Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Заняття № 41-42 (2 години)Читайте также:
  1. Вказівки до виконання заняття
  2. Вказівки до виконання заняття
  3. Вказівки до виконання заняття
  4. Вказівки до виконання заняття
  5. Дидактичні матеріали до практичного заняття по темі 3:Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави.
  6. Дидактичні матеріали до Семінарського заняття по темі 4:Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і архітектури.
  7. Е заняття

Заняття № 41-42 (2 години). Навчальні питання:

1. Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

2. Поняття, юридична характеристика, форма ліцензійного договору.

3. Поняття, юридична характеристика та форма договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

4. Права та обов’язки сторін договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

5. Особливості та загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Додаткові питання:

1. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

2. Строк ліцензійного договору.

3. Державна реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Теми для рефератів:

1. Ліцензійний договір: правова природа, особливості його укладення.

2. Особливості укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання. Знати. Знати.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 53 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)