Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порівняльна характеристика властивостей в'язких та рідких бітумів

В'язкі природні бітуми отримують шляхом вилучення їх з вапняків, доломітів чи пісковиків, просочених природними бітумами.

Природні бітуми по ряду показників їх властивостей (високої адгезії, Погодостійкість) перевершують нафтові. Застосування природних бітумів у будівництві обмежується високою вартістю і відносно малим обсягом їх виробництва. В'язкі природні бітуми використовуються головним чином в хімічній і лакофарбовій промисловості. При переробці асфальтових гірських порід можуть бути отримані асфальтовий порошок, асфальтова мастика або асфальтовий бетон для холодного укладання. Асфальтовий порошок отримують шляхом подрібнення карбонатних порід, якщо вміст природного бітуму в них не перевищує 2 ... 3% за масою. Він має широке застосування для виготовлення асфальтових бетонів і розчинів. Асфальтова мастика - продукт об'єднання асфальтового порошку з природним або нафтовим бітумом.

До недоліків як природних, так і нафтових бітумів слід віднести їх підвищену крихкість при негативних температурах.

В якості природних рідких бітумів в будівництві використовуються важкі, високосмолістие нафти

Крім твердих і в'язкопластичного бітумів зазначених марок існують рідкі бітуми. Рідкі бітуми при кімнатній температурі мають незначну в'язкість, тобто рідку консистенцію, і застосовуються в будівництві в холодному або злегка підігрітому (до 50 ... 60 ° С) стані.

Внаслідок випаровування летючих фракцій і процесів окислення рідкі бітуми поступово гуснуть. Залежно від швидкості загусання рідкі нафтові бітуми випускають двох класів-густеющіе з середньою швидкістю (клас СГ) та медленногустеющіе (клас МР). Рідкі бітуми класу СГ виготовляють шляхом розрідження звичайних, в'язких бітумів легкими розріджувачі типу гасу. Для отримання бітумів класу МГ застосовують розріджувачі кам'яновугільного чи нафтового походження (нафта, мазут і т. п.). У залежності від показників в'язкості дорожні рідкі бітуми класів СГ і МГ кожен ділять на три марки - ці б

 


37. Особливі властивості бітумополімерних в'яжучих.

Дозволяють збільшити міцність асфальтобетону при високих температурах та забезпечити одночасно достатньо високу стійкість проти тріщино утворення взимку.

У дорожньому будівництві для отримання модифікованих бітумів використовують два види полімерів : термопласти та термоеластопласти. Термоеластопласти крім підвищення температури розм’якшеності , зниження величини пенетрації та температури крихкості , надають бітуму еластичності .

 

38.

39.

40.

41. Бітумні емульсії являють собою рідину темно-коричневого кольору, яку отримують шляхом диспергування бітуму на частинки розміром1-10 мкм у водному розчині емульгатора з додаванням кислоти або лугу. Аніонні і катіонні діляться на : швидкорозпадні , середньорозпадні і повільнорозпадні.42. Состав дорожной эмульсии подбирается экспериментально; содержание воды и эмульгатора существенно влияет на вязкость и скорость распада Э. д. Обычно в эмульсии содержится битума 50—60%, воды 50—35% и эмульгатора 1—3% по весу. Э. д. имеет вид однородной коричневой ЖИДКОСТИ С ВЯЗКОСТЬЮ (по стандартному вискозиметру) — 10— 30 сек.

Для приготовления дорожной эмульсии подогретый до 120—140° битум диспергируется в воде, в к-рой предварительно растворен эмульгатор. Диспергирование производится в гомогенизаторе или лопастной мешалке, имеющей дозаторы для составляющих. Готовая Э. д. самотеком поступает в приемную тару и после охлаждения транспортируется на место работ или в склад для хранения.

43.Аніонні емульсії виготовляються з використанням аніонних емульгаторів на основі вищих природних або синтетичних жирних кислот, кубових залишків цих кислот з додаванням лугу. Показатель рНанионной эмульсии выше 7 ( обычно 8 - 11), эмульсия содержит некоторый избыток щелочи, который омыляет и любые природные кислоты, содержащиеся в битуме. Анионные эмульсии практически не используются за пределами стран Северной Америки в дорожном строительстве, но могут использоваться при устройстве некоторых промышленных покрытий.

Загрузка...

 

44.Катіонні емульсії виготовляють з використанням катіонних емульгаторів на основі вищих аліфатичних амінів або четвертинних солей амонієвих сполук з додаванням кислоти.

· подгрунтовка;

· поверхностная обработка;

· ямочный ремонт;

· устройство тонкозащитных слоев из эмульсионно-минеральных смесей («слари-силл»);

· регенерация дорожных покрытий (холодный ресайклинг), холодный асфальт, чернение щебня.

45. 2.3. Массовая доля битума с эмульгатором в эмульсиях должна быть 45 — 55 %.

2.4. Условная вязкость эмульсии при 20 °С должна быть не более 35 с.

2.5. Анионные эмульсии классов ЭБА-1 и ЭБА-2 должны выдерживать испытание на сцепление пленки вяжущего со щебнем. При этом не менее трех четвертей (75 %) площади поверхности щебня после испытания должно остаться покрытой пленкой вяжущего. На эмульсии класса ЭБА-3 эти требования не распространяются.

2.6. Катионные эмульсии классов ЭБК-1, ЭБК-2, ЭБК-3 должны выдерживать испытание на сцепление пленки вяжущего со щебнем. При этом не менее 95 % площади поверхности щебня после испытания должно остаться покрытой пленкой вяжущего.

2.7. Эмульсии должны быть однородными по размеру частиц битума. Массовая доля частиц битума крупнее 0,14 мм не должна быть более 0,5 %.

2.8. Эмульсии должны быть устойчивыми при храпении: массовая доля частиц крупнее 0,14 мм через 7 сут не должна быть для анионных эмульсий более 0,8 %, для катионных эмульсий — более 0,5 %, через 30 сут — для анионных эмульсий — более 1,2 %, для катионных эмульсий — более 0,8 %.

2.9. Эмульсии должны быть устойчивыми при транспортировании, то есть не должно происходить разделения эмульсии на битум и воду.

2.10. Глубина проникания, температура размягчения и растяжимость битума, выделенного из эмульсии, не должны изменяться более чем на 15 % от значений соответствующих показателей битума, использованного для приготовления эмульсии.

2.11. Катионные эмульсии классов ЭБК-1, ЭБК-2 и ЭБК-3 могут быть в установленном порядке аттестованы по высшей категории качества.

2.12. Для приготовления эмульсий применяют нефтяные битумы, эмульгаторы, воду, щелочи для анионных эмульсий и кислоты для катионных.


Дата добавления: 2015-10-23; просмотров: 116 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Роль вмісту щебеню в формуванні властивостей асфальтобетонних сумішей та бетонів з них. Типи асфальтобетонів за вмістом щебеню. | Expressions given below. | COMPUTER STORAGE FUNDAMENTALS | I. Match words in the text with their definitions. | Necessity to write long series of instructions in the form of binary digits makes machine language programming an ... ... . |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Виробництво бітумів способом вакуумної дистиляції:сировина,фізико-хімічна сутність принципові параметри технологічних режимів| Роль щебенового каркасу в формуванні властивостей асфальтобетону.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)