Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Висновок

Читайте также:
  1. Висновок
  2. ВИСНОВОК

 

У 2012 році соціальна політики була спрямована на виконання завдань та цілей Національного плану дій щодо впровадження економічних реформ, реалізацію соціальних ініціатив Президента України та інших нормативно-правових та законодавчих актів України.

Незважаючи на уповільнення економічного зростання у 2012 році, не було допущено погіршення жодного із соціальних показників. Більш того, забезпечено підвищення усіх соціальних стандартів та гарантій. Зокрема:

- прожиткового мінімуму;

- мінімальної заробітної плати;

- мінімальної пенсії;

- посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

У зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму також збільшено розміри соціальних допомог різним категоріям населення, надбавок та підвищень до пенсії та інших виплат, які визначаються на його основі.

Протягом 2012 року неодноразово підвищено мінімальні розміри допомоги по безробіттю та суми щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві.

Рівень середньомісячної заробітної плати за минулий рік підвищився на 14,9 % і становив 3025 гривень. Реальна заробітна плата зросла на 14,4 %.

Розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери протягом року підвищились на 19,2 %.

Заборгованість із заробітної плати зменшилась на 84 млн. грн. (або на 8,6 %) і станом на 1 січня 2013 року склала 893,7 млн. гривень.

На ринку праці у 2012 році спостерігались позитивні зрушення. Чисельність зайнятого населення в Україні у 2012 році збільшилася та становила 20 354,3 тис. осіб (у 2011 році - 20 324,2 тис. осіб). Рівень зайнятості у середньому по Україні зріс з 59,2 % до 59,7 %.

Чисельність безробітних зменшилася на 75,5 тис. осіб та становила 1 657,2 тис. осіб у 2012 році. Рівень безробіття населення, за методологією Міжнародної організації праці (МОП), в середньому по Україні знизився з 7,9 % до 7,5 %.

У липні 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про зайнятість населення”, який спрямовано на введення нових механізмів стимулювання роботодавців для створення нових робочих місць та працевлаштування неконкурентоспроможних верст населення.

У 2012 році продовжувалась робота з реформування системи надання соціальних послуг шляхом створення конкурентного ринку соціальних послуг та модернізації діючої інфраструктури.

Основні напрями реформування визначено Стратегією реформування системи надання соціальних послуг, схваленою Урядом у серпні цього року.

Затверджено Перелік соціальних послуг, що надаються особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

У серпні 2012 року затверджено Державну цільову програму „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року.

Програма передбачає комплекс заходів та завдань, спрямованих на створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з інвалідністю у сферах благоустрою, транспортної інфраструктури, транспорту, інформації та зв’язку, освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту.У 2012 році збільшено видатки на забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, що дало змогу на 100 % забезпечити потребу окремих категорій населення у протезно-ортопедичних виробах та кріслах колісних.

Прийнято новий порядок забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, відповідно до якого інвалід самостійно обирає виробника засобу реабілітації.

У 2012 році було передбачено нову бюджетну програму „Заходи із реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем” та кошти для її реалізації в сумі 44,8 млн. грн. і визначено механізм їх використання.

З метою створення системи раннього виявлення та профілактики негативних ситуація в родині, особливо в сім’ях з дітьми та забезпечення 100% охоплення соціальними послугами вразливих верств населення у 2012 році створено інститут соціальних працівників.

Загрузка...

Для цього в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді введено 12 тисяч посад фахівців з соціальної роботи, які працюють у кожній сільській, селищній та міській громадах.

У 2012 році всі регіони забезпечили виконання поставлених Урядом завдань щодо оздоровлення та відпочинку не менше 50 % дітей шкільного віку. Фактично оздоровленням та відпочинком у 2012 році забезпечено 67,7 % дітей шкільного віку в Україні.

У змінах до державного бюджету на 2012 рік з метою збільшення влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування у сімейні форми виховання збільшено обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 37,8 млн. грн. на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.

У жовтні 2012 року затверджена Національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2020 року.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Доходів та витрат населення 13 | Сутність доходів та витрат населення України | Системи узагальнюючих показників для статистичного вивчення доходів та витрат населення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Фактичний розмір прожиткового мінімуму у 2012 році| Информационный блок

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)