Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок з’єднань на циліндричних нагелях

Визначення перерізу елемента, якій працює на стиск із згином | Розрахунок з’єднань безпосереднім упором при прикладанні сили вздовж волокон деревини | Деревини | Вологісно-температурними режимами | З’єднання на цвяхах | Співвідношення між деякими одиницями механічних величин СІ та МКГСС | Гранична гнучкість елементів | ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК | ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ |


Читайте также:
  1. Вибір та розрахунок буферних пристроїв.
  2. Вибір та розрахунок ходових коліс і котків.
  3. Геометричний розрахунок сферичного крана
  4. Геометричний розрахунок ферми
  5. еометричний розрахунок
  6. еометричний розрахунок передачі.
  7. епловий розрахунок

Розрахунок з’єднань на циліндричних нагелях полягає у визначенні кількості цих нагелів:

• визначають несучу здатність циліндричного нагеля за зминанням дерев’яних елементів і згином самого нагеля, наприклад, для симетричного з’єднання на болтах

зминання в середніх елементах Т = 0,5cd;

зминання в крайніх елементах Т = 0,8ad;

згин нагеля із сталі С38/23 T = 1,8d2 + 0,02а2;

згин цвяха Т = 2,5d2+0,01a2 T<4d2;

• із визначених значень несучої здатності вибирають мінімальне для подальшого розрахунку;

• визначають кількість нагелів

де nш - кількість розрахункових швів одного нагеля.

• виконують розташування нагелів з умови мінімальної відстані між ними (п. 5.18 СНиП II-25-80).


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 75 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок з’єднань на пластинчастих нагелях| Розрахунок з’єднань на цвяхах і шурупах, які працюють на висмикування

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)