Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Азіргі дипломатия мәселелері» пәні бойынша емтихан сұрақтарының тізімі

Тақырып. Дипломатиялық корпус: дипломатиялық корпуспен байланыс, дипломатиялық корпустың өмірі, дипломаттың қабілеті | Тақырып. Дипломатиялық корпус: американдық және ағылшын дипломаттар | Тақырып. Дипломатиялық құжаттар және дипломатиялық тіл | Тақырып. Қазіргі кездегі дипломатиядағы жаңашылдықтар | Семинарлық (практикалық) сабақтар жоспары | Пәннің оқытылуы бойынша әдістемелік ұсыныстар | Тақырып. Қазіргі кездегі дипломатиядағы жаңалықтар | Тақырып: Дипломатиялық байланыстар | Жазбаша жұмыстар тақырыптары | Студенттердің білімін бағалау критерийі |


Читайте также:
  1. C) бiрқалыптылық нормалары бойынша
  2. D) заң бойынша бір, бірнеше немесе барлық мұрагерлерді
  3. АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ (ЕРЕКШЕ БӨЛІМІ) пәні бойынша емтихан сұрақтары
  4. АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ (ЕРЕКШЕ БӨЛІМІ) пәнінен ағымдық бақылау сұрақтары
  5. Азіргі дипломатия мәселелері» пәні бойынша тест сұрақтары
  6. Азіргі кездегі халықаралық қатынастарда дипломатияның ролі.

 

1. Дипломатия ұғымы және оның атқаратын қызметі.

2. Дипломатиялық қызметтің формалары.

3. Дипломатиялық қызмет ұғымы.

4. Дипломатиялық қызметтің негізгі бағыттары.

5. Дипломатиялық қызметтің пайда болу тарихы.

6. Дипломат мамандығы және оның спецификасы.

7. Дипломаттарға қойылатын талаптар.

8. Дипломатиялық қызметті атқарушы органдар.

9. 1961 жылғы Вена Конвенциясы және оның мазмұны.

10. 1963 жылғы Консулдық қызмет туралы Вена Конвенциясы.

11. Қазіргі кездегі кең тараған дипломатияның түрлері.

12. Көпшілік дипломатия және оның мәні.

18. Ашық дипломатия: маңызы мен мәні.

19. Коммерциялық дипломатия ұғымы.

20. «Кіші қайық дипломатиясы»: оның пайда болу тарихы.

21. Дипломатиялық байланыстар және олардың дипломатиядағы рөлі.

22. Дипломатиялық байланыстарды орнатудағы дипломаттардың әйелдерінің рөлі.

23. Дипломатиялық корпус.

23. Дипломатиялық әңгіме: мақсаты мен түрлері.

24. Әңгімеге дайындық.

25. Дипломатиялық әңгімелерді жазып алу.

26. Дипломатиялық құжаттардың негізгі функциялары мен атқаратын міндеттері.

27. Дипломатиялық құжаттардың кең тараға түрлері.

28. Дипломатиялық құжаттарды жазуға және безендіруге қойылатын талаптар.

29. Консулдық қызмет және оның мәні.

30. Консулдың атқаратын қызметі.

31. Дипломатиялық әңгімелерді жүргізудегі шеберлік.

32. Вербальдық және жеке нота.

33. Жеке хат және жаднамалық жазбалар.

34. Меморандумдар.

35. Хаттаманың саяси мағынасы.

36. Келіссөздерді жүргізудің түрлері.

37. Дипломатиялық стильге тән сипат.

38. Францияның қазіргі дипломатиясы.

39. Англияның қазіргі дипломатиясы.

40. Германияның қазіргі дипломатиясы.

41. Италияның қазіргі дипломатиясы.

42. АҚШ-тың қазіргі дипломатиясы.

43. Жапонияның қазіргі дипломатиясы.

44. Қытайдың қазіргі дипломатиясы.

45. Үндістанның қазіргі дипломатиясы.

46. Латын Америка елдерінқазіргі дипломатиясы.

47. Араб елдерінің қазіргі дипломатиясы.

48. Ресей Федерациясының қазіргі дипломатиясы.

49. Қазақстанның дипломатиясы.

50. Қазақстандық дипломатиялық корпустардың қызметі.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 181 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Азіргі дипломатия мәселелері» пәні бойынша тест сұрақтары| Аудиториялардың, кабинеттердің және зертханалардың мамандандыру тізбесі

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)