Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції.

Читайте также:
  1. Адміністрація Президента України
  2. Адміністрація Президента України
  3. Акти Президента України
  4. Боротьба Русі-України з монголо-татарською навалою
  5. Виборча реформа 1905 року в Австрії, її значення для України.
  6. Вищими спеціалізованими судами є: Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України.
  7. Гены, побеждающие систему

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про судоустрій і статус суддів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529 )

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2748-VI ( 2748-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.124 Кодексом N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010, 2010, N 50-51, ст.572 Законами N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 N 2982-VI ( 2982-17 ) від 03.02.2011, ВВР, 2011, N 33, ст.333 }

 

{ Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 3-рп/2011 ( v003p710-11 ) від 05.04.2011 N 7-рп/2011 ( v007p710-11 ) від 21.06.2011 N 8-рп/2011 ( v008p710-11 ) від 12.07.2011 N 9-рп/2011 ( v009p710-11 ) від 12.07.2011 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 N 3932-VI ( 3932-17 ) від 20.10.2011 N 4094-VI ( 4094-17 ) від 09.12.2011 N 4168-VI ( 4168-17 ) від 09.12.2011 }

 

{ Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

 

 

Цей Закон визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції, статус професійного судді, народного засідателя, присяжного, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування і встановлює систему і загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою і статусу суддів.

 

Розділ I

Засади організації судової влади

 

Стаття 1. Судова влада

 

1. Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом.

 

2. Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур.

 

3. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

 

Стаття 2. Завдання суду

 

1. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

Стаття 3. Судова система України

 

Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції.

 

2. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України.

 

3. Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

 

4. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

 

5. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України встановлюється Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Засади організації судової влади | Суди загальної юрисдикції | Та присяжні | Загальної юрисдикції | Стаття 26. Види і склад апеляційних судів | Стаття 28. Суддя апеляційного суду | Вищими спеціалізованими судами є: Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України. | Стаття 41. Голова Верховного Суду України | Стаття 44-1. Судові палати Верховного Суду України | Загальні положення статусу судді |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
кваліфікаційного рівня судді| Суддя не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки підряд.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.016 сек.)