Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок з’єднань на пластинчастих нагелях

Визначення перерізу елемента, якій працює на стиск із згином | Розрахунок з’єднань на цвяхах і шурупах, які працюють на висмикування | Деревини | Вологісно-температурними режимами | З’єднання на цвяхах | Співвідношення між деякими одиницями механічних величин СІ та МКГСС | Гранична гнучкість елементів | ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК | ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ |


Читайте также:
  1. Вибір та розрахунок буферних пристроїв.
  2. Вибір та розрахунок ходових коліс і котків.
  3. Геометричний розрахунок сферичного крана
  4. Геометричний розрахунок ферми
  5. еометричний розрахунок
  6. еометричний розрахунок передачі.
  7. епловий розрахунок

Для розв’язання цієї задачі повинні бути відомі переріз елемента (bЧh), навантаження (q), матеріал, з якого виконують пластинчасті нагелі.

Визначають геометричні характеристики пластинчастих нагелів: товщина нагеля δ = 12 мм;

довжина нагеля lпл=58 мм;

ширина нагеля за ширини бруса b < 150 мм, приймають bпл = b;

за ширини бруса b > 150 мм, приймають

глибина гнізда

• визначають крок пластинчастих нагелів за довжиною елементів:

• визначають розрахункову несучу здатність нагеля:

• визначають геометричні характеристики перерізу балки:

• якщо навантаження на елемент симетричне відносно середини прольоту на середній ділянці довжиною 0,21, пластинчасті нагелі не ставлять;

• необхідну кількість пластинок у шві на ділянках довжиною 0,4l визначають за формулою

• визначають кількість пластинок, які можна розташувати на ділянці довжиною 0,4l з кроком Sm

• перевіряють умову


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 79 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок з’єднань безпосереднім упором при прикладанні сили вздовж волокон деревини| Розрахунок з’єднань на циліндричних нагелях

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)