралы кранның қозғалу механизміне тежегіш таңдау | Горизонтальді жебенің шығу механизмін есептеу |


Читайте также:
  1. Жүк арбашасының қозғалуына келтіретін кедергіні анықтау, қозғалтқыш және редуктор таңдау
  2. Кранның қозғалу механизмін есептеу
  3. Кранның өзіндік тұрақтылық коэффициентін анықтау
  4. Мұнаралы кранның қозғалу механизміне тежегіш таңдау
  5. Мұнаралы кранның жүкті тұрақтылығын анықтау

Мұнаралы кранның қозғалуына келтіретін кедергіні анықтау кейде шектеулі болы тек үйкеліс күші арқылы анықтауға болады. Бірақ, жел күшінің әсерінен пайда болатын кедергі үйкеліс күшінің 1/3 кедергі шамасына жетеді, ал инерция күшінің әсерінен пайда болатын кедергі үйкеліс күшінің кедергісінен аспайды. Сондықтан есептеу барысы кезінде барлық кедергілерді ескеру керек, кранды пайдалану кезінде мүмкін ең қолайсыз жағдайлар тудыру керек. Қозғалыс кедергісі үйкеліс кедергісінің суммасы ретінде, желдің және иілудің негізінде анықталады:

 

(2.78)

 

Желдің күшінен пайда болатын кедергі

 

(2.79)

Н.

мұндағы , .

 

Н.

 

мұндағы - сырғанау үйкеліс коэффициенті ; - тербеліс үйкеліс коэффициенті см; - реборд үйкелісін ескеретін коэффициент ; - екі қатарлы роликті подшипниктің 3618 (ГОСТ 5721-75) орташа диаметрі шектік статикалық жүктеме 270 кН, орташа диаметрмен 90 мм, сыртқы 190 мм.

 

2.15 - кесте. Келтірілген серпімділік модулі және жіберілетін контактілік кернеу

 

Материал Келтірілген серпімділік модулі, МПа Обод бетінің қаттылығы Бринель бойынша НВ Жіберілетін контактілік кернеу, МПа
Сызықты контактілеу кезінде Нақты контактілеу кезінде
Болат45     2,1·105      
350-450    
Болат50Г      
350-450    
Болат65Г      
350-450    
Болат40ХН      
350-450    
Болат55Л      
350-450    
Болат 33ХГС-Л      
350-450    
Шойын СЧ 15-32 1,25·105 163-229    
Шойын СЧ 35-56 1,6·105 217-272    

 

Инерция күшінің кедергісі

 

Н.

 

Кранды іске қосу кезінде кранның қозғалуға қарсы жалпы кедергісі

 

Н.

 

Қозғалу механизмінің қоғалтқышының қуаты

 

(2.80)

 

кВт.

 

Мұнаралы крандардың қозғалу механизмдерінде бөлек жетекті қозғалтқышты қолданған тиімді, мұнда екі қозғалтқышпен редукторды қолданады. Жетектерді диагонал бойынша дөңгелектің релспен ілінісуін қамтамасыз ету мақсатында орнатады және бағыттың кранға әсер ететін шектік моментіне қатысы болмайды.

Қозғалтқыштың қуаты

 

кВт.

 

Кран қозғалтқыштарының каталогынан фазалық роторлары бар екі асинхронды қозғалтқышты таңдаймыз MTF 331 - 6, кВт, мин-1 , Н·м, кг·м2 [4].

Механизмнің жалпы беріліс саны:

(2.81)

 

 

мұнда

 

мин-1.

Редуктордың жалпы беріліс санын жіктейміз – тісті жұп (2.12 - сурет)

Кранның қозғалуының келесі типті жетектері болады.

 

 

2.12 - сурет. Кранның қозғалу механизмінің схемасы: а - жай жүрісті трансмиссиялы білікпен; б - тез жүрісті трансмиссиялы білікпен; в – бөлек жетекпен

 

Редукторды РМ-500 беріліс санымен таңдаймыз, қабілетті қуатты 11 кВт кезінде 1000 мин-1 кіру білігімен беру [4].

 

2.13 - сурет. Қозғалу механизмінің жетегінің схемасы


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 96 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дөңгелекке түсетін күшті анықтау және дөңгелек таңдау.| Таңдалған қозғалтқышты қызып кету шартына тексеру

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)