Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перехресні запити

Читайте также:
  1. Відповіді на запити і пропозиції
  2. Запити на зміну
  3. Запити, які відбирають дані з декількох таблиць

Перехресні запити використовуються для розрахунків і представления даних в структурі, що полегшує їх анализ. Перехресний запит підраховує суму, среднє, число значень або виконує інші статистичні розрахунки, після чого результати групуються у вигляді таблиці по двом наборам даних, один з яких визначає заголовки стовпців, а інший заголовки рядків.

Перехресні запити можна створювати за допомогою майстра й без нього. Застосування майстра перехресних запитів обмежено використанням однієї таблиці або одного запиту.

Створення перехресного запиту без допомоги майстра базується на створенні запиту на вибірку, для якого потім змінюється тип на перехресний. При цьому в бланку запиту (рис.6) з'являється рядок Перекрестная таблица, у якій варто вказати, яке (які) поля будуть заголовками рядків, а яке - заголовком стовпців. Для таких полів потрібно залишити в рядку Групповая операция значення Группировка, яке установлене за замовчуванням. За замовчуванням, заголовки стовпців сортуються за абеткою чи за числовим значенням. Якщо потрібно розташувати їх в іншому порядку, або якщо потрібно обмежити кількість відображуваних заголовків стовпців, варто використовувати властивість Заголовки столбцов запиту.

Примітка. Значення Заголовки столбцов можна задати тільки для одного поля.

Приклад 5 Необхідно створити перехресний запит Замовлення на товари по датах, у якому по рядках повинні відбиватися суми замовлення по окремих товарах, а по стовпцях - дати.

Рисунок 13 Бланк перехресного запиту

Виконання. Створити новий запит на вибірку з полями Найменування товару, Дата замовлення, Сума на підставі запиту Сума замовлення -> на панелі інструментів розкрийте список кнопки Тип запиту (кнопка-таблиця зі списком) і виберіть Перекрестный (або меню Запит -> к. Перекрестный-> у рядку Перекрестная таблица для графи Найменування товару виберіть значення Заголовки строк -> у рядку Перекрестная таблица для графи Дата замовлення виберіть значення Заголовки столбцов -> для графи Сума в цьому ж рядку виберіть параметр Значение (рис ) -> у рядку Групповая операция для графи Сума виберіть функцію Sum -> зберегти запит з ім'ям Замовлення на товари по датах.

Примітка. Параметр Значение може бути обраний тільки для одного поля.

Результат виконання запиту показаний у таблиці.

Щоб задати умову відбору, яка обмежує заголовки рядків, що відбирають, до виконання обчислень, уведіть вираження в рядок Условие отбора для поля зі значенням Заголовки строк у рядка Перекрестная таблица. Наприклад, можна вивести підсумкові суми продажів для деяких найменувань товарів.

Щоб задати умову відбору, яка обмежує записи, що відбирають, до групування заголовків рядків і до заповнення перехресної таблиці, додайте в бланк запиту поле, для якого буде задана умова відбору, виберіть для нього значення Условие в рядку Групповая операция, залишіть у рядку Перекрестная таблица порожньою й уведіть вираження в рядку Условие отбора. (Поля, що мають значення Условие в рядку Групповая операция, не виводяться в результатах запита).
Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поля, які розраховуються у запитах| Запити на зміну

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.018 сек.)