Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

А А А 1 6 ОПоказники компенсації.

При наявності стресу, тривоги (виражається яким-небудь основним кольором, поміщеним на 6-у і 8-у позиції) колір, поставлений на 1-у позицію, розглядається як показник компенсації (компенсуючим моти­вом, настроєм, поводженням). У цьому випадку над цифрою, що займає 1-е місце, ставиться буква С. Вважається явищем більш-менш нормаль­ним, коли компенсація проходить за рахунок одного з основних кольорів. У той же час сам факт наявності показника стресу і компенсації завжди свідчить про недостатню оптимальність стану.

У тих випадках, коли компенсація проходить за рахунок додаткових кольорів, результати тесту трактуються як показники негативного стану, негативних мотивів, негативного ставлення до певної ситуації.

Показники інтенсивності тривоги характеризуються по-перше, місцем займаної основними кольорами. Якщо основний колір на 6-му місці, цей фактор викликає тривогу, вважається відносно слабким (це відзначається одним знаком оклику); якщо колір у 7-ій позиції, ставляться два знаки оклику (!!); якщо основний колір у 8-ій позиції, ставляться


Діагностика темпераменту і характеру 219

три знаки оклику (!!!). У такий спосіб може бути поставлено до 6 знаків, що характеризують джерела стресу, тривоги, наприклад:

! !! !!!

А А А

2 1 4

Подібним чином оцінюються випадки несприятливої компенсації. Якщо компенсацією служить який-небудь з основних кольорів чи фіолетовий, не ставиться ніяких знаків. Якщо сірий, коричневий або чорний колір займають 3-ю позицію, ставиться один знак оклику, якщо 2-у позицію - два знаки (!!), якщо першу позицію - три знаки (!!!). Таким чином, їх може бути 6.


220 Діагностика професійної спрямованості

ЧАСТИНА З

ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

МЕТОДИКА «КАРТА ІНТЕРЕСІВ»

Тест використовується з метою профорієнтації при прийнятті на роботу. Може застосовуватись як для підлітків, так і для дорослих. Дана методика дає хороші результати при використанні з метою проф­орієнтації осіб, що змінюють роботу. Час обслідування не обмежений, але повинен не перевищувати 40-50 хвилин.———————— ІНСТРУКЦІЯ ====_===——^

У вас є можливість продовжити навчання або піти на роботу.

Для того щоб допомогти Вам вибрати професію, пропонуємо перелік питань.

Подумайте перед, тим як відповідати на кожне питання. Спробуй­те дати якнайбільше точних відповідей.

Якщо Ви не раз переконались, іцо дуже любите, або Вам подоба­ється те, про що ми запитуємо, то у бланку відповідей в графі під тим же номером, що і номер питання, поставте 2 плюси; якщо просто подобається - 1 плюс; якщо не знаєте, сумніваєтесь - 0; якщо не подо­бається - мінус, якщо дуже не подобається 2 мінуси.

Відповідайте на кожний пункт, не пропускайте жодного. Якщо у Вас виникають питання, запитуйте. Час заповнення бланку відповідей не обмежується.

■ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Чи любите ви?

Чи хотіли б ви?

Чи подобається вам?


Діагностика професійної спрямованості 221

1. Уроки фізики.

2. Уроки математики.

3. Уроки хімії.

4. Читати книжки або статті з астрономії.

5. Читати про досліди на тваринах.

6. Читати про життя і роботу лікарів.

7. Читати про сільське господарство, про рослин і тварин.

8. Читати про ліс.

9. Читати твори класиків світової літератури.

 

10. Читати газети, журнали, слухати радіо, дивитись телевізор.

11. Уроки історії.

12. Відвідувати театри, музеї, художні виставки.

13. Читати літературу про геологічні експедиції.

14. Читати про різні країни, їхню економіку, господарський устрій.

15. Організовувати товаришів на виконання спільної роботи і керувати
ними.

16. Читати про роботу міліції.

17. Читати про моряків, льотчиків.

18. Читати про роботу вихователя.

19. Знайомитися з будовою і роботою станків.

20. Готувати обіди.

21. Читати про будівельників.

22. Турбуватись про красу приміщення у якому ви живете, вчитесь,
працюєте.

23. Читати про досягнення техніки.

24. Знайомитись зі схемами побутових електро- і радіо приладів.

25. Читати науково-популярну літературу про відкриття у фізиці.

26. Читати науково-популярну літературу про математиків.

27. Дізнаватись про нові досягнення в області хімії.

28. Дивитися телепередачі про космонавтів.

29. Вивчати біологію.

30. Цікавитися причинами і способами лікування хвороб.

31. Вивчати ботаніку.

32. Проводити час у лісі.

33. Читати літературно-критичні статті.

34. Брати участь в суспільному житті.

35. Читати книжки про історичні події.

36. Слухати симфонічну музику.

37. Дізнаватись про відкриття нових корисних копалин.

38. Дізнаватись про географічні відкриття.

39. Обговорювати справи і події.


222 Діагностика професійної спрямованості

40. Встановлювати порядок серед ровесників і молоді.

41. Подорожувати по країні.

42. Давати пояснення товаришам щодо вирішення задач.

43. Знайомитися з різними документами.

44. Уроки домогосподарства.

45. Дізнаватися про нові досягнення у галузі будівництва.

46. Відвідувати фабрики.

47. Знайомитися зі схемами механізмів, машин.

48. Читати статті в науково-популярних журналах про досягнення у
радіотехніці.

49. Розбиратися в теорії фізичних явищ.

50. Вирішувати складні математичні задачі.

51. Робити досліди по хімії, слідкувати за ходом хімічних реакцій.

52. Спостерігати за небесними тілами.

53. Вести спостереження за рослинами.

54. Робити перев'язки, надавати допомогу при травмах.

55. Доглядати за тваринами.

56. Збирати гербарій.

57. Писати розповіді і вірші.

58. Спостерігати за поведінкою і життям людей.

59. Брати участь в роботі історичного гуртка, розшукувати матеріали, які
свідчать про події минулого.

60. Декламувати, співати в хорі і виступати на сцені.

61. Збирати мінерали, цікавитися їх походженням.

62. Вивчати природу рідного краю.

63. Організовувати заходи в школі.

64. Звертати свою увагу на поведінку людей.

65. Відвідувати гурток автолюбителів, обслуговувати автомобілі.

66. Проводити час з малими дітьми.

67. Виготовляти різноманітні деталі і предмети.

68. Організовувати харчування під час походів.

69. Бувати на страйках.

70. Шити одяг.

71. Збирати і ремонтувати механізми велосипедів, швейних машин,
годинників.

72. Ремонтувати побутові електро- і радіо прилади.

73. Займатися у спортивній акції.

74. Займатися в математичному гуртку.

75. Готувати розчини, зважувати реактиви.

76. Відвідувати планетарій.

77. Відвідувати гурток біології.


Діагностика професійної спрямованості 223

78. Спостерігати за хворими, надавати їм допомогу.

79. Спостерігати за природою і вести записи спостережень.

80. Садити дерева і доглядати за ними.

81. Працювати зі словником і літературними джерелами,
бібліографічними довідниками.

82. Швидко переключатись з однієї роботи на другу.

83. Виступати з доповідями на історичні теми.

84. Грати на музичних інструментах, малювати або різати по дереву.

85. Складати описи мінералів.

86. Брати участь в географічних експедиціях.

87. Виступати з доповідями про події у світі.

88. Допомагати робітникам міліції.

89. Відвідувати гурток юних моряків.

90. Працювати вихователем.

91. Уроки праці.

92. Давати поради знайомим при купівлі одягу.

93. Спостерігати за роботою будівельника.

94. Знайомитися із швейним виробництвом.

95. Робити моделі літаків, планерів, кораблів.

96. Збирати радіоприймачі і електроприлади.

97. Брати участь в олімпіадах з фізики.

98. Брати участь в математичних олімпіадах.

99. Вирішувати задачі з хімії.

 

100. Брати участь в роботі астрономічного гуртка.

101. Проводити дослідження на тваринах.

102. Вивчати функції людського організму і причини виникнення
захворювань.

103. Проводити досліджу вальну роботу з метою вирощування нових
сільськогосподарських культур.

104. Бути членом організації охорони природи.

105. Брати участь у читацьких конференціях.

106. Аналізувати явища і те, що відбулося в житті.

107. Цікавитися минулим нашої країни.

108. Проявляти інтерес до теорії та історії розвитку мистецтва.

109. Здійснювати довгі і важкі походи, під час яких доводиться важко
працювати за заданою програмою.

110. Складати географічні карти і збирати інші географічні матеріали.

111. Вивчати політичне життя різних країн.

112. Працювати юристом.

113. Відвідувати гурток юних космонавтів.

114. Працювати вчителем.

 

224 Діагностика професійної спрямованості

115. Бувати на заводах.

116. Робити людям різні послуги.

117. Брати участь у будівельних роботах.

118. Знайомитися з виготовленням промислових товарів.

119. Розбиратися в технічних кресленнях і схемах.

120. Використовувати точні вимірювальні прилади і робити розрахунок
по отримуванню даних.

121. Проводити досліди з фізики.

122. Виконувати роботи, які потребують знань математичних правил і
формул.

123. Допомагати вчителю при проведені дослідів з хімії.

124. Збирати матеріали про інші планети.

125. Читати про діяльність відомих біологів.

126. Бути активним членом санітарних дружин.

127. Виконувати роботи із догляду за сільськогосподарськими машинами і
засобами праці.

128. Знайомитися з веденням лісового господарства.

129. Вивчати походження слів і окремих словосполучень.

130. Вести щоденник, писати статті в шкільну і місцеву газети.

131. Вивчати історичне минуле інших країн.

132. Неодноразово дивитися у театрі одну і ту ж саму п'єсу.

133. Читати про життя і діяльність відомих геологів.

134. Вивчати географію нашої планети.

135. Вивчати біографії видатних політичних діячів.

136. Правильно оцінити вчинок друга, знайомого, літературного героя.

137. Читати книги про засоби пересування.

138. Вчити і виховувати дітей.

139. Спостерігати за роботою кваліфікованого робітника.

140. Постійно спілкуватися з великою кількістю людей.

141. Проектувати будівельні об'єкти.

142. Відвідувати виставки легкої промисловості.

143. Виконувати креслення і проектувати машини.

144. Розбиратися у радіосхемах.

Примітка:

Якщо Вам подобається щось таке, що не передбачене опитуванням то напишіть про це на полях листків відповідей.

----- —----- ———АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ—--------------------

Опрацювання результатів зводиться до підрахунку в кожному стовпці бланку для відповідей кількості знаків «+» і «-», а далі від


Діагностика професійної спрямованостіпершої суми віднімається друга. Таким чином з'являються 24 цифри із знаками «+» або «-», які відповідають 24 видам діяльності. Вибира­ються 2-3 види діяльності, котрі набрали більшу кількість знаків «+».

Можливий спрощений варіант тесту де опитувані ставлять лише знак «+», а види діяльності, які не подобаються, пропускають, залиша­ючи пусту клітинку в бланку для відповідей. В цьому випадку під­раховується лише кількість знаків «+» за стовпцями.

Під кожним стовпцем у верхньому пустому рядку напишіть кількість плюсів, а у нижній - мінусів. Різницю підрахуйте.

БЛАНК ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ ---- —

 

 

 

 

 

 

 
ЗО
ПО
+                                                
-                                                

 

    = КЛЮЧ =——^^
1. Фізика   13. Геологія
2. Математика   14. Географія
3. Хімія   75. Громадська робота
4. Астрономія   16. Право
5. Біологія   17. Транспорт
6. Медицина   18. Педагогіка
7. Сільське господарство   19. Робочі спеціальності
8. Лісове господарство   20. Сфера послуг
9. Філологія   21. Будівництво
10. Журналістика   22. Легка промисловість
11. Історія   23. Техніка
12. Мистецтво   24. Електротехніка

Рекомендується використовувати тест для опитуваних у віці до 35 ро­ків. Можливо використовувати опитування як індивідуально, так і в групі. Достовірні результати отримуються в тому випадку, коли експери­ментатор зачитує питання групі опитуваних, хоча у цьому випадку штучно обмежується час відповіді.Діагностика професійної спрямованості


МЕТОДИКА «ДИФЕРЕНЦІИОВАНО-ДІАГНОСТИЧНИИ ПИТАЛЬНИК ІНТЕРЕСІВ» (Е. Клімов)

——----- __ ІНСТРУКЦІЯ —■------ —------------- —

Уявіть собі, що Ви маєте можливість вибрати одну роботу (із двох можливих). Чому б Ви надали перевагу? Вибраний варіант позначте знаком « + »> а відкинутий - знаком «-».

 

—————= ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ —————
1 а. Доглядати за тваринами. 1 б. Обслуговувати машини, прилади.
2 а. Допомагати хворим людям, лікувати їх. 2 б. Складати таблиці, схеми, графіки, програми обчислювальних машин.
3 а. Стежити за якістю виготовлення книжкових ілюстрацій, плакатів. 3 б. Слідкувати за станом, розвитком рослин.
4 а. Обробляти матеріали (дерево, тканину, метал, пластмасу). 4 б. Рекламувати, продавати матеріали.
5 а. Обговорювати науково-популярні книги, статті. 5 б. Обговорювати художні книги, п'єси, концерти.
6 а. Вирощувати молодняк (тварин). 6 б. Тренувати товаришів (або молодших) у виконанні яких-небудь дій.
7 а. Копіювати малюнки, зображення (або настроювати музичні інструменти). 7 б. Керувати яким-небудь вантажним засобом (підйомним або транспортним).
8 а. Повідомляти, пояснювати людям потрібні їм відомості (в довідковому бюро, на екскурсії). 8 б. Художньо оформляти виставки, вітрини (або брати участь у підготовці п'єс, концертів).
9 а. Ремонтувати речі, вироби, одяг, техніку. 9 б. Шукати і виправляти помилки в текстах, таблицях.
10 а. Лікувати тварин. 10 б. Виконувати обчислення, розрахунки.
11 а. Виводити нові сорти рослин. 116. Конструювати, проектувати нові види промислових виробів, машин, будівель.
12 а. Розв'язувати суперечки, сварки між людьми, переконувати-, роз'яснювати, заохочувати. 12 6. Працювати із кресленнями, схемами (перевіряти, уточнювати їх).
13 а. Спостерігати, вивчати роботу гуртків художньої самодіяльності. 13 6. Спостерігати, вивчати життя мікробів.
14 а. Обслуговувати, налагоджувати медприлади, апарати. 14 6. Надавати людям меддопомогу при пораненнях, опіках, ударах.
15 а. Складати точні описи, звіти про спостереження за явищами і подіями. 15 6. Художньо описувати, зображати події (побачені або уявлені).

Діагностика професійної спрямованості
16а. Робити лабораторні аналізи в лікарні. 16 6. Приймати, оглядати хворих, говорити з ними, призначати лікування.
17 а. Фарбувати або розмальовувати стіни, поверхні виробів. 17 6. Здійснювати монтаж споруд, машин, пристроїв.
18 а. Організовувати екскурсії, культпоходи в театри, музеї. 18 6. Грати на сцені, брати участь в концертах.
19 а. Виготовляти деталі за кресленнями, вироби, машини, одяг. 19 6. Креслити, копіювати креслення, карти.
20 а. Проводити боротьбу з хворобами рослин, з шкідниками лісів, садів. 20 б. Працювати на клавішних машинах (друкарській, телетайп).

-АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ -

При отриманні відповідей на всі питання, підрахуйте кількість про­ставлених плюсів у кожному із п'яти вертикальних стовпчиків, а внизу виведіть суму, яка й буде показником схильності до певного типу професій.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 102 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.027 сек.)