Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Геометричний розрахунок сферичного крана

Читайте также:
  1. акая команда языка программирования PASCAL выполняет очистку экрана?
  2. Аттестация лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами
  3. БАЛКИ МОСТОВОГО КРАНА
  4. В каких случаях проводится проверка знаний машиниста крана?
  5. Вибір та розрахунок буферних пристроїв.
  6. Вибір та розрахунок ходових коліс і котків.
  7. Виды и сроки проведения технических освидетельствований крана.

 

Рисунок 3.1 – Схема ущільнювальної поверхні у

сферичному крані

 

Діаметр проходу (вікна) крана в корпусі визначається за формулою

, (2.1)

де f - коефіцієнт повнопрохідності;

DN – діаметр умовного проходу пробки крана, см.

Діаметр проходу (вікна) крана в корпусі становить:

см

Орієнтовне значення перекриття (ширини ущільнювального кільця) у сферичних кранах при проведенні проектних розрахунків визначається за формулою:

, (2.2)

де n - величина перекриття, мм;

kу – коефіцієнт, який визначається в залежності від матеріалу ущільнювальних кілець, приймаю для твердих сплавів згідно [1] kу = 0,25;

DN – умовний діаметр, мм;

PN – умовний тиск, кгс/см2.

Орієнтовне значення перекриття (ширини ущільнювального кільця) у сферичних кранах при проведенні проектних розрахунків становить:

мм.

Діаметр сферичної пробки визначається, як і для конічної пробки, за формулою (1.8) при умові, що , тобто:

. (2.3)

Діаметр сферичної пробки становить:

см.

Оскільки центральний кут, який відповідний перекриттю n:

,

то:

. (2.4)

Центральний кут, який рівний n становить:

.

Центральний кут зовнішнього краю ущільнювального кільця визначається за формулою:

. (2.5)

Центральний кут зовнішнього краю ущільнювального кільця становить:

.

Центральний кут внутрішнього краю ущільнювального кільця визначається за формулою:

. (2.6)

 

Центральний кут внутрішнього краю ущільнювального кільця становить:

.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 71 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Введение| ВИСНОВКИ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)