Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДОДАТОК. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Читайте также:
  1. Вихідні данні для проектування. Група 1 Додаток 1.
  2. Додаток
  3. Додаток
  4. ДОДАТОК
  5. Додаток 1
  6. Додаток 1

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Культура дохристиянської Русі.

2. Вплив християнства на культуру Київської Русі.

3. Розвиток літописання і літератури у Київській Русі.

4. «Слово о полку Ігоревім» як шедевр давньоукраїнської літератури.

5. Значення «Слова про Закон і Благодать».

6. Основні етапи розвитку давньоукраїнської архітектури.

7. Розвиток прикладного мистецтва у Київській Русі.

8. Умови розвитку української культури у литовсько-польську добу.

9. Розвиток архітектури на українських землях у ХІV-ХVІІ століттях.

10.Літературна творчість на українських землях у ХІV-ХVІІ століттях.

11.Українське образотворче мистецтво у ХІV-ХVІІ століттях.

12.Розвиток музичного мистецтва на українських землях у ХІV-ХVІІ ст.

13.Вплив Визвольної війни середини ХVІІ століття на формування національної свідомості українців.

14.Козацьке літописання ХVІІ-ХVІІІ століть.

15.Головні напрями розвитку української архітектури у другій половині ХVІІ-ХVІІІ століттях. Українське (козацьке) бароко.

16.Розвиток українського образотворчого мистецтва у другій половині ХVІІ-ХVІІІ століттях.

17.Українське музичне і театральне мистецтво у другій пол.. ХVІІ-ХVІІІ ст.

18.Г. Сковорода – видатний український просвітитель.

19.Розвиток української друкарської справи у ХVІІ-ХVІІІ століттях.

20.Значення „Енеїди” для розвитку української мови і літератури.

21.Національно-культурне відродження у Наддніпрянській Україні наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.

22.Заснування та розвиток університетів у першій половині ХІХ ст.

23. «Руська трійця». Кирило-Мефодіївське товариство.

24.Особливості романтизму в українській художній культурі.

25.Тенденції розвитку української літератури у ХІХ ст.

26.Український живопис другої половини ХІХ ст.

27.Архітектура України ХІХ ст.

28.Українська драматургія і театр в Україні ХІХ ст.

29.Українське музичне мистецтво ХІХ ст.

30.Українська культура на початку ХХ ст. (1900−1920).

31.Українське образотворче мистецтво початку ХХ ст.

32.Російськомовна література 1900−1930-х рр. в Україні.

33. «Розстріляне відродження»: поезія, драматургія, проза.

34.Образотворче мистецтво України у 1920-1980-ті роки.

35.Українська культура періоду Великої Вітчизняної війни.

36.Розвиток літератури в Україні у другій половині ХХ ст.

37.Розвиток архітектури у другій половині ХХ ст.

Музична культура в Україні і театр у ХХ ст. Українське кіномистецтво.

Рекомендована література

Базова

1. Бойко Ю.М. Культурологія: методичні матеріали з аудиторної та самостійної роботи студентів за модульною системою. – Вінниця, 2005.


Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 106 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ФЕНОМЕН ТА ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ| Бойко Ю.М. Українська та зарубіжна культура: історія становлення і розвитку культури стародавнього світу (курс лекцій). – Вінниця, 2001.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.005 сек.)