Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зовнішня торгівля України

Читайте также:
  1. XX з’їзд КПРС та його наслідки для України.
  2. Адміністративно-територіальні зміни України після Другої світової війни. Формування сучасної території України
  3. Архаїчні культури на території України. Трипільська культура та її здобутки.
  4. Архітектура України ХІХ ст.
  5. Бароко в архітектурі і живописі України. Школи іконопису. Український портретний живопис. Своєрідність українського бароко в загальноєвропейському контексті.
  6. Будова і властивості атмосфери. Повітря як екологічний чинник. Кліматичні ресурси України.
  7. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

 

Після здобуття незалежності Україна веде активну зовнішньоторговельну політику. Вже у 1993 р. вона провадила торговельні операції більш ніж з 180 країнами світу. Зовнішня торгівля має для України велике значення. Так, якщо у США і Японії експорт у структурі ВВП становить близько 10 %, у Франції та Польщі — 20 %, то в Україні у 1997 р. частка експорту товарів становила 31 %, а послуг — близько 10 % від ВВП. Тобто, 40 % робочих місць у нашій країні існують завдяки експорту товарів та послуг. Стан зовнішньої торгівлі реально відображає ситуацію, яка склалася в економіці України. Динаміку зовнішньої торгівлі України у 1992—1999 pp. наведено в табл. 1.5.2.

 

Таблиця1.5.2. Обсяги зовнішньої торгівлі України в поточних цінах, млрд. дол. США

 
Експорт 11,3 10,8 12,9 13,1 14,1 12,8 13,7 12,5
Імпорт 11,9 12,7 14,1 15,9 18,2 15,2 16,3 12,9
Сальдо -0,6 -1,9 -1,2 -2,8 -4,1 -2,4 -2,6 -0,4

 

Наведені дані свідчать про відносну стабільність зовнішньої торгівлі України протягом 1992—1999 pp., що не є добрим знаком для країни, економіка якої значною мірою залежить від експортно-імпортних відносин.

Зовнішньоекономічні зв´язки України здійснюються у складних умовах, на які впливають зовнішні і внутрішні фактори. Це погіршення кон´юнктури на традиційних для українських товарів зовнішніх ринках (перш за все — Росії), а також пасивна позиція влади України щодо розробки стратегії розвитку конкурентно-спроможного експортоорієнтованого національного товаровиробника, падіння національного виробництва тощо. Не сприяли розвитку зовнішньої торгівлі і бартерні операції, частка яких у зовнішньоекономічній діяльності в певні роки була значною (табл. 1.5.3).

Таблиця1.5.3. Обсяги бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності України

Бартер
млн дол. % млн дол. % млн дол. %
Товарообіг 9,0 6,7 3,2
Експорт 9,6 6,9 3,6
Імпорт 8,6 6,5 2,8
Сальдо -206   -114    

 

У 1997 р. на бартерних умовах обсяг експорту товарів становив 9,6 %, а імпорту — 8,6 %. Лише внаслідок втручання державних органів значно скоротився обсяг експортно-імпортних операцій і в 1999 році вони становили відповідно 3,6 % і 2,8 %.

Структура українського експорту неефективна, в імпорті переважають товари, які в достатній кількості виробляються або можуть вироблятись в Україні (табл. 1.5.4).

 

Таблиця1.5.4. Товарна структура зовнішньої торгівлі у 1999 р.

Найменування груп товарів Експорт Імпорт
млн дол. % млн дол. %
Усього 12 463 100,0 12 945 100,0
У тому числі        
Продовольчі товари та сировина для їх виробництва 11,4 7,0
Продукція паливно-енергетичного комплексу 8,5 42,0
Продукція хімічної та пов´язаних з нею галузей промисловості ИД 11,3
Деревина та вироби з неї 2,5 3,1
Промислові вироби 4,8 4,9
Чорні та кольорові метали і вироби з них 39,1 3,1
Машини та устаткування 11,1 17,4
Різне 11,5 11,2

 У товарній структурі експорту переважають сировина та товари первинної обробки: чорні метали, добрива, продукти неорганічної хімії, вироби з чорних металів, цукор та кондвироби з цукру, хоча експортуються і готові вироби — ядерні реактори, котли, обладнання, механізми, засоби наземного транспорту, електричні машини тощо. Експорт товарів обробної промисловості обмежений внаслідок їх низької конкурентоспроможності.

В імпорті України переважає мінеральне паливо, нафта, продукти їх перероблення, ядерні реактори, котли, обладнання, механізми, засоби наземного транспорту, електричні машини і обладнання. Значна частка в імпорті припадає на машини й устаткування, обчислювальну і оргтехніку, товари народного вжитку, продукти і сировину для їх виробництва.

Загрузка...

Структуру зовнішньої торгівлі товарами України з країнами світу наведено у таблиці 1.5.5.

 

Таблиця1.5.5. Зовнішня торгівля товарами, млн. дол.

Країни Експорт Імпорт
Всього 14 400,8 12 637,4 11 581,6 17 603,4 14 675,6 11846,1
Країни СНД, всього 7405,2 4202,3 3252,2 11175,9 7897,0 6743,2
у тому числі            
Білорусь 722,5 548,0 345,7 384,5 352,9 343,5
Російська Федерація 5577,4 2905,5 2396,4 8816,6 7064,3 5592,2
Туркменистан 274,0 221,1 102,1 1541,2 1,3 481,0
Країни Балтії 263,4 230,8 167,0 287,4 382,0 196,0
Інші країни світу 6732,2 8204,3 8162,4 6140,1 6396,6 4906,0
Європа, всього 3193,5 3762,2 3623,2 4368,2 4616,5 3350,5
у тому числі            
Італія 344,6 550,2 459,4 341,8 408,6 276,5
Німеччина 421,9 638,7 560,1 1068,7 1263,6 942,9
Польща 362,7 313,1 301,4 510,7 486,2 258,5
Азія, всього 2711,0 2997,0 3183,8 668,8 879,1 756,7
у тому числі            
Китай 768,1 737,4 730,4 90,2 123,1 110,4
Туреччина 408,7 696,3 673,4 109,8 135,7 142,7
Японія 81,3 57,5 59,5 114,9 113,8 98,7
Африка 209,3 562,0 617,1 141,5 118,7 157,8
Америка 598,3 865,4 692,4 931,0 755,5 588,4
у тому числі            
США 376,3 502,0 535,9 569,8 590,3 401,6
Австралія і Океанія 20,1 17,4 45,1 24,3 20,9 27,2

 

Більша частина експортно-імпортних відносин України у торгівлі товарами здійснюється з країнами СНД та Європи, на які у 1999 р. припадало відповідно 28,1 та 31,3 % експорту і 56,9 та 30,0 % імпорту. Водночас спостерігається зростання в експорті товарів з України частки країн Європи і зниження частки країн СНД. У торгівлі з країнами СНД понад 70 % експорту і 80 % імпорту припадає на Росію, а з країн Європи найвищі обсяги торгівлі з Німеччиною. Значними є обсяги торгівлі з США та Китаєм, причому майже завжди сальдо торговельного балансу України є позитивним.

Сьогодні близько 21 % українського експорту і 47 % імпорту пов´язано з російським ринком. Експорт Росії в Україну формується переважно за рахунок енергоносіїв, а також машин і обладнання. В російських закупівлях переважають продовольчі товари і сировина для їх виробництва (27 %), машини і обладнання (19 %), чорні і кольорові метали (9,5 %). На українському ринку Росія закуповує 14,2 % всіх імпортованих нею товарів.

Масштаби і динаміку російсько-українського співробітництва визначають різні чинники, насамперед близькість кордонів, мережа нафто- і газопроводів, що через Україну простягаються до Західної Європи, технологічна і сировинна взаємодія протягом багатьох десятиліть численних підприємств переробної галузі, їх глибока спеціалізація та кооперування.

Можливості розширення торговельних зв´язків між Росією і Україною далеко не вичерпані, насамперед в таких напрямках, як поглиблення співробітництва прикордонних областей в провідних галузях промисловості, зокрема в атомній енергетиці, удосконалення різних форм розрахунків підприємств і банків; перевезення зовнішньоторговельних вантажів різними видами транспорту; створення фінансово-промислових груп.

У зовнішньоторговельній політиці України значна увага приділяється диверсифікації торгівлі з країнами Європи, Азії та Америки. Цьому сприяють проведені переговори з ЄС та ЧЕС.

У 1999 р. розроблено Державну програму розвитку експортного потенціалу України, якою передбачено такі етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності:

— 2000—2001 pp. — підтримка металургійної промисловості, накопичення матеріальних і фінансових ресурсів, освоєння нових технологій та реконструкція виробництва;

— 2002—2005 pp. — збільшення інвестицій і кредитів, зменшення частки палива й сировини, збільшення експорту технологічних і конкурентноспроможних товарів.

Уже найближчим часом Україна прагне стати надійним торговим партнером для всіх зацікавлених країн.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 142 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Динаміка та тенденції світової зовнішньої торгівлі | Типи зовнішньоторговельної політики держав | Економічні наслідки протекціоністської політики | Класифікація інструментів регулювання міжнародної торгівлі товарами | Митно-тарифні інструменти регулювання | Нетарифні інструменти регулювання | Приховані методи зовнішньоекономічної політики | Фінансові методи торговельної політики | Демпінг | Валютно-кредитні інструменти |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Правові інструменти регулювання| Меркантилізм

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.01 сек.)