Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗА 01.09.11 – 01.03.12 н.р.

ЗВІТ

ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА 01.09.11 – 01.03.12 н.р.

Основними напрямками роботи студентської ради на факультеті є:

  1. Навчально-виховний сектор
  2. Інформаційний сектор
  3. Спортивний сектор
  4. Культурно-масовий сектор
  5. Організаційний сектор
  6. Сектор міжфакультетських зв’язків
  7. Сектор профорієнтації

Щотиждня на факультеті проводиться старостат, на якому студентська рада постійно інформує студентів про роботу факультету та поточні організаційно – виховні заходи, що проходять на факультеті та в університеті.

Студенти приймають активну учать у заходах, що проводяться на економічному факультеті. Традиційним на факультеті вже стали такі заходи:

- щорічне святкування Дня та Тижня факультету, Дні відкритих дверей, Посвята першокурсників, Новорічні свята;

- регулярний випуск студентами стінних газет;

- участь студентів у круглих столах, науково-практичних семінарах та конференціях з актуальних проблем економіки;

- участь у спортвних змаганнях, культурних-масових заходах тощо.

Студентська рада складає рейтинг відвідувань старостами академічних груп старостатів. Завдяки цьому, ефективність роботи старост та інформування студентів зростає в декілька раз.

Всю діяльність СР можна представити за допомогою її поділу на сім секторів, кожний з яких має відповідне призначення та обов’язки.

  Назва Призначення
1. Сектор преси та інформації Донесення інформації від рівня університету до рівня факультету і у зворотному напрямку.
2. Спортивно-оздоровчий сектор Популяризація здорового способу життя серед студентів, сприяння спортивним заходам на факультеті зокрема та в університеті загалом.
3. Навчально-виховний сектор Приділяє увагу навчально-виховній роботі зі студентами, допомагаючи організовувати лекції, присвячені визначним датам, круглі столи, конференції, має власні проекти та клуби.
4. Сектор міжнародних та міжвузівських зв’язків Налагодження нових та підтримка вже створених зв’язків між факультетом та організаціями різного профілю нашого міста, області, країни.
5. Культурно-масовий сектор Організація та проведення концертів до свят факультету, культурно-масових та розважальних заходів університету.
6. Сектор профорієнтаційної роботи Популяризація факультету серед шкіл, училищ, технікумів, коледжів міста та області.
7. Благодійний сектор Підтримка організованих університетом та іншими закладами міста благодійних проектів, акцій, а також розробка власних.

 

Члени сектору преси та інформації протягом звітного періоду сприяли таким заходам: випуск газети студентів факультету та стінгазет до визначних дат, написання статей в університетську газету «Запорізький університет», створення і наповнення інформаційного стенду студради факультету, розвиток інформаційних проектів: розсилки, групи, окремі сайти.Вони також співпрацюють з прес-центром ЗНУ, прес-центрами ін.вишів, технікумів, коледжів, місцевими та обласними ЗМІ. Сектор преси та інформації турбується про підняття рейтингу факультету за рахунок PR-компаній, сприяє розвитку творчості студентів ЗНУ, проводить певні семінари, тренінги.

До обов’язків спортивно-оздоровчого сектору відносять:співпрацю з кафедрою фізичного виховання, організація студентських марафонів на різні дистанції, проведення чемпіонатів з різних видів спорту (футболу, баскетболу, волейболу, бадмінтону, шахів, шахмат, настільного тенісу та ін.), організація відпочинку на природі, проведення міжвузівські змагань, зустрічей тощо. Цей сектор також надає допомога у підготовці заходів, присвячених Всесвітньому дню здоров'я.

Що до навчально-виховного сектору, то до його обов’язків належать: створення доки відмінників економічного факультету, організація лекцій навчально-виховного характеру, присвячених визначним датам, перегляд наукових, художніх, навчальних фільмів, відвідування пам`яток культури і історії, організація моніторингу роботи Студентської Ради ЗНУ, моніторинг присутності студентів та їх знань за кредитно-модульною системою навчання, оформлення виставок різноманітних творчих робіт студентів.

Загрузка...

Цей сектор також проводить анкетування студентів, зустрічі студентів з керівництвом факультету та університету щодо університетських питань. Важливо відмітити,по-перше, що саме навчально-виховний сектор з недавнього часу почав розробляти проект стосовно захисту студентських прав, що є в край важливим питанням сьогодення. По-друге, члени цього сектору створили та розвивають такі проекти та клуби як:Центр зайнятості, Правова студія, Game Club, Літературний гурток, Клуб «Що? Де? Коли?», Брейн-ринг.

Сектор міжнародних та міжвузівських зв’язківмає такі обов’язки як:співпраця з молодіжними та студентськими організаціями нашого міста, області та країни,участь у волонтерських організаціях, співпраця і участь у програмах та проектах таких організацій: British Counsil, American Counsil, Goethe Institut, JCI, ВСР,СРК,ЮНЕСКО,ООН,ЗАВТРА.ua,Фонд Фулбрайта, Фонд Відродження,співпраця з ін. університетами

Члени цього сектору проводять тренінги етики ділового спілкування дипломатичних та ораторських навичок і організовують для студентів зустрічі, круглі столи з впливовими та відомими людьми.

Неможливо не помітити роботу культурно-масового сектору ср, адже відповідно до своїх обов’язків її члени організовують концерти до свят факультету, допомагають у проведенні культурно-масових та розважальних заходів всього університету. Студенти цього сектору також організовують та проводять різноманітних творчі конкурсів: авторської пісні, КВК, “Міс факультету” , “Містер факультету”, “Дозвольте відрекомендуватись” та багато ін.

Слід звернути увагу і на те, що культурно-массовий сектор координує групи підтримки до різноманітних заходів, змагань, організовує культурно-освітніх поїздки, готує та проводить заходи власне факультетського масштабу: дні народження викладачів, робітників деканату, тиждень економічного факультету, бал випускників, посвячення першокурсників у студенти. І не забуваємо, що найважливіші святкування Дня захисника вітчизни, 8 березня, Нового Року, Різдва та інш. це також результат праці студентів-членів данного сектору.

До обов’язків сектору профорієнтаційної роботи належить: участь в організації виставки технічної творчості;участь у проведенні днів відкритих дверей; виступи по радіо, в пресі та інші види агітації; зустріч з випускниками шкіл; підготовка публікацій, оголошень та інших агітаційних матеріалів; розповсюдження листів, оголошень; проведення зустрічей з випускниками заочного відділення;

Останній за списком, але не за значенням благодійний сектор ср активно займається питаннями, що пов’язані з наданням допомоги в організовації університетом або іншими закладами міста благодійних проектів, акцій. Члени цього сектору співпрацють з благодійними організаціями міста, області, країни, проводять розважальні, святкові заходи та концерти у дитячих будинках., надають допомогу у зборі речей для дитячих будинків, підтримуть благодійні аукціони.

Можна зробити висновок, що такий поділ студентської ради є досить вагомим, тому що допомагає її членам працювати злагоджено та ефективно. Всі сім секторів взаємопов’язані і не діють окремо, бо, хоча кожний член сектора і має відповідні зобов’язання, він може за бажанням приймати участь в роботі іншого сектору.

Діяльність студентської ради економічного факультету не можливо переоцінити, адже за звітній період були проведені наступні заходи.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 86 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Гігієна праці військовослужбовців. | А. 1 чайну ложку на 10 л води | А. Заслони | А. До одужання | Тести до додаткових тем | Е. Тривалість операції | Д. Темп реакцій | В. санітарно-статичний | А. слабкий | В. Весняний |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Е. Борошняні вироби| РІЧЧЯ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)