Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Навчальні цілі заняття.

Читайте также:
  1. Загальноосвітні спеціальні навчальні заклади
  2. Молодший шкільний вік: адаптаційні, навчальні, поведінкові труднощі
  3. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  4. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  5. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  6. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Знати :

Ø етіологію та патогенез раку щитоподібної залози;

Ø обов'язкові методи обстеження хворих на рак щитоподібної залози;

Ø клінічну класифікацію раку щитоподібної залози;

Ø основні методи лікування хворих на рак щитоподібної залози (хірургічний, комбінований, променевий);

Ø групи ризику.

 

Вміти :

Ø визначити стадію розповсюдження пухлинного процесу;

Ø провести загальне об'єктивне обстеження хворих;

Ø призначити додаткові методи обстеження у хворих на рак щитоподібної залози;

Ø виконувати пункційну біопсію пухлини щитоподібної залози;

Ø призначити індивідуальне лікування хворих на рак щитоподібної залози в залежності стадії, загального стану та віку хворого;

Ø призначити профілактичні засоби по боротьбі з раком щитоподібної залози.

 

Цілі розвитку особистості (виховні цілі):

Ø виховання у студентів сучасного світогляду;

Ø ствердження пріоритету вітчизняних вчених в розробці проблеми рака щитоподібної залози (Пачес, Пропп та інші);

Ø навчання принципам онкологічної деонтології та лікарняної стінки;

Ø вивчення питань сучасної екології та її вплив на виникнення захворювань щитоподібної залози.

 

Матеріали до аудиторної самостійної роботи.

Практичні навички по темі:

ü огляд та пальпація щитоподібної залози;

ü огляд та пальпація лімфовузлів шиї;

ü пункція біопсія пухлин щитоподібної залози;

ü УЗД щитоподібної залози;

ü радіонуклідна діагностика;

ü термографія.

 

Міждисциплінарна інтеграція (базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми).

Дисципліна Знати Вміти
Анатомія Особливості кровопостачання та лімфатичну систему ЩЗ. Оцінювати результати цитологічного та гістологічного досліджень біоптатів. Оцінювати результати функціональних проб, радіонуклідного дослідження, показників біохімічних та загальнокліничних аналізів крові й сечі. Проводити фізикальне та клінічне обстеження хворих на рак ЩЗ.
Гістологія Клітинний склад ЩЗ
Патологічна анатомія Гістологічну структуру пухлини ЩЗ
Загальна фізіологія Норми функцій ЩЗ
Патологічна фізіологія Патологію функцій ЩЗ
Терапія Методи загального обстеження хворих.
Ендокринологія Методи спеціальних досліджень.
Хірургія Загальні принципи хірургічного втручання.

 


Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 54 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Категорії рТ, pN, рМ відповідають категоріям Т, N та М. | Анатомо-топографічна та 2. Патологічна анатомія | В. Ситуаційні задачі для самоконтролю. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Актуальність теми.| Термінологія

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)