Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Базисна модель економічного розвиткуЧитайте также:
  1. II. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ
  2. III. Проблеми та перспективи розвитку фінансово-валютної політики в Україні.
  3. Kлассическая модель экономики
  4. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 1 страница
  5. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 2 страница
  6. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 3 страница
  7. Аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні 4 страница

 

Програмні питання

Загальна ринкова рівновага: суть і основні риси. Реальний ВНП і його структура. Базисна модель загальної ринкової рівноваги "AD-AS". Сукупний попит. Цінові чинники, що впливають на динаміку сукупного попиту. Ефект процентної ставки. Ефект багатства, або ефект реальних касових залишків. Ефект імпортних закупівель. Нецінові чинники, що впливають на сукупний попит.

Сукупна пропозиція. Цінові і нецінові чинники, що впливають на сукупну пропозицію. Рівноважний дохід. Базисна модель "Сукупний попит - сукупна пропозиція" як теоретичний зразок факторного макроекономічного аналізу чинника.

 

Мета вивчення теми - формування у студентів знань щодо суті і закономірностей загальної економічної рівноваги, а також чинників, що впливають на макроекономічну стабільність, навчання студентів методам факторного аналізу чинників, що приводять до відхилення від макроекономічної рівноваги, умінню проводити комплексний економічний прогноз динаміки реального ВНП і рівня цін.

 

Студент повинен знати:

- суть теоретичної агрегації;

- модель "сукупний попит - сукупна пропозиція" як базисну модель загальної ринкової рівноваги;

- причини і чинники, що приводять до змін в сукупному попиті і сукупній пропозиції, і їх вплив на реальну економічну динаміку;

- внутрішню логіку впливу змін в рівні цін в країні на динаміку реального ВНП;

- основи кейнсіанського трактування кривої сукупної пропозиції;

- основи класичного трактування кривої сукупної пропозиції;

- поняття реального ВНП при повній зайнятості;

- поняття рецесійного (дефляційного) розриву;

- поняття інфляційного розриву;

- принцип відсутності зворотної динаміки рівня цін;

- графічне зображення моделі "AD-AS".

Студент повинен уміти:

- оцінити напрям і результати конкретного впливу чинників на сукупний попит і сукупну пропозицію;

- виділяти і класифікувати економічні чинники як чинники споживання, інвестицій, державних витрат і чистого експорту в сукупному попиті або в сукупній пропозиції;

- робити економічний прогноз впливу тих або інших чинників на реальну макроекономічну динаміку;

- давати рекомендації по особливостях господарської діяльності в умовах певних впливів чинників на бізнес-середовище;

- оцінювати і порівнювати короткострокові і довгострокові наслідки впливу чинників економічної політики на реальні економічні показники.

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 224 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)