Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

І. Шкідливі хімічні речовини | II. Пил-аерозоль | Секретар атестацІйної комісії. Члени атестацІйної комісії__ | Загальні дані | Розділ І. Оцінка факторів виробничого середовища і трудового про­цесу | Розділ НІ. Атестація робочого місця | Розділ V. Пільги і компенсації | Т. П.Демчук В. И. Романенко | Працюючих на пенсію за віком на пільгових | Порядок денний |


Читайте также:
  1. IX. Оценка результативности проекта
  2. в) этап контроля и анализа результативности процесса воспитания.
  3. Дані лаболаторних та інструментальних досліджень
  4. Доповідь оцінювача про результати проведення інвентаризації майна комбінату (оцінювач, гол. бухгалтер ).
  5. Завдання 1.4. Виконати та оформити у звіті ІЗСР. Результати занести до звіту.
  6. Завдання 1.5. Виконати та оформити у звіті ІЗСР. Результати занести до звіту.

 

 

 

 

 

 

 

 

проби ,: Місце відбору проби Показання \ термометра Відносна вологість повітря, Атмос­ферний тиск, мм.рт.сб. Швидкість аспирації Тривалість відбору проби, хв Назва речо­вини, що визна­чається Визначена концентра­ція мг/м Гранично допус­тима кон­центрація Методика
сухого вологого дослідження
1. Роб. місце електрогазозва-рювальника (процес елект­розварювання)   >   >■■     Заліза оксид Середня 27,1 25,6 19,5 25,6 24,1 24,38 6,0 МВ№
  від
2. Роб. місце електрогазозва-рювальника (процес елект­розварювання)       ' ■-     Марганець Середня 0,83 1,0 0,92 0,92 0,74 0,882 0,2 МВ№____ від
3. Роб. місце електрогазозаа-рювальника (процес елект­розварювання)             Кремнію діоксид Середня л л л л л л сз о о сз о о 1,0 МВ№
  від
4. Роб. місце електрогазозва-рювальника (процес елект­розварювання)       -■     Озон Середня <0,04 <0,06 <0,05 <0,04 <0,04 0,46 МВМа____ від
5. Роб. місце електрогазозва-рювальника (процес елект-розгазоварювання) ■і -           Азоту Діоксід Середня <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 2,0 МВ№____ ВІД :

 

 

 

 

 

  

№ проби Місце відбору проби Показання термометра Відносна вологість повітря, % Атмос­ферний тиск, мм.рт.сб. Швидкість ас пи рації Тривалість відбору проби, хв Назва речо­вини, що визна­чається Визначена концентра- *> ція мг/м Гранично допус­тима кон­центрація Методика
сухого вологого дослідження
ь. Роб. місце електрогазозва-рювальника (процес елект-розгазоварювання)             Анпдрід сірчаний Середня Ь,8 5,8 4,6 7,0 7,0 6,04 10,0 МВ№
  від
7. Роб. місце електрогазозва-рювальника (процес елект-розгазоварювання)             Вуглецю оксид Середня 26,2 27,4 26,6 28,0 27,0 27,04 20,0 Газоаналі-заторАГСО-1 № свід. № від
   

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за "Гігієнічною класифікацією праці" (за показниками шкідливості та небезпечності факторів вироб­ничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Результати проведених досліджень на робочому місці електрогазозварника, зайнятого на різанні та ручному зварюванні, показують:


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПЕРЕЛІК| Озон" - 0,046 мг/м.куб. - що не перевищує ГДК. Оцінка за Гігієнічною класифікацією - II клас.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)