Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні операції з об’єктами

Читайте также:
  1. IОсновні поняття
  2. Арифметичні операції додавання і віднімання
  3. Арифметичні операції множення і ділення
  4. Блок 4. Кредитні операції банків
  5. Бюджетний процес та основні функції його учасників
  6. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.—84. Нові правила бібліографічного опису.
  7. Вивітрювання гірських порід і основні його чинники.
Операція Послідовність дій
Перегляд вмісту об’єкту подвійне клацання по піктограмі об’єкту
Переміщення по дереву папок кнопка Вверх панелі інструментів – перехід на один рівень вгору
Створення об¢єкту контекстне меню цільової папки / команда Создать
меню Файл / команда Создать
Копіювання об¢єктів Ctrl + перетягування лівою кнопкою миші на піктограму цільової папки
перетягти утримуючи праву кнопку на піктограму цільової папки / підтвердити копіювання
вибрати об¢єкт копіювання / меню Правка / команда Копировать / відкрити цільову папку меню Правка / команда Вставить
контекстне меню об¢єкта копіювання / команда Копировать / відкрити цільову папку / контекстне меню / команда Вставить
вибрати об¢єкт копіювання / кнопка Копировать / відкрити цільову папку / кнопка Вставить
Переміщення об¢єктів перетягти утримуючи ліву кнопку на піктограму цільової папки
перетягти утримуючи праву кнопку на піктограму цільової папки / підтвердити переміщення
вибрати об¢єкт переміщення / меню Правка / команда Вырезать / відкрити цільову папку / меню Правка / команда Вставить
контекстне меню об¢єкта переміщення / команда Вырезать / відкрити цільову папку / контекстне меню / команда Вставить
вибрати об¢єкт переміщення / кнопка Вырезать / відкрити цільову папку / кнопка Вставить
Перейменування об¢єктів контекстне меню / команда Переименовать
меню Файл / команда Переименовать
клацнути по назві виділеного об¢єкта / змінити ім¢я / клацнути поза об¢єктом
Вилучення об¢єкта контекстне меню / команда Удалить
меню Файл / команда Удалить
вибрати об¢єкт / кнопка Удалить на панелі інструментів
вибрати об¢єкт / клавіша Delete
Відновлення вилученого об’єкта Корзина / меню Файл / команда Восстановить
Корзина / контекстне меню об’єкта / команда Восстановить
Скасування виконаних операцій меню Правка / команда Отменить
кнопка Отменить на панелі інструментів
Виділення декількох об¢єктів утримуючи клавішу Shift, клацнути по першому та останньому об’єкту списку
утримуючи клавішу Ctrl, клацати по назвам об¢єктів
утримуючи ліву кнопку миші, розтягувати на екрані рамку; об’єкти, що потрапили у рамку стануть виділеними
Скасування виділення об¢єктів клацнути поза виділеними об¢єктами
Пошук об’єктів кнопка Поиск панелі інструментів

 

§ Програма Провідник

ü Робоче поле вікна програми Провідник поділено на дві частини – панелі. Ліва панель Папки містить дерево папок, права – вміст відкритої папки.

ü При виборі папки на лівій панелі її вміст автоматично відображається на правій панеліü Кнопка біля піктограми папки використовується для розгортання дерева папки; кнопка - відповідно для згортання.

 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 144 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Т е о р е т и ч н і в і д о м о с т і| КЕРУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ СЕРІЇ WINDOWS

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.012 сек.)