Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Участь Національної служби посередництва і примирення у вирішенні колективних трудових спорів

Читайте также:
  1. Бабушка решает мою участь
  2. Визначимо тепер найхарактерніші озна­ки держави, яка постала в ході національної революції.
  3. Глава 14. ПОКАЗЫВАЮЩАЯ, ЧТО ЕСЛИ ПОРТОС БЫЛ НЕДОВОЛЕН СВОЕЙ УЧАСТЬЮ, ТО МУШКЕТОН БЫЛ СОВЕРШЕННО УДОВЛЕТВОРЕН СВОЕЮ
  4. Глава V. Семья Пифагора. Школа и ее участь
  5. ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
  6. Загробная участь младенцев
  7. Какова участь души солдата, который в момент смерти испытывал ненависть к врагу?

Постійно діючим органом, створеним для сприяння врегулю­ванню колективних трудових спорів (конфліктів), є Національна служба посередництва і примирення,яка відповідно до покладених на неї завдань:

1) вивчає та узагальнює причини виникнення колективних трудових спорів і можливі їх наслідки, виробляє пропозиції щодо запо­бігання колективних трудових конфліктів;

2) здійснює реєстрацію висунутих працівниками вимог та колек­тивних трудових спорів;

3) аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку їх обґрунтування;

4) сприяє встановленню контактів між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);

5) перевіряє в разі необхідності повноваження представників сторін колективного трудового спору;

6) консультує представників сторін колективного трудового конф­лікту;

7) за зверненням сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) розглядає надані матеріали з метою його вирішення;

8) у випадках, передбачених законодавством, коли рекомендації Національної служби посередництва і примирення щодо вирішення колективного трудового конфлікту не враховано, звертається з заявою про вирішення трудового спору до суду;

9) формує списки незалежних посередників та арбітрів тощо.

Національна служба посередництва і примирення у межах своїх повноважень приймає рішення, які мають рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами колективного трудового спору (конф­лікту), відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

  1. Соціальний діалог в Україні: поняття та значення.

Соціальний діалог - це процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики та регулювання соціально-трудових відносин.

Соціальний діалог здійснюється на принципах: законності; репрезентативності й повноважності сторін та їх представників; незалежності та рівноправності сторін; конструктивності та взаємодії; добровільності та прийняття реальних зобов'язань; взаємної поваги та пошуку компромісних рішень; обов'язковості розгляду пропозицій сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; відкритості та гласності; обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей; відповідальності за виконання прийнятих зобов'язань.

Соціальний діалог здійснюється на національному, територіальному та локальному (підприємство, установа, організація, транснаціональна корпорація) рівнях на тристоронній або двосторонній основі.

На національному рівні
Профспілкова сторона, суб'єктами якої є всеукраїнські об'єднання профспілок, а в межах певного виду економічної діяльності – всеукраїнські професійні спілки, створені за галузевою ознакою Сторона роботодавців, суб'єктами якої є всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців та їх об'єднання, що діють у кількох видах економічної діяльності, а в межах певного виду економічної діяльності – об'єднання роботодавців, які створені за галузевою ознакою і мають статус всеукраїнських Сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є Кабінет Міністрів України та/або центральні органи виконавчої влади
На територіальному рівні
Профспілкова сторона, суб'єктами якої є професійні спілки відповідного рівня та організації професійних спілок, їх об'єднань, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці Сторона роботодавців, суб'єктами якої є організації роботодавців та їх об'єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці Сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
На території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
Профспілкова сторона адміністративно-територіальної одиниці Сторона роботодавців адміністративно-територіальної одиниці Органи місцевого самоврядування в межах повноважень
На локальному рівні
Сторона працівників, суб'єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності – вільно обрані представники працівників Сторона роботодавця, суб'єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця
               

Соціальний діалог здійснюється між сторонами соціального діалогу відповідного рівня у формах: обміну інформацією; консультацій; узгоджувальних процедур; колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод.

Загрузка...


Сучасна соціально-економічна і політична ситуація в Україні передбачає необхідність узгодження інтересів різних соціальних груп та органів влади цивілізованим, безконфліктним шляхом, що повинна забезпечити ефективна державна соціальна політика.

У соціально-політичному просторі за участю держави формується інститут соціального діалогу. Ідеї тристороннього співробітництва (трипартизму), що виникли у світовій практиці, стають актуальними в соціальній політиці України.

Розвиток ефективного соціального діалогу є необхідною умовою європейської інтеграції України, оскільки, крім іншого, саме завдяки соціальному діалогу країни Європейського Союзу досягли високого економічного розвитку та гідного рівня життя.

Основними принципами соціального діалогу у сфері праці є:

 


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 53 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Відповідальність за порушення і невиконання колективного договору | Строковий трудовий договір | Неповний робочий час | Надурочний робочий час | Відпустки, їх види та порядок надання | Тарифна система | Преміювання працівників | Заохочення в трудовому праві | Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників | Види матеріальної відповідальності працівників |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Трудові спори та порядок їх вирішення| Введение

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)