Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення сили опору пересування візка або крана.

Визначаємо найбільше навантаження на ходове колесо. | Вибір та розрахунок ходових коліс і котків. | Визначення загального передаточного числа приводу та вибір серійного редуктора | Перевірка приводних коліс на зчеплення з рейками при пуску. | Визначення величини розрахункового гальмівного - моменту та вибір гальма. | Вибір та розрахунок буферних пристроїв. |


Читайте также:
  1. IX . ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
  2. абезпечення засобами пересування
  3. Аналіз кредитоспроможності п – ства . Порядок визначення кредитного рейтингу.
  4. Аналіз::динаміки::та::визначення::передаточної::функції::картоплесховища::по::каналу::регулювання::температури
  5. Англия потеряла на континенте всякую опору.
  6. атегоріально-термінологічне довизначення проблеми, з якою звернулися до психолога.
  7. Виды и сроки проведения технических освидетельствований крана.

В загальному випадку сила опору крана складається з сили опору тертя в ходових частинах, від перекосу і нахилу шляху, від вітрових навантажень.

В даному випадку сила опору пересування крана визначають лише від тертя в ходових частинах коліс, нехтуючи іншими. Для козлових кранів
і вантажних візків сила опору в Н визначається:

=48927,38 ·2· =2519,76 H

де zК = 2 - число ходових коліс; f - коефіцієнт тертя в підшипниках, див.таб.26,[5]; К -коефіцієнт тертя кочення, в мм; КР - коефіцієнт, який враховує тертя реборд, вибирається: табл.28, [5].

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 115 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок валів (осей) ходових коліс.| Розрахунок необхідної потужності електродвигуна при усталеному русі візка або крана

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)