Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

АЛГОРИТМ № 62Читайте также:
  1. Алгоритм
  2. Алгоритм
  3. Алгоритм
  4. Алгоритм 11.1. Контроль столкновений с помощью описанных прямоугольников.
  5. Алгоритм 13.1. Алгоритм Преследования.
  6. Алгоритм 13.2. Алгоритм Уклонения.
  7. Алгоритм 13.3. Шаблоны со случайным выбором.

 

Визначення добового діурезу і водного балансу

 

 

Послідовність Зміст Примітка
Мета:   Показання:   Протипоказання:   Місце виконання:   Підготувати необхідне:     Алгоритм виконання:     Заповнити документацію. Діагностична, лікувальна   Призначення лікаря.   Визначає лікар.     Відділення стаціонару.   Мірна посудина, склянка, вага для зважування фрук­тів, овочів, градуйована посудина (до 3л).     Визначення добового діурезу 1.Напишіть етикетку для вимірювання добового діурезу:  
Добовий діурез Прізвище, ім’я, по-батькові пацієнта Дата і година початку збирання сечі

 

2.Прикріпіть етикетку на градуйовану посудину, поставте її в ту­алетній кімнаті і покажіть пацієнтові або санітарці (якщо тяжкохво­рий), де вона знаходиться.

3. Звечора поясніть пацієнтові (або санітарці) правила збирання добового діурезу.

4. Пацієнт о 6 год ранку звільняє сечовий міхур, ця сеча не вра­ховується, її зливає в унітаз.

5. Протягом доби до 6 год ранку наступного дня пацієнт (або сані­тарка) зливає сечу в градуйовану посудину, записує її кількість і ви­ливає в туалет.

6. По закінченню доби медична сестра визначає кількість виді­леної сечі і записує цифрою результат добового діурезу у відповідну графу температурного листка.

Визначення водного балансу

 

1. Протягом усієї доби зафіксуйте кількість випитої пацієнтом рі­дини, включаючи не тільки рідину, а й рідку частину перших страв.

2. Зважте фрукти і овочі, які вживає пацієнт, маса фруктів та овочів приймається повністю за кількість спожитої рідини.

3. Урахуйте кількість рідини, уведеної парентерально.

4. Водний баланс визначте за відсотковим співвідношенням вжитої рідини та виділеної за добу сечі.

 

Дані зареєструйте у відповідній документації.

  Добовий діурез в нормі становить за добу 1000—1500 мл сечі, але ця кіль-кість може змінюва-тись залежно від різних фізіологічних умов (кіль­кість ви-питої рідини) і пато-логічних станів. Водний баланс у нормі повинен ста­новити не менше 75—80 % від усієї вжитої за добу рідини. Якщо пацієнт за добу ви-діляє набагато мен-ше сечі, ніж вживає рідини (від'ємний баланс), то це озна­чає, що частина рі-дини затримується в організмі, збільшую-ться набряки, асцит та ін. Якщо пацієнт протягом доби виді-ляє більше сечі, ніж вживає рідини (пози­тивний баланс), то це свідчить про схо-дження набряків при введенні сечогінних препаратів. Дуже важливо визначати щоденно добовий діурез та водний баланс пацієнтам із хронічною декомпе-нсованою серцево-судинною недостат-ністю.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 381 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)