Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок виконання роботи. І. Вивчення роботи фоторезистора

Читайте также:
  1. I. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  2. II. Порядок заповнення граф декларації громадянином
  3. II. Порядок и условия предоставления целевого жилищного займа для приобретения жилого помещения (жилых помещений) под залог приобретаемого жилого помещения (жилых помещений)
  4. II. Порядок поставки
  5. II. Порядок формирования экспертных групп, организация экспертизы заявленных на Конкурс проектов и регламент работы Конкурсной комиссии
  6. III. Количество, ассортимент, сроки и порядок поставки товаров
  7. III. Порядок заполнения титульного листа декларации

І. Вивчення роботи фоторезистора

 

1.Зібрати ланцюг за схемою (рис.5)

Рис.5
Встановити джерело світла на відстані r = 0,25м від фоторезистора і прийняти освітлення Е1 =1. Зняти показання амперметра Іф (ма) і вольтметра U (В).

 

2.Збільшити відстань r у 2, 3, 4 і т.д. разів, що надасть зменшення освітленості Е= ; ; і т.д., Вимірити фотострум І і напругу U.

3.Обчислити опір фоторезистора R = U/Іф при різній освітленості Е.

 

4.Результати вимірів та обчислювань занести до таблиці № 1 (а,б) стовбець —

(а. Фоторезистор).

 

5.Побудувати графік залежності R(E).

ІІ. Вивчення роботи фотоелемента

1. Зібрати ланцюг за схемою (рис.6.).

2. Змінюючи освітленість, як і в попередньому завданні, вимірити ЭРС фотоелемента за показниками вольтметру при різній освітленості Е.

3. Дані занести до таблиці 1 (б.Фотоелемент)

4.

Рис.6
Побудувати графік залежно-сті ЕРС (Е).

 

 

Таблиця № 1

 

r, Е   а. Фоторезистор б. Фотоелемент
(м) (умовні одиниці) Іф, (мА) R, (кОм) ЕРС,( В )
0,25      
0,50 1/4      
0,75 1/9      
1,0 1/16      
1,25 1/25      

 

Контрольні питання.

1.Назвіть основні види фотоефекту.

2.З якими видами фотоефекту Ви ознайомились в даній лабораторній роботі?

3.Назвіть основні хімічні речовини та сполуки, які використовуються для виготовлення фотоелементів.

4.Поясніть поняття «вентильний фотоефект».

5.Яка залежність струму І, що йде через фоторезистор, від освітленості Е його поверхні?

6.Яка залежність фото -е. р. с. фотоелемента від освітленості Е його поверхні?

7.Запишіть та поясніть рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту?

8.Поясніть фізичний зміст поняття «робота виходу електрона».

9.Поясніть фізичний зміст поняття «червона межа фотоефекту».

10.В яких пристроях і приладах використовується явище внутрішнього та зовнішнього фотоефекту?

11.Розкажіть про перспективи використання вентильного фотоефекту.

12.Який вид фотоефекту використовується в деяких видах світлокопію-вальних пристроїв ( наприклад XEROX, CANON , тощо ).

Література.

 

1.Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Кравчук І.М., Романишин Б.М., Габа В.М., Гончар Ф.М. Курс фізики (для інженерів). Підручник.-Львів: Афіша, 2003.- 376с.

2.Трофимова Т.И.Курс физики: Учебное пособие для вузов.-5-изд.стер. М.:Высш.шк.,1998.-542с.: ил.


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 111 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)