Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (вимоги до проходження)

Читайте также:
  1. II. Научно-исследовательская работа и практика
  2. VI.10. ПРАКТИКА БРАХМАЧАРЬИ
  3. В. ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА
  4. В. ПРАКТИКА ПРИВЕДЕНИЯ В РАВНОВЕСИЕ И ГАРМОНИЮ ВСЕЙ СИСТЕМЫ - ШАГ ЗА ШАГОМ
  5. Виробнича функція Кобба-Дугласа
  6. Внутрішньовиробнича логістика

Таблиця 2

Бюджет часу для підготовки студентів магістратури денної форми навчання на основі базової вищої освіти

№ п/п Види діяльності, тижні Семестри
Теоретичне навчання
Екзаменаційна сесія -
Навчальна практика - - -
Виробнича практика за (програмами) - - -
Підготовка магістерських робіт до захисту - - -
Захист магістерських робіт      
Канікули -

Таблиця 3

Структура навчального плану для студентів магістратури денної форми навчання на основі базової вищої освіти

№ п/п Складові програми Обсяги кредитів ЕСТS
I. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН (ОБОВ’ЯЗКОВИХ), ЗГІДНО ВИМОГ МОН УКРАЇНИ
1. Іноземна мова у професійній діяльності (1 семестр, залік)
2. Інформаційні технології у ветеринарній медицині (1 семестр, залік)
3. Філософія науки та інноваційного розвитку (1 семестр, залік)
4. Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина (1 семестр, екзамен)
5. Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право (1 семестр, екзамен)
6. Методологія наукових досліджень (1 семестр, залік)
7. Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт (1 семестр, залік) (магістерська програма Ветеринарне забезпечення військ (сил))  
8. Організація служби ветеринарної медицини (1 семестр, екзамен) (магістерська програма Ветеринарне забезпечення військ (сил))  
9. Військова епізоотологія (1 семестр, екзамен) (магістерська програма Ветеринарне забезпечення військ (сил))  
10. Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин (2 семестр, екзамен)
11. Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин (2 семестр, екзамен)
12. Хірургічні хвороби з анестезіологією (2 семестр, екзамен)
13. Спеціальна епізоотологія (2 семестр, екзамен)
14. Глобальна паразитологія (2 семестр, екзамен)
15. Державна ветеринарно-санітарна експертиза (2 семестр, залік)
16. Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт (2 семестр, залік) (магістерська програма Ветеринарне забезпечення військ (сил))  
17. Військова ветеринарна радіологія і токсикологія (2 семестр, залік) (магістерська програма Ветеринарне забезпечення військ (сил))  
II. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ НУБІП УКРАЇНИ
18. Магістерські програми виробничої спеціалізації (3 семестр, екзамени)
19. Магістерські програми виробничої спеціалізації (3 семестр, екзамени)  
III. Дисципліни за вибором студента
20. Спеціалізація до магістерської програми (4 семестр, екзамени)
ІV. Державна атестація:
  Виробнича практика
  Підготовка і захист магістерської роботи

 6. Магістерська підготовка студентів на базі повної вищої освіти (денна форма навчання) (табл. 4, 5)

Таблиця 4

Бюджет часу для підготовки студентів магістратури денної форми навчання на базі повної вищої освіти

№ п/п Види діяльності, тижні Семестри
Теоретичне навчання
Екзаменаційна сесія
Виробнича практика за (програмами) -
Підготовка магістерських робіт до захисту -
Захист магістерських робіт -
Канікули -

Таблиця 5

Структура навчального плану для студентів магістратури денної форми навчання на базі повної вищої освіти

№ п/п Складові програми Обсяги кредитів ЕСТS
I. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН (ОБОВ’ЯЗКОВИХ), ЗГІДНО ВИМОГ МОН УКРАЇНИ
1. Методи наукових досліджень (1 семестр, залік)
2. Іноземна мова у професійній діяльності (нормативна складова) (1 семестр, залік)
3. Незаразні хвороби тварин (1 семестр, іспит)
4. Заразні хвороби тварин (1 семестр, іспит)
II. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДЛЯ ВСІХ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НУБІП України
1. Філософія науки та інноваційного розвитку (1 семестр, залік) 1,5
2. Інформаційні технології у ветеринарній медицині (1 семестр, залік) 1,5
III. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
3. Клінічна фармакологія; Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва; (2 семестр, залік) 171,5
IV. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА (МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ)
4. Магістерські програми виробничої спеціалізації (2 семестр, іспит): Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів; Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека харчових продуктів і кормів. 16,5
5. Спеціалізація до магістерської програми
V. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ:
1. Виробнича практика
2. Підготовка і захист магістерської роботи

 

Загрузка...

7. Магістерська підготовка студентів на базі повної вищої освіти (заочна форма навчання) (табл.6, 7)

Таблиця 6

Бюджет часу для підготовки студентів магістратури заочної форми навчання зарахованих на базі повної вищої освіти

№ п/п Види діяльності, тижні Семестри
Теоретичне навчання
Магістерська практика за напрямком кафедр
Підготовка магістерських робіт
Захист магістерських робіт

Таблиця 7

Структура навчального плану для студентів магістратури заочної форми навчання на базі повної вищої освіти

№ п/п Складові програми Обсяги кредитів ЕСТS
I. Перелік нормативних дисциплін (обов’язкових), згідно вимог МОН України
Методи наукових досліджень (1 сесія, залік)
Іноземна мова у професійній діяльності (нормативна складова) (1 сесія, залік)
Незаразні хвороби тварин (1 сесія, іспит)
Заразні хвороби тварин (1 сесія, іспит)
II. Перелік дисциплін обов’язкових для всіх студентів магістратури НУБіП України
Філософія науки та інноваційного розвитку (1 сесія , залік) 1,5
Інформаційні технології у ветеринарній медицині (1 сесія р, залік) 1,5
III. Перелік дисциплін за вибором студента
Клінічна фармакологія; Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва; (2 семестр, залік) 1,5
IV. Дисципліни за вибором студента (магістерські програми)
Магістерські програми виробничої спеціалізації (2 сесія, іспит): Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів; Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека харчових продуктів і кормів; Ветеринарна фармація. 16,5
Спеціалізація
V. Державна атестація:
1. Виробнича практика
2. Підготовка і захист магістерської роботи

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (вимоги до проходження)

 

8.1. Загальні положення з проведення виробничої практики: виробнича практика (практика) студентів є важливою складовою частиною підготовки магістра. Студенти магістратури денної форми навчання проходять практику відповідно до програми їх підготовки у державних установах ветеринарної медицини (лікарні, пункти, дільниці тощо), молочних комплексах, сучасних промислових птахівничих підприємствах, конезаводах, супермаркетах, лабораторіях переробних підприємств, клініках для дрібних тварин, біофабриках, фармацевтичних підприємствах, аптеках тощо. Частина досліджень, що пов’язані з вирішенням проблем діагностики, лікування та профілактики захворювань продуктивних тварин повинні виконуватись на базі навчально-дослідних господарств НУБіП України («НДГ Великоснітинське ім. О.В. Музиченка”, „Агрономічна дослідна станція”, НДГ „Ворзель”, НДГ Немішаївського агротехнічного коледжу НУБіП України та ін.).

Магістранти заочної форми навчання, у випадку, коли для проведення досліджень за темою магістерської роботи доцільно використати базу власного підприємства, можуть пройти магістерську практику за місцем основної роботи.

Основними завданнями магістерської практики є закріплення знань, які були одержані у процесі теоретичного навчання відповідно до обраної програми, виконання практичної частини магістерської роботи, набуття практичних навичок із застосування сучасних методів діагностики та профілактики хвороб і лікування тварин.

Базами практики студентів можуть бути державні та приватні установи, а також передові господарства, які спроможні забезпечити достатній рівень підготовки, кваліфіковане керівництво і належні побутові умови для студентів. Підставою для направлення студента на практику є угода між навчальним закладом та сільськогосподарським підприємством, установою.

Організацію та керівництво магістерською практикою здійснюють, з одного боку, куратори програм від факультету ветеринарної медицини НУБіП України, а з іншого – спеціалісти підприємств, що є базами практики.

8.2. Організаційні питання проведення виробничої практики:

Розподіл магістрантів на місця проходження ними магістерської практики, закріплення керівників практики від університету затверджується наказом ректора НУБіП України.

За тиждень до початку магістерської практики на кафедрах, які відповідальні за підготовку магістрів, проводяться збори, на яких студенти-практиканти отримують направлення, програму, методичні вказівки для проходження практики. Студентів знайомлять з порядком проходження практики та особливостями виконання програми і оформлення документації.

Документи, які магістрант повинен подати по завершенню практики на кафедру, що є координатором програми:

1. Щоденник,який має бути підписаний керівником практики на виробництві, засвідчений печаткою установи та підписаний викладачем НУБіП України, що керував практикою (див. додаток Б).

2. Звіт про практику (складений на основі щоденника і завдань передбачених програмою практики) і підписаний студентом-практикантом (див. додаток В).

3. Характеристику, складену керівником практики на виробництві, з оцінкою роботи магістранта, яка має бути засвідчена печаткою установи (див. додаток Д).

4. Направлення на магістерську практику, підписане та завірене печаткою установи, де студент проходив практику.

5. Повідомлення про прибуття до місця проходження виробничої практики(подається в деканат в триденний термін з дня прибуття).

Документи з виробничої практики магістрант зобов’язаний здати наступного робочого дня після завершення терміну практики. Підставою для допуску магістранта до захисту матеріалів практики є повне і правильне оформлення вище зазначених документів, підписаних і завірених печатками відповідних установ (господарств, підприємств тощо).

Перевірка матеріалів практики проводиться керівником магістерської роботи, а захист – комісійно, не пізніше як через тиждень після закінчення терміну практики.

8.3. Обов'язки магістранта-практиканта:

· своєчасно отримати направлення, програму та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики, скласти та узгодити з керівником план виконання програми і практичної частини магістерської роботи;

· прибути та від’їхати з бази магістерської практики у зазначені в наказі ректора НУБіП України терміни;

· пройти інструктаж з техніки безпеки;

· виконувати правила внутрішнього розпорядку, що діють на підприємстві;

· постійно вести щоденник практики;

· виконати програму практики та завдання на виконання магістерської роботи.

 

8.4. Обов’язки наукового керівника магістерської практики від факультету.

Керівником виробничої практики від факультету є керівник магістерської роботи студента магістратури.

Керівник практики особисто вивчає умови її проведення, встановлює контакт із керівником практики на підприємстві, підбирає досвідчених спеціалістів для безпосереднього керівництва, разом з якими складає індивідуальні завдання для магістранта, узгоджує з ним робочу програму практики та завдання на виконання магістерської роботи; регулярно відвідує магістрантів на робочих місцях, контролює ведення щоденника та виконання програми практики і підготовку магістерської роботи; надає консультативну допомогу у виконанні програми і підготовці магістерської роботи.

 

8.5. Оформлення документів магістерської практики.

Щоденникє основним документом магістранта про результати проходження ним магістерської практики. У щоденнику студент відображає обсяг і суть виконаної роботи за кожен день практики. При цьому ним мають бути виконані всі завдання програми виробничої практики, згідно з індивідуальним планом, а також дослідження за темою магістерської роботи.

Після закінчення магістерської практики, щоденник і звіт перевіряє та оцінює керівник практики.

Оформлення звіту про магістерську практику. Звіт складається на основі матеріалів щоденника та завдань, вказаних у програмі практики. Звіт про виконану роботу має бути повним та детальним, з аналізом виконаної роботи, висновками і рекомендаціями.

У звіті студент повинен висвітлити також результати виконання завдань з магістерської роботи.

Звіт необхідно ілюструвати схемами, таблицями, графіками, рисунками тощо. Зразок оформлення титульного листа звіту про магістерську практику наведено у додатку В.

Звіт про магістерську практику складають за такою формою:

· Стисла характеристика бази практики: термін проходження практики, стисла характеристика господарства (підприємства), у якому студент проходив практику;

· Аналіз власної роботи. У цьому розділі навести результати проходження практики згідно програми практики зі спеціалізації та результати виконання досліджень за темою магістерської роботи.

· Заключення. У заключенні студент відзначає позитивні сторони та недоліки в організації магістерської практики і подає пропозиції щодо їх усунення.


9. МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА (вимоги до написання)

9.1. Загальні вказівки до написання магістерської роботи.

Магістерська робота –це самостійна наукова праця магістранта, метою якої є поглиблення знань з фундаментальних та клінічних дисциплін і одержання результатів, на основі експериментальних досліджень, що мають наукову і практичну цінність для ветеринарної медицини України.

Магістерська робота також є формою контролю набутих студентом магістра­тури у процесі навчання інтегрованих умінь, знань, навичок, які необхідні для виконання випускником-магістрантомпрофесійних обов'язків. Її написання є обов’язковим елементом заключного етапу підготовки магістра.

Мета магістерської роботи – розробка інноваційних пропозицій у ветеринарній медицині для виробництва або науко­вої діяльності та рекомендацій щодо їх впровадження.

Запропоновані інноваційні рішення мають бути науково обґрунтованими з відповідним аналізом існуючої ситуації та прогнозом щодо результатів їх запровадження. При цьому мають бути проаналізовані ризики щодо реалізації зазначених пропозицій.

Магістерська робота має демонструватирівень фахової підготовки студента магістратури щодо його професійної або наукової діяльності, а саме:

· рівень оволодіння теоретичними знаннями з професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін;

· вміння узагальнювати та аналізувати наукові джерела і статистичні дані, формулювати наукові висновки та обґрунтовувати конкретні пропозиції;

· вміння працювати з нормативно-правовими актами;

· здатність використовувати сучасні методи дослідження та інформаційні технології;

· вміння знаходити аналоги розв'язання проблеми у вітчизняній та зарубіжній практиці, адаптувати їх до конкретного предмета (об'єкта) дослідження.

Основні етапи підготовки та виконання магістерської роботи:

1. Вибір теми і об'єкта дослідження, затвердження теми.

2. Розробка завдання для виконання магістерської роботи, складання календарного плану її виконання.

3. Опрацювання літературних джерел і складання плану магістерської роботи.

4. Збирання фактичного матеріалу під час виробничої практики.

5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням сучасних методів статистичного аналізу.

6. Написання першого варіанта тексту магістерської роботи, подання його на ознайомлення науковому керівнику.

7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення магістерської роботи.

8. Отримання відзиву наукового керівника.

9. Попередній захист роботи на кафедрі.

10. Рецензування магістерської роботи.

11. Передача електронного варіанту роботи на зберігання у репозиторій НУБіП України.

12. Захист магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії (далі ДЕК).

Місцями виконання магістерських робіт можуть бути сільськогосподарські підприємства різних форм власності, навчально-дослідні господарства, м’ясокомбінати, державні чи приватні заклади ветеринарної медицини (клініки, лабораторії та ін.), спеціалізовані лабораторії, що відповідають програмам підготовки магістрантів і є базами магістерської практики, під час якої проводяться основні дослідження за темою роботи.

Результати експериментальних досліджень студент магістратури систематично і акуратно записує в спеціальний журнал. В окремих випадках записи оформляють як протоколи.

Важливим для виконання магістерських робіт є проведення необхідних лабораторних досліджень (гематологічних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, копрологічних та інших).

Магістерська робота має бути забезпечена якісними і змістовними ілюстраціями (оригінальними фотографіями, схемами, діаграмами тощо).

За результатами наукових досліджень магістрант робить доповідь на науковій конференції та публікує наукову статтю чи тези (для студентів дослідницької спеціалізації є обов’язковими).

9.2. Вибір теми магістерської роботи.Тематика магістерських робіт розробляється кафедрами з урахуванням пропозицій і потреб установ, підприємств та організацій ветеринарної медицини, які направили студентів магістратури на навчання, та з урахуванням обраної магістерської програми.

Тематика магістерських робіт поновлюється кожного навчального року. Студенту магістратури надається право самостійно обрати тему магістерської роботи, згідно з тематикою, яка затверджена кафедрою.

При виборі теми магістерської роботи необхідно враховувати її актуальність і новизну, наявність наукової бази для її виконання, можливість отримання та опрацювання експериментального матеріалу, наявність власних науково-технічних і методичних розробок, перспективу професійної орієнтації.

Закріплення за студентами тем магістерських робіт і наукових керівниківоформляється наказом ректора Університету за поданням вченої ради факультету після узгодження з центром магістерських програм.

Тема магістерської роботи може бути уточнена за заявою студента магістратури і оформлена наказом ректора університету не пізніше ніж за 6 місяців до визначеного терміну подання завершеної магістерської роботи до захисту.

Для написання магістерської роботи виробничої або дослідницької спеціалізації за студентом закріплюється один науковий керівник, а для спеціальностей, які відносяться до напряму «специфічні категорії» – два.

Науковими керівниками магістерських робіт можуть бути доктори та кандидати наук, доценти, найбільш досвідчені науково-педагогічні працівники факультету ветеринарної медицини.

За одним науковим керівником закріплюється: доктор наук, професор – 5; кандидат наук, доцент – 3; кандидат наук, старший викладач – 1 студент магістратури на навчальний рік.

Науковий керівник магістерської роботи:

· здійснює керівництво підготовкою магістерської роботи;

· разом із студентом магістратури формує завдання на підготовку магістерської роботи;

· контролює виконання студентом магістратури графіка
виконання магістерської роботи;

· аналізує та контролює організацію самостійної роботи студента
магістратури;

· надає допомогу в складанні календарного плану на весь період
підготовки магістерської роботи;

· рекомендує основну і додаткову літературу, довідкові та архівні матеріали, інші джерела для їх опрацювання магістрантом за темою магістерської роботи;

· проводить систематичні консультації, які визначені розкладом та призначені за необхідністю;

· залучає студентів магістратури до наукової роботи;

· сприяє публікації результатів наукових досліджень.

Не рідше одного разу на місяць, студент (слухач) магістратури звітує про виконання магістерської роботи перед науковим керівником, який на основі аналізу представлених матеріалів, фіксує виконання магістрантом календарного плану.

9.3. Проведення клініко-експериментальних досліджень є обов’язковим елементом магістерської роботи. Воно передбачає дотримання правил формування дослідних (однієї, двох чи більше) та контрольної груп тварин(у кожній групі не менше 5 тварин).

Відмінності за тим чи іншим показником у тварин-аналогів не повинні перевищувати 2–3 %.

Під час проведення досліду тварини всіх груп повинні знаходитися в однакових умовах годівлі і утримання. Для тварин дослідних груп створюють додаткові фактори (їм призначаються різні лікувальні чи профілактичні засоби тощо), що можуть вплинути на стан тварин чи перебіг захворювання. При цьому враховують всі зміни у тварин дослідної групи порівняно з контрольною.

Важливим моментом контролю за станом тварин дослідної та контрольної груп є реєстрація даних клінічного дослідження (температури тіла, частоти дихання, пульсу, стану слизових оболонок, лімфовузлів та ін.), яке проводять в одні і ті ж години доби.

Зважування тварин рекомендується здійснювати в ранкові години, до їх годівлі.

Терміни і кратність лабораторних досліджень регламентуються методиками або відповідними настановами.

Статистичну обробку цифрових даних досліджень обов’язково проводять з визначенням таких показників : М (середній показник), m (відхилення від середнього показника), р (достовірність результатів).

9.4. Оформлення магістерської роботи.Магістерська робота має бути написана державною мовою. Текст розміщують на одному боці паперу формату А4 (297 х 210 мм) із застосуванням текстового редактора Word 6,0; 7,0. Шрифт “Times New Roman”, 14-й кегль.

Об‘єм магістерської роботи – 50 - 60 сторінок комп’ютерного тексту (без урахування додатків, списку використаної літератури, таблиць, фотографій та рисунків), надрукованого через 1,5 інтервали, з полями: верхнє, нижнє та ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.

Заголовки структурних частин магістерської роботи: "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "ДОДАТКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного виступу в розрядці упідбір тексту. У кінці надрукованого заголовка ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 2—3 інтервалам.

Кожну структурну частину магістерської роботи починають з нової сторінки.

Абзацний відступ має бути однаковим впродовж усього тексту та до­рівнювати п'яти знакам.

Пошкодження аркушів, помарки і сліди неповністю видаленого попереднього тексту в роботі не допускаються.

Нумерація.Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись на­скрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляється при комп'ютерному друці магістерської роботи у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок магіс­терської роботи, номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти магістерської роботи слід нумерувати арабськими цифрами.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті магістерської роботи та позначатися цифрами без крапки, номер ставиться після слова "РОЗДІЛ". Заголовок розділу друкують з нового рядка.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремленого крапкою. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад, "1.1." (перший підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставиться крапка. У кінці номера ставиться крапка, наприклад, "2.3.2.", потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Таблиці.Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті магістерської роботи. Нумерація таблиць здійсню­ється в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу та по­рядкового номера таблиці, наприклад, "Таблиця 2.1.".

Таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею та друкують симетрично до тексту. Назву та слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють (рис. 1).

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, чи переносять частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи у кожній частині таблиці її головку та боковик. При поділі таблиці на час­тини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таб­лиці. Слово "Таблиця _" вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: "Продовж. табл." із за­значенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки та підзаголовки граф указують в однині.

Графу “Номер по порядку” в таблицю не включають. Якщо показники, параметри або інші дані необхідно нумерувати, їх порядкові номери вказують у боковику таблиці перед найменуванням.

Одиниці величин вказують або у заголовках, або у підзаголовках. Окрему графу для одиниць не виділяють. Якщо всі параметри, які розміщені у таблиці, мають тільки одну одиницю, наприклад, міліметри, то її скорочене позначення (мм) розміщують над таблицею. Якщо графи таблиці містять величини переважно однієї одиниці, але є і показники, які виражені в інших одиницях, над таблицею розміщують напис про переважаючу одиницю, а відомості про інші одиниці дають у заголовках відповідних граф.

 

Приклад побудови таблиці

Таблиця 2.1

Назва таблиці

Головка       Заголовки граф
таблиці           Підзаголовки граф
            Рядки
            (горизонтальні
            рядки)

Боковик Графи (колонки)

(графа для

заголовків

рядків)

 

Рис.1. Приклад оформлення таблиці

 

Цифри в графах розміщують так, щоб класи чисел у всіх графах були точно один під одним. Числові значення величин в одній графі повинні мати, як правило, однакову кількість знаків після коми. При відсутності окремих даних у таблиці слід ставити тире.

Магістерську роботу бажано ілюструвати оригінальними рисунками, що включають макро- і мікрофотографії, графіки, діаграми і схеми.

Ілюстрації (фотографії, малюнки, схеми, графіки, карти, креслення тощо) слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. На всі ілюстрації мають бути зроблені посилання.

Якщо ілюстрація створена не автором магістерської роботи, необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підмалюнковий текст).

Ілюстрації позначаються словом "Рис." і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій поданих у додатках. Номер ілюст­рації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 3.1. (перший малюнок третього розділу). Номер ілюстрації, її назва та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

У підписах до мікрофотографій з гістопрепаратів потрібно вказувати метод фарбування і величину збільшення. Кількість ілюстрацій має бути достатньою для пояснення тексту. Фотознімки розміром менше за формат А4 клеять на аркуші білого паперу формату А4.

9.5. Позначення документів (картка магістерської роботи).Кожному документу магістерської роботи присвоюється відповідне позначення. Згідно з ГОСТ 2.201-80 це позначення повинно мати таку структуру:

 

ХХ.ХХ - ХХ ХХХХ ХХ ХХ ХХ ХХХ ХХХ  
(1 група) (2 група) (3 група) (4 група)

 

Перша група – в університеті перші чотири знаки коду – це код кафедри (табл.11). Два останні знаки після дефіса – код виду документа, що розробляється: дипломний проект – ДП, магістерська робота – МР.

Таблиця 11

Коди кафедр ННІ

1. Кафедра анатомії тварин імені академіка В.Г. Касьяненка 08.01
2. Кафедра патологічної анатомії 08.02
3. Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин 08.03
4. Кафедра фармакології та токсикології 08.04
5. Кафедра терапії і клінічної діагностики 08.05
6. Кафедра ветеринарно-санітарної експертизи 08.06
7. Кафедра гігієни та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька 08.07
8. Кафедра хірургії імені акад. І.О. Поваженка 08.08
9. Кафедра епізоотології та організації ветеринарної справи 08.09
10. Кафедра паразитології та тропічної ветеринарії 08.10
11. Кафедра фізіології, патофізіології та імунології тварин 08.11
12. Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології 08.12
13. Кафедра гістології, цитології та ембріології 08.13
14. Кафедра біохімії тварини, якості і безпеки сільськогосподарської продукції імені акад. М.Ф. Гулого 08.14

Друга група – номер наказу ректора НУБіП України про закріплення тем магістерських робіт і далі, через пропуски, рік (останні дві цифри), місяць і число підписання наказу.

Третя група – порядковий реєстраційний номер документа, що є порядковим номером прізвища студента в наказі про затвердження теми його магістерської роботи.

Четверта група – шифр документа згідно з ГОСТ 2.102-68 і ГОСТ 2.601-74. Непередбачені стандартами шифри присвоєні науково-методичною лабораторією НУБіП України за погодженням з деканатами. Для факультету ветеринарної медицини – ПЗ (пояснювальна записка).

 

9.6. Титульний аркуш магістерської роботи– це перший аркуш магістерської роботи. Виконують його згідно з ГОСТ 2.105-95 (табл.12.)

 

 


Таблиця 12.

Зразок оформлення титульного аркушу магістерської роботи

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

УДК «Допускається до захисту»

Завідувач кафедри ___________

____________________________

(назва кафедри)

____________________________

(ПІБ, науковий ступінь та вчене звання)

____________________________

(підпис)

« » _______________ 20__ р.

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

 

(пояснювальна записка)

на тему: «НАЗВА ТЕМИ ЗГІДНО НАКАЗУ»

 

 

Спеціальність 8.11010101 – «Ветеринарна медицина (за видами)»____________

Магістерська програма ________________________________________________

____________________________________________________________________

Спеціалізація ________________________________________________________

(виробнича, дослідницька)

 

 

Виконав _________ ________________________

(ПІБ)

Керівник магістерської роботи _________ ________________________

(ПІБ, науковий ступінь та вчене звання)

Консультант з економічних питань _________ к.вет.н., доцент Ситнік В.А.

(ПІБ, науковий ступінь та вчене звання)

Консультант з охорони праці _________ к.біол.н., доцент Білько Т.О.

(ПІБ, науковий ступінь та вчене звання)

 

КИЇВ – 2015
9.7. Зміст магістерської роботи.
Рекомендована структура магістерської роботи наведена в таблиці 13.

 

Таблиця 13

 

Рекомендована структура магістерської роботи

ЗМІСТ

  стр.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ  
ВСТУП  
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ  
1.1.  
1.2.  
1.3.  
1.4.  
1.5.  
1.6.  
1.7.  
1.8.  
1.9.  
1.10. Висновок з огляду літератури  
РОЗДІЛ 2 НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ  
2.1. Матеріали і методи дослідження  
2.1.1. Матеріали  
2.1.2. Методи  
2.2. Характеристика господарства  
РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
3.1.  
3.2.  
3.3.  
3.4.  
3.5.  
РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЇХ ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ  
ОХОРОНА ПРАЦІ  
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ  
ДОДАТКИ  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ  

9.8. Завдання до виконання магістерської роботи.Важливим етапом виконання магістерської роботи є складання завдання до її виконання. Цей документ складається разом з індивідуальним планом студента магістратури і є складовою частиною магістерської роботи (табл.14).

Таблиця 14

Зразок оформлення завдання до виконання магістерської роботи

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

 

Факультет ветеринарної медицини

Кафедра ____________________________________________________________

(назва кафедри)

Освітній рівень «Магістр»______________________________________________

Спеціальність 811010101 «Ветеринарна медицина (за видами)»______________

Магістерська програма ________________________________________________

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри ___________

____________________________

(назва кафедри)

____________________________

(ПІБ, науковий ступінь та вчене звання)

____________________________

(підпис)

« » ______________ 20___ р.

ЗАВДАННЯ

ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТУ

Прізвище, ім’я та по-батькові

 

1. Тема роботи: ____________________________________________________

______________________________________________________________________

керівник магістерської роботи ____________________________________________

затверджені наказом ректора НУБіП України _______________________________

2. Термін подання студентом магістерської роботи ________________________

3. Вихідні дані до роботи – ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перелік питань, що підлягають дослідженню:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________

 

5. Перелік графічного матеріалу (за потреби)_____________________________

 

6. Консультанти розділів магістерської роботи

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
Завдання видав Підпис Завдання прийняв Підпис
         
         
         
         
         
         

 

7. Дата видачі _________________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів виконання магістерської роботи Строк виконання етапів магістерської роботи Примітка
Написання перших трьох підрозділів «Огляду літератури»    
Завершення написання розділів “Огляду літератури” та «Висновок з огляду літератури»    
Написання розділу «Напрями та методи досліджень»    
Проведення наукових досліджень за темою магістерської роботи    
Написання перших двох підрозділів «Результатів проведених досліджень»    
Оформлення результатів проведених досліджень    
Аналіз та узагальнення одержаних результатів, їх екологічне та економічне обґрунтування    
Підготовка кінцевого варіанту магістерської роботи    

 

Студент ____________ ______________________

(ПІБ)

Керівник магістерської роботи ____________ ___________ ________________

(ПІБ, науковий ступінь та вчене звання)


9.9. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.Їх подають у магістерській роботі окремим списком перед вступом, якщо вжито специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, но­ві символи, позначення тощо.

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, а справа – їх детальну розшифровку.

Якщо в магістерській роботі спеціальні терміни, скорочення, симво­ли, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не склада­ють, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

9.10. „Вступ” до написання магістерської роботи.У вступі студент магістратури стисло викладає:

Ø актуальність обраної темидля вирішення конкретних завдань у галузі ветеринарної медицини

Ø обґрунтовує вибір теми

Ø повідомляє про мету роботи

Ø формулює завдання роботи, що будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети, які зазначаються у формі перерахунку (вивчити..., описати..., встановити..., виявити... тощо). Формулювання завдань слід робити чітко і зрозуміло, оскільки опис їх вирішення повинен складати зміст розділів магістерської роботи.

Завданням магістерської роботи виробничої спеціалізації є узагальнення здобутих знань за обраною спеціалізацією, вивчення і дослідження об’єктів з метою їх практичного використання в агропромисловому комплексі.

Завданням магістерської роботи дослідницької спеціалізації є опанування методології, методики і сучасного інструментарію наукових досліджень, створення і поглиблене вивчення моделей, що досліджуються, пошук шляхів їх адаптації до умов розвитку науково-технічного прогресу.

Ø Формулюється об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження магістерської роботи може бути порода тварин, підприємство чи група підприємств, певна галузь тощо, тобто те, що створює певні проблемні ситуації. Предмет дослідження – це частина об'єкта та сфера його діяльності, на яку спрямовано основну увагу дослідника. Предмет дослідження визна­чає тему магістерської роботи.

Об'єкт і предмет дослідження, як категорії наукового процесу, співвідносяться між собою як загальне та часткове.

Ø Методи дослідження, як інструмент отримання фактичного матеріалу – обов’язкові елементи вступу до магістерської роботи.

Ø Формулюється новизна роботи.

9.11. РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

В огляді літератури необхідно розміщувати інформацію в хронологічному порядку. Цінність мають нові публікації за темою роботи (не пізніше останніх 10-ти років), а також матеріали отримані за допомогою спеціалізованих порталів доступу до наукових видань AGORA та URAN.

Джерелами літератури можуть бути книги, брошури, статті з журналів, збірників наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів, автореферати дисертацій, інструкції, настанови, рекомендації і нормативні документи.

Літературні дані потрібно викладати стисло, ясно, без перекручування даних і поглядів авторів, повідомляючи лише типове, показове, що має відношення до теми магістерської роботи. Посилання на автора наводяться в кінці абзацу цифрами в квадратних дужках.

Якщо абзац починається з посилання на автора роботи, то вказують ще й ініціали і прізвище, а в квадратних дужках пишуть номер, під яким ця робота наведена в списку літератури; далі у стислій формі викладають зміст роботи, як правило, в одному абзаці.

Характеристику роботи іншого автора потрібно починати з нового абзацу.

В огляді літератури повинні використовуватись тільки ті першоджерела, які вивчались студентом і мають пряме відношення до теми роботи. Не потрібно використовувати навчальну літературу або посилання інших авторів на використані ними інші роботи.

Огляд літератури пишеться за попередньо складеним планом і має бути системним, цільним та послідовним. Аналіз першоджерел, які використовуються, наводять у хронологічному порядку. Критичні зауваження необхідно аргументувати посиланнями на джерела літератури. За наявності суперечливих думок авторів з того чи іншого питання потрібно спробувати знайти причину розходжень. Іноді це є результатом похибок методичного характеру, застарілого обладнання, використаного при проведенні експериментів. Огляд літератури закінчують розділом “Висновок з огляду літератури”,в якому автор у стислій формі викладає стан і рівень вирішення поставленої перед ним проблеми за даними літератури.

Обсяг розділу „Огляд літератури” – 20 % від загального обсягу магістерської роботи.

9.12. РОЗДІЛ 2 НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ включає описання матеріалів і методів дослідження, наведення зрозумілої схеми проведення досліджень та характеристику бази проведення досліджень. Результативність наукових досліджень знаходиться в прямій залежності від вибору методик, ступеня їх освоєння і точності виконання. Тому, методи досліджень треба підбирати сучасні з урахуванням можливості їх виконання в конкретних умовах.

У цьому розділі також наводиться характеристика тварин, які були використані в дослідах; методи застосування лікувальних і профілактичних засобів і контролю їх ефективності.

Важливим є викладення загальних відомостей про сільськогосподарське підприємство, м’ясокомбінат, державні чи приватні заклади ветеринарної медицини (клініки, лабораторії та ін.), тваринницький комплекс, птахофабрику чи інші підприємства, на базі яких виконувалась магістерська робота; необхідно вказати провідні галузі господарства, рівень їх спеціалізації; види тварин, їх поголів`я, породний склад і продуктивність; методи утримання (пасовищне чи стійлове, кліткове чи напільне – для птиці) та годівлі; благополуччя із заразних хвороб; захворювання, які реєструються найчастіше; основні економічні показники і рентабельність господарства.

9.13. РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ складає основу магістерської роботи, тому є найбільш важливим і об’ємним (більше 50 % загального об’єму). Він включає ряд самостійних підрозділів із детальним викладенням одержаних результатів досліджень. Цифровий матеріал, який отриманий при дослідженнях, доречно розміщувати в компактних, забезпечених тематичними підзаголовками і пронумерованих таблицях.

9.14. РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЇХ ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

У цьому розділі магістрантпроводить детальний аналіз отриманих результатів досліджень, аналіз економічної ефективності ветеринарних заходів, які використані під час виконання роботи. Це є важливим елементом наукових досліджень, бо вказує на важливість і актуальність виконаної роботи в системі заходів по зменшенню захворюваності та загибелі тварин, підвищенні їх продуктивності, скороченні строків перебігу хвороби, підвищенні якості продукції та сировини тваринного походження.

Екологічне обґрунтування результатів дослідженьполягає в тому, що робота повинна бути виконана з урахуванням вимог Європейської конвенції із захисту домашніх тварин, Конвенції про захист експериментальних тварин та Закону України про захист тварин від жорстокого поводження, а отримані результати не повинні мати негативного впливу на стан тварин та екологію оточуючого середовища.

Економічне обґрунтування полягає у визначенні економічних збитків та економічної ефективності ветеринарних заходів з профілактики та ліквідації різних хвороб тварин згідно загально прийнятих методик.

9.15. ОХОРОНА ПРАЦІ. Короткий аналіз дотримання правил з охорони праці на базі виконання магістерської роботи.

9.16. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

На підставі результатів досліджень автором мають бути написані висновки у вигляді коротко сформульованих і пронумерованих тез. Кількість висновків і пропозицій залежить від об’єму одержаних результатів і значення проведених дослідів. Кожна теза висновків повинна містити конкретні цифрові дані, які були отриманні в результаті виконання магістерської роботи.

Пропозиції для практики повинні бути конкретними, змістовними, придатними до впровадження у виробництво в господарстві, групі господарств чи в масштабі району, області.

9.17. СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ оформлюється згідно з вимогами ДАК України (Бюлетень ВАК України, №3.– 2008.–С.23-24) в алфавітному порядку.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками та наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особ­ливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело.

Посилання в тексті магістерської роботи на джерела слід зазначати згідно з їхнім переліком у квадратних дужках, наприклад, ". ..у роботах [1–7]...".

Допускається наводити посилання на джерела у виносках. При цьому його оформлення має відповідати бібліографічному опису за переліком по­силань із зазначенням номера.

Список має містити 50–70 літературних джерел, опублікованих переважно за останні 10 років.

 


Дата добавления: 2015-10-23; просмотров: 666 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: I этап. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчётности. | II этап. Анализ и оценка имущественного положения предприятия. | III этап. Анализ и оценка ликвидности и платёжеспособности предприятия. | Анализ ликвидности баланса предприятия. | IV этап. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия. | V этап. Анализ и оценка деловой активности. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
VI этап. Анализ и оценка показателей рентабельности| VII. Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков, диаграмм и графиков

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.106 сек.)