Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стаття 250

Читайте также:
  1. Верховна Рада України; Закон вiд 06.04.2000 №1645-III (он же №1645-14)Про захист населення від інфекційних хвороб Стаття 12
  2. Підрозділ 6 ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ Стаття 125 Сфера застосування та визначення термінів
  3. Стаття 1. Визначення основних термінів.
  4. Стаття 1. Визначення термінів та понять
  5. Стаття 1. Основні засади виборів президента Всеукраїнської громадської молодіжної організації «Федерація дебатів України».
  6. Стаття 10. Строк Договору. Зміна, пролонгація та припинення Договору
  7. Стаття 102

Заходи на кордоні

1. Для цілей цього положення, термін «товари, які порушують право інтелектуальної власності» означає:

 

(а) «контрафактні товари», а саме:

(і) товари, зокрема упаковку, що несуть без дозволу торговельну марку, ідентичну торговельній марці, зареєстрованій належним чином до такої самої групи товарів, які за суттєвими параметрами не можуть бути відрізнені від товарів з вказаною торговельною маркою, та таким чином порушують права власника торговельної марки;

(ii) будь-який символ торговельної марки (логотип, маркування, наклейка, брошура, інструкція з користування або гарантійний документ), навіть при окремому представленні, за таких самих умов, як і товари, зазначені у абзаці (і) цього підпункту ;

(ііі) пакувальні матеріали, що містять торговельні марки контрафактних товарів, представлені окремо, за таких самих умов, як і товари, зазначені у абзаці (і) цього підпункту ;

(b) «піратські товари», а саме товари, які є копіями або містять копії, вироблені без згоди власника або особи, належним чином уповноваженої представляти власника в країні виробництва в питаннях авторського та суміжного права або права на промисловий зразок, не зважаючи на те, чи вони зареєстровані в національному законодавстві;

(c) товари, які, згідно з законодавством Сторони, в якій подано заяву про вжиття заходів митними органами, порушують:

(і) патент;

(ii) додатковий охоронний сертифікат;

(iii) право на сорт рослин;

(iv) промисловий зразок;

(v) географічне зазначення

 

2. Сторони, якщо інше не передбачено у цій Частині, ухвалюють процедури[40], які надають можливість власнику право, який має вагомі підстави підозрювати про можливість порушення права інтелектуальної власності при імпорті, експорті, реекспорті, ввезенні або вивезенні з митної території, розміщенні згідно з тимчасовою процедурою, розміщенні у вільній зоні або на вільному складі, направити письмову заяву до компетентних органів, адміністративних або судових, для тимчасового затримання митними органами митного оформлення для вільного використання або арешту таких товарів.

 

3. Сторони забезпечують, що коли митні органи в ході своїх дій і до подання власником права заяви, отримають вагомі підстави вважати, що товари порушують право інтелектуальної власності, вони можуть затримати митне оформлення або заарештувати товар з метою надання власнику права можливості подання заяви про вжиття заходів митними органами згідно з вищенаведеним пунктом.

 

4. Всі права або обов’язки, встановленні в Частині 4 Розділу ІІІ Угоди ТРІПС відносно імпортерів також поширюються і на експортерів або власників товарів.

 

5. Сторони співпрацюватимуть з метою надання технічної допомоги та інституційної розбудови для впровадження цієї статті.

 

6. Україна повністю впроваджує зобов’язання за цією статтею протягом трьох років з дати набрання чинності цією Угодою.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Уповноважені заявники| Державні монополії

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.014 сек.)