Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мабуть, ні



Дещо середнє.

Мабуть, так.

Безсумнівно.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Чи стійкі Ваші інтереси у мистецтві, спорті і науці та ін.?

2. Чи помічаєте Ви за собою певний поспіх у прийнятті рішень?

3. Чи вважаєте Ви себе нервовою, легко збудливою людиною?

4. Ви терпляча людина?

5. Чи підтверджуєте Ви часті зміни настрою?

6. Чи легко Ви можете примусити себе працювати на уроках, лекціях і т. ін.,
якщо у Вас неробочий настрій?

7. Чи розсудлива Ви людина?

8. Чи притаманно Вам у повсякденному житті діяти під впливом моменту,
не думаючи про можливі наслідки?

9. Чи дотримуєтеся Ви у своїх діях правила: «Сім разів відміряй - один
раз відріж?»

 

10. Чи проявляєте Ви, як правило, послідовність і наполегливість у здійс­
ненні своїх планів, намірів?

11. Чи відмічаєте Ви у себе нахили говорити, не думаючи?

12. Чи є Ваші відношення з іншими людьми постійними і рівномірними?

13. Коли Ви рухаєтесь, їздите, розмовляєте, чи справляєте враження люди­
ни, яка діє обдумано, не захоплюючись то одним, то іншим?

14. Чи швидко у Вас згасає інтерес до різноманітних занять, розваг?

15. Чи легко Ви переносите певну одноманітність у роботі?

16. Чи надаєте Ви перевагу чомусь приємному для Вас у меншій кількості,
але відразу, ніж у більшій кількості, але з відстрочкою?

17. Чи схильні Ви до ретельного попереднього обдумування навіть не дуже
важливих справ?

18. Чи притаманно Вам діяти на противагу своїм добрим намірам під
впливом почуттів?


158 Діагностика темпераменту і характеру

19. Чи приваблює Вас копітка робота, яка вимагає пильної уваги?

20. Чи відчуваєте Ви, як правило, сильне роздратування, стоячи у черзі?

21. Чи вважаєте Ви себе спокійною, врівноваженою людиною?

22. Чи імпульсивна Ви людина?

23. Чи схильні Ви доводити почату справу до кінця, навіть якщо втратили
інтерес до неї?

24. Чи притаманна Вам безпосередність?

- АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ-

Підрахунок результатів проводиться у відповідності з ключем.

============^^ КЛЮЧ —---- _=______


Прямі запитання: 2, 3, 5, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Зворотні запитання: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21,23 Оцінка імпульсивності у балах



-1 -2
+ 1 +2

Відповіді на прямі запитання 1 2

Бали +2 +1

Відповіді на зворотні запитання 1 2

Бали -2 -1
За співпадання нараховується 1 бал.

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ «РІВНЯ СУБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ»

Подано за: Бажин С.Ф., Голинкьіна С.А., Зткинд А.М. Метод исследования уровня субьективного контроля //' Психологическж журнал. - 715. - 1984. -№3.

Методика розроблена С.Ф. Бажіним та ін., на основі шкали локус контролю Дж. Роттера.

================= ІНСТРУКЦІЯ ================

Вам буде запропоновано 44 твердження. Дайте відповідь ТАК чи НІ в залежності від Вашого бажання.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Просування по службі залежить від вдалого збігу обставин, а не від
власних зусиль і особливостей людини.

2. Більшість розлучень виникає через те, що люди не бажають пристосо­
вуватись один до одного.

3. Хвороба - справа випадку, якщо судилося захворіти, то нічого не зробиш.

4. Люди стають самотніми через те, що самі не проявляють цікавості та
дружелюбності до оточуючих.


Діагностика темпераменту і характеру 159

5. Здійснення моїх бажань часто залежить від везіння.

6. Нема потреби проявляти зусилля для того, щоб завоювати симпатію
інших.

7. Зовнішні обставини - батьки і благополуччя - впливають на сімейне
щастя не менше, ніж відносини між подружжям.

8. Я часто відчуваю, що мало впливаю на те, що зі мною відбувається.

9. Як правило, керівництво є більш ефективним тоді, коли повністю конт­
ролює дії підлеглих, а не покладається на їх самостійність.

 

10. Мої оцінки у шкалі часто залежали від випадкових обставин, наприклад,
настрою вчителя, ніж від моїх власних зусиль.

11. Коли я щось планую, то вірю, що зможу здійснити заплановане.

12. Те, що для багатьох здається удачею чи везінням, насправді є результа­
том тривалих цілеспрямованих зусиль.

13. Вважаю, що правильний спосіб життя може допомогти здоров'ю значно
більше, ніж ліки та лікарі.

14. Якщо люди не підходять один одному, то як би вони не намагались
налагодити сімейне життя, вони все рівно розлучаться.

15. Те хороше, що я роблю, як правило, належно оцінюється іншими.

16. Діти виростають такими, якими їх виховують батьки.

17. Вважаю, що випадок чи доля не грають важливої ролі у житті.

18. Я намагаюся не планувати наперед, тому що все залежить від того, як
складуться обставини.

19. Мої оцінки в школі залежали від моїх зусиль і степені підготовленості.

20. У сімейних конфліктах я часто відчуваю провину за собою.

21. Життя багатьох людей залежить від збігу обставин.

22. Я надаю перевагу керівництву, яке дозволяє самостійно визначити, що
і як робити.

23. Вважаю, що мій спосіб життя не є причиною моїх захворювань.

24. Як правило, саме невдалий збіг обставин не дозволяє людям досягати
успіху в своїй сфері.

25. У кінцевому результаті за погане управління організацією несуть
відповідальність люди, які в ній працюють.

26. Я відчуваю, що нічого не можу змінити в обставинах, що склалися в
моїй сім'ї.

27. Якщо я дуже захочу, то зможу прихилити до себе будь-кого.

28. На підростаюче покоління впливає багато обставин, так що зусилля
батьків щодо їх виховання виявляються марними.

29. Те, що зі мною трапляється - справа моїх власних рук.

30. Важко буває зрозуміти дії керівників.

31. Людина, яка не зуміла досягнути успіху в своїй сфері, швидше всього
не приклала достатніх зусиль.


160 Діагностика темпераменту і характеру

32. Найчастіше я домагаюся від членів сім'ї того, чого хочу.

33. У неприємностях та невдачах у моєму житті частіше були винні інші
люди, а не я.

34. Дитину завжди можна оберегти від застуди, якщо пильно стежити за
нею і правильно одягати.

35. У складних обставинах я намагаюся зачекати, щоб проблеми розв'яза­
лися самі собою.

36. Успіх залежить від праці і мало залежить від випадку чи везіння.

37. Мені завжди важко зрозуміти, чому я подобаюся одним людям і не
подобаюся іншим.

38. Я відчуваю, що в більшій мірі від мене залежить щастя моєї сім'ї.

39. Я надаю перевагу приймати рішення і діяти самостійно, а не сподіватися
на допомогу з боку інших.

40. На жаль, заслуги людини часто залишаються невизнаними, не
зважаючи на всі її старання.

41. В сімейному житті є випадки, які не можуть бути вирішеними навіть
при найсильнішому бажанні.

42. Здібні люди, які не зуміли реалізувати своїх можливостей, повинні
звинувачувати тільки себе.

43. Своїх успіхів я досягнув завдяки іншим людям.

44. Більшість невдач у моєму житті виникло від незнання, невміння чи
лінощів і мало залежало від везіння чи невезіння.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ——---------- —-------------

Бали за шкалою суб'єктивного контролю нараховуються, якщо дана відповідь:

«ТАК» на питання: 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19,20,22,25,27,29,31,34,

36, 37, 39, 42, 44;

«НІ» на питання: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35,

38,40,41,43.

Тест дозволяє оцінити сформований у людини рівень суб'єктивного контролю над різними життєвими ситуаціями. Тест побудований у відповідності до розробленої Ядовим В. ієрархічної моделі регуляції соціальної поведінки людини. Тест розроблений у відповідності із двома положеннями.

1. Люди відрізняються між собою тим, як і де вони локалізують конт­роль над важливими, значними подіями у своєму житті. Можливі два полярні типи такої локалізації: 1) екстернальний, 2) інтернальний. Люди­на екстернального типу вважає, що ті події, які з нею відбуваються, є


Діагностика темпераменту і характеру 161

проявом зовнішніх сил (випадок, інші люди і т.д.) і від неї вони не залежать. Людина інтернального типу вважає, що події, які з нею відбу­ваються - це результат власної діяльності. Будь-яка людина займає відповідну позицію на шкалі від інтернальності до екстернальності.

2. Рівень суб'єктивного контролю даної людини є сталим і визначає її поведінку в будь-яких ситуаціях, як у випадку успіху, так і невдачі. Пристосування і поступливість притаманні людям екстернального типу, а інтернали менш схильні підпорядковуватися натиску інших і чинять опір, коли відчувають, що ними маніпулюють. Люди інтернального типу краще працюють на самоті, екстернального - під контролем.

Отриманий у процесі опрацювання результатів показник локус контролю (Іо) розшифровується за таблицею 1.

Таблиця 1 Кількісний показник локус контролю

 

Величина Іо Локус контроль
0-21 Екстернальний
22-44 Інтернальний

Для певного рівня локус контролю користуються такими межами шкали інтернальності (див.табл.2):

Таблиця 2 Певні межи шкали інтернальності

 

Показник інтернальності Іо Рівень локус контролю
0-11 Низький рівень інтернальності
12-32 Середній рівень інтернальності
33-44 Високий рівень інтернальності

Високий показник відповідає високому рівню суб'єктивного конт­ролю. Такі люди вважають, що більшість важливих подій у їхньому житті - це результат власних дій, що вони можуть ними управляти і, відповідно, відчувають відповідальність за своє життя і долю. Низький показник за шкалою інтернальність - екстернальність відповідає низько­му РСК (екстернальності). Такі люди не бачать зв'язку між своїми вчинками і важливими для них подіями в житті, не вважають себе здатними контролювати розвиток цих подій і вважають, що більшість з них - це результат випадку чи дій інших людей.


162 Діагностика темпераменту і характеру

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РІВНЯ КОМУНІКАТИВНОГО КОНТРОЛЮ

ІНСТРУКЦІЯ

У цьому тесті пропонується 10 ситуацій, в яких описується Ваша реакція на них. Кожну з них необхідно оцінити як правильну чи не­правильну стосовно Вас. Якщо твердження є істинним або переваж­но істинним ми оцінюємо його літерою В, а якіцо неправильно або перевалено неправильно - літерою Н.

■ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Мені здається важким мистецтво копіювати звички інших людей.

2. Я, можливо, б міг зіграти дурника для того, щоб привернути на себе
увагу чи розвеселити оточуючих.

3. З мене вийшов би непоганий актор.

4. Іншим людям інколи здається, що я хвилююся більше, ніж це є насправді.

5. В компанії я рідко знаходжусь в центрі уваги.

6. У різних ситуаціях та в спілкуванні з різними людьми я часто поводжу
себе по-різному.

7. Я можу відстоювати тільки те, у чому я щиро переконаний.

8. Щоб мати успіх в роботі та у стосунках з людьми, я намагаюся бути
таким, яким вони мене хочуть бачити.

9. Я можу бути люб'язний з людьми, яких не виношу.
10. Я не завжди такий, яким здаюсь.

- АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ■

Підрахунок результатів: по одному балу нараховується за відповіді Н на 1,5,7 питання, та за відповідь В на решту.

0-3 бали: у вас низький комунікативний контроль. Ваша поведінка рівно­мірна (однакова) незалежно від ситуації. Ви здатні до щирого розкриття в спілкуванні. Деякі вважають вас «невигідними» в спілкуванні через Вашу прямолінійність.

4-6 балів: у Вас середній комунікативний контроль. Ви щирі, але стримані у своїх емоціях, рахуєтесь в своїй поведінці з оточуючими людьми. 7-Ю балів: у Вас високий комунікативний контроль. Ви легко входите в будь-яку роль, гнучко реагуєте на зміну ситуації, гарно себе почуваєте та здатні передбачити враження, яке справляєте на оточуючих.


Діагностика темпераменту і характеру 163

МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ НАПОЛЕГЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

ІНСТРУКЦІЯ

Перед Вами - три групи розрізнених слів. З кожної групи слів потріб­но скласти по одному реченню на суспільно-політичну тему. Допуска­ється перестановка слів в довільному порядку, можливі граматичні зміни, але лише в межах заданих частин мови. Час виконання коленого завдання реєструється, ступінь складності повільно зростає.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 101 | Нарушение авторских прав






mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.021 сек.)