Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ілмектің траверсасы.

Көтеру механизмін есептеу | Электрқозғалтқышты қызып кетуге тексеру | Номинальді режим әдісін пайдаланып қозғалтқышты тексеру | Тежегіш таңдау | Кранның қозғалу механизмін есептеу | Дөңгелекке түсетін күшті анықтау және дөңгелек таңдау. | Кранның қозғалуына келтіретін кедергіні анықтаймыз | Таңдалған қозғалтқышты қызып кету шартына тексеру | Мұнаралы кранның қозғалу механизміне тежегіш таңдау | Горизонтальді жебенің шығу механизмін есептеу |


Читайте также:
  1. Ілмектің есебі

Ол болат 45 дайындалған, беріктік шегі Н/м2, аққыштық шегі Н/м2, шыдамдылық шегі Н/м2.

Траверсаны оған түсетін күштер шоғырланған кезде иілуге есептейді, одан басқа кесуші күштер иілу моментіне аздап қана әсер еткен кезде (2.7- сурет).

 

2.7 - сурет. Траверса

 

Максималды иілу моменті

 

(2.37)

 

Н·м.

 

Траверсаның орташа қимасының кедергі моменті

 

м3.

 

мұнда - иілуге жіберілет кернеу Н/м2.

Траверсадағы кернеу соғатын цикл бойынша өзгереді, сонда

 

Н/м2.

 

Шамамен оны Н/м2 деп қабылдаймыз. Траверсаның орташа қимасының кедергі моменті әлсіз тесікпен,

 

(2.38)

мұнда м. - траверса ені; сыртқы диаметрі -бойынша және қажамайтын подшипник үшін отырғызылатын ұяға тағайындалады.

 

м

 

Траверса биіктігі

 

(2.39)

 

м.

 

Б – Б қимасындағы иілу моменті

 

(2.40)

 

Н·м.

 

Подшипникке салынатын минималды цапфа диаметрі

 

(2.41)

 

м.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ілмектің есебі| Озғалтқыш қуатын есептеу және редуктор таңдау

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)