Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема4. Система і структура органів прокуратури України

Читайте также:
  1. D. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
  2. II. Структура
  3. Prism – система комунікації відеоджерел інформації, що дає змогу ділерові контролювати кілька екранів.
  4. Quot;ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ": ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА
  5. Quot;СИСТЕМА" В ЭТНОЛОГИИ 1 страница
  6. Quot;СИСТЕМА" В ЭТНОЛОГИИ 2 страница
  7. Quot;СИСТЕМА" В ЭТНОЛОГИИ 3 страница

Модуль 1 Загальні положення прокурорської діяльності в Україні.

Тема1. Напрями реформування органів прокуратури України

Роль і місце прокуратури в системі органів державної влади. Моделі прокуратури. Оптимізація функцій прокуратури. Правозахисна функція прокуратури. Удосконалення правового статусу прокурорів.

Тема2. Правові основи діяльності прокуратури в Україні

Поняття та зміст правових основ діяльності прокуратури. Конституція України. Закони України: «Про прокуратуру», «Про державну службу». Галузеве законодавство. Процесуальне законодавство. Постанови Верховної Ради України: «Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України»; Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України; «Про затвердження Положення про посвідчення посадової особи органів Прокуратури України та опис цього посвідчення»; «Про встановлення співвідношення між класними чинами працівників прокуратури України і військовими званнями та спеціальними званнями працівників органів внутрішніх справ України». Укази Президента України. Нормативні документи Генерального прокурора України (накази, розпорядження, вказівки). Міжнародно-правові документи в сфері прокурорської діяльності: Керівні принципи для державних обвинувачів (ООН 1990 року); Стандарти професійної відповідальності та викладення основних прав і обов’язків прокурорів (МАП 1999 року); Рекомендація R (2000) 19 щодо ролі прокуратури в системі кримінального судочинства (КМ РЄ 2000 року); Європейські інструкції з питань етики та поведінки прокурорів (конференція Генеральних прокурорів Європи 2005 року); Декларація про мінімальні стандарти відносно безпеки та захисту прокурорів і їх сімей (МАП, 2008 року); Спільний висновок консультативної ради європейських суддів (ССШ) і консультативної ради європейських прокурорів (ССРЕ) стосовно відносин між суддями та прокурорами: декларація Бордо «Судді та прокурори в демократичному суспільстві» (2009 рік).

 

Тема3. Принципи організації та діяльності органів прокуратури України

Поняття і значення принципів організації та діяльності прокуратури. Система принципів. Нормативна регламентація принципів. Зміст і характеристика принципів організації та діяльності прокуратури України. Принцип: єдності прокурорської системи; централізації прокурорської системи; єдиноначальності; законності; незалежності; гласності; деполітизації.

Тема4. Система і структура органів прокуратури України

Принципи побудови системи органів прокуратури. Територіальний принцип. Функціональний (галузевий) принцип. Територіальні прокуратури. Спеціалізовані прокуратури: військові, транспортні, природоохоронні, з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Розмежування компетенції між міськими і районними в місті прокуратурами. Розмежування компетенції між вищестоящими і нижчестоящими прокуратурами. Структура Генеральної прокуратури України та прокуратур областей. Колегії прокуратур областей та Генеральної прокуратури України. Національна академія прокуратури України.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Допоміжна | Інформаційні ресурси | ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Понятие зак-ти, содерж-е и знач-е.| Модуль 2. Функції та основні напрями прокурорської діяльності. Статус прокурора

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)