Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

лкен альвеолоциттер

5. макрофагтар

12. Альвеолалар макрофагтары қызметі:

1. сурфактант компоненттерін секреттейді

2. бөгде заттарды фагоцитоздайды

3. альвеоланы іштен қаптайтын пленканы түзеді

4. гемокапиллярлар қаны мен альвеолалар ауасы арасындағы газ алмасуға қатысады

5. альвеоланы сырттан қаптайтын қорғаныш қабатын түзеді

13. Қалың тері эпидермисі қабаттарының іштен сыртқа қарай орналасу ретін анықтаңыз:

1. үшкір, дәнді, базалды, мүйізді, жалтырауық

2. дәнді, базалды, мүйізді, жалтырауық, үшкір

3. мүйізді, үшкір, жалтырауық, базалды, дәнді

4. базалды, үшкір, дәнді, жалтырауық, мүйізді

5. базалды, жалтырауық, үшкір, дәнді, мүйізді

14. Тері эпидермисінің қандай қабаты өсетін болып табылады және неге?

1. дәнді, себебі онда бағаналы жасушалар болады

2. базалды, себебі онда бағаналы жасушалар болады

3. жылтырауық, себебі онда бағаналы жасушалар болады

4. мүйізді, себебі онда бағаналы жасушалар болады

5. үшкір, себебі онда бағаналы жасушалар болады

15.Тері препаратында жіңішке коллагенді, эластикалық және ретикулярлы талшықтар, сондай-ақ фибробласттар, макрофагтар, тіндік базофильдер, тегіс миоциттер және т.б. көрінеді. Препаратта қандай тері берілген?

1. эпидермис

2. гиподерма

3. дерманың торлы қабаты

4. дерманың емізікше қабаты

5. дерма

16. Тері препаратында коллагенді талшықтардың жуан будалары, эластикалық талшықтардың торы, аздаған фибробласттар сондай-ақ тері бездерінің соңғы бөліктері көрінеді. Препаратта қандай тері берілген?

1. эпидермис

2. гиподерма

3. дерманың торлы қабаты

4. дерманың емізікше қабаты

5. дерма

17. Тері дермасынның торлы қабатын түзетін тін:

1. болбыр талшықты дәнекер тін

2. тығыз талшықты қалыптасқан дәнекер тін

3. тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тін

4. тегіс салалы бұлшық ет тіні

5. көлденең жолақты бұлшық ет тіні

18. Тері дермасынның емізікшелі қабатын түзетін тін:

1. болбыр талшықты дәнекер тін

2. тығыз талшықты қалыптасқан дәнекер тін

3. тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тін

4. тегіс салалы бұлшық ет тіні

5. көлденең жолақты бұлшық ет тіні

19. Терінің тер бездері құрылысы бойынша қандай:

1. қарапайым түтікшелі

2. қарапайым альвеолярлы

3. күрделі түтікшелі- альвеолярлы

4. күрделі түтікшелі

5. күрделі альвеолярл

20.Терінің май безіне секрецияның қай типі тән және неге?

1. микроапокринді, себебі себоциттерден секрет бөлінген кезде олардың микробүрлері бұзылады

2. голокринді, себебі себоциттерден секрет бөлінген кезде жасуша толығымен бұзылады

3. мерокринді, себебі секрет бөлінген кезде себоциттердің құрылысы бұзылмайды

4. макроапокринді, себебі себоциттерден секрет бөлінген кезде жасушаның апикалды бөлігі бұзылады

5. голокринді, себебі себоциттерден секрет бөлінген кезде жасушаның құрылысы толығымен сақталады

3-блок

1. Жүректің қандай қабығы гистогенездік және тіндік құрамы бойынша қан тамыры қабырғасына ұқсас болады?

1. эпикард

2. миокард

3. эндокард

4. перикард

5. эпикард және миокард

2.Эндокардтың жүрек қуысына қараған беті немен астарланған?

1. мезотелиймен

2. бір қабатты куб тәрізді эпителимен

3. эндотелимен

4. бір қабатты призмалы эпителимен

5. кардиомиоциттермен

3.Эндокардтың эндотелий асты қабаты түзілген:

1. эндотелимен

2. мезотелимен

3. тығыз талшықты дәнекер тінмен

4. болбыр талшықты дәнекер тінмен

5. эластикалық талшықтардың торы және тегіс миоциттермен

4.Эндокардтың бұлшық етті – эластикалық қабаты неден түзілген?

1. эндотелийден

2. мезотелийден

3. тығыз талшықты дәнекер тінмен

4. болбыр талшықты дәнекер тінмен

5. эластикалық талшықтардың торы және тегіс миоциттерден

5. Жүрек клапаны түзілген:

1. эндотелийден

2. мезотелийден

3. тығыз талшықты дәнекер тінмен

4. болбыр талшықты дәнекер тінмен

5. эластикалық талшықтардың торы және тегіс миоциттерден

6.Кардиомиоциттер типтерін анықтаңыз: өсінділі жасушаларда, аз мөлшерде миофибриллалар, митохондриялар, тегіс ЭПТ бар, Т-жүйесі нашар дамыған, тегіс ЭПТ мен и Гольджи аппараты жақсы дамыған, секреторлық түйіршіктері бар:

1. өткізуші жүйенің кардиомиоциттері

2. өткізуші пейсмекерлы жасушалар

3. жүрекшенің жиырылғыш кардиомиоциттері

4. қарыншаның жиырылғыш кардиомиоциттері

5. өткізуші ауыспалы кардиомиоциттер

7.Кардиомиоциттер типтерін анықтаңыз: тік бұрышты жасушада 1-2 ядролар, көптеген миофибриллалар және митохондриялар көрінеді, Т- және L-жүйесі жақсы дамыған:

1. өткізуші жүйенің кардиомиоциттері

2. өткізуші пейсмекерлы жасушалар

3. жүрекшенің жиырылғыш кардиомиоциттері

4. қарыншаның жиырылғыш кардиомиоциттері

5. өткізуші ауыспалы кардиомиоциттер

8. Эпикард түзілген:

1. эндотелийден

2. мезотелийден

3. тығыз талшықты дәнекер тінмен

4. болбыр талшықты дәнекер тінмен

5. эластикалық талшықтардың торы және тегіс миоциттерден

 

9.Қарынша жұмысшы кардиомиоциттерінің жиырылғыш қабілетімен жүрекше жұмысшы кардиомиоциттерінің айырмашылықтарын салыстыр:

1. аз байқалады, себебі жасушаларда жиырылғыш аппарарат нашар дамыған

2. жақсы байқалады, себебі жасушаларда түйіршікті ЭПТ және Гольджи кешені жақсы дамыған

3. айырмашылығы жоқ, себебі олардың жиырылғыш аппарараттары бірдей дәрежеде дамыған

4. аз байқалады, себебі жасушаларда түйіршікті ЭПТ және Гольджи кешені нашар дамыған

5. жақсы байқалады, жасушаларда жиырылғыш аппарат, Т- және L-жүйелері жақсы дамыған, митохондриялары көп

10.Оң жақ қарынша миокардының физиологиялық атрофиясы мен сол жақ қарынша миокардының физиологиялық гипертрофиясы жүректің гистоструктуралық өзгерістерінің қандай кезеңдеріне тән?

1. тұрақталу кезеңіне

2. жүректің гистологиялық элементтерінің түрлену кезеңіне

3. тұрақталу кезеңіне және жүректің гистологиялық элементтерінің түрлену кезеңіне

4. жүректің инволциялық кезеңіне

5. тұрақталу кезеңіне және жүректің инволциялық кезеңіне

11.Кез-келген қан тамырын ішкі жағынан астарлайтын эпителий:

1. мезотелий

2. бір қабатты куб тәрізді

3. көпқабатты призмалы

4. эндотелий

5. бірқабатты призмалы

12. Эластикалық артерияның ортаңғы қабығында болады:

1. болбыр талшықты дәнекер тін, эластикалық және коллагенді талшықтар, тамырлардың тамырлары, нерв бағаналары

2. болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттер

3. эндотелий, болбыр талшықты дәнекер тін, эластикалық талшықтарының өрімдері

4. эластикалық мембраналар, эластикалық талшықтар, тегіс миоциттер

5. ішкі және сыртқы эластикалық мембраналар

13. Бұлшық етті артерияның ортаңғы қабығын түзеді:

1. эндотелий, болбыр талшықты дәнекер тін, ішкі эластикалық мембрана

2. болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттер

3. болбыр талшықты дәнекер тін, тамырлардың тамырлары, нервтер

4. эластикалық мембраналар, эластикалық талшықтар, тегіс миоциттер

5. тегіс миоциттердің будалары, эластикалық және коллагенді талшықтар

14. Бұлшық етті-эластикалық артерияның ортаңғы қабығын түзеді:

1. болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттер

2. болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттердің будалары, эластикалық және коллагенді талшықтар, тамырлардың тамырлары, нервтер

3. эластикалық мембраналар, тегіс миоциттер, эластикалық талшықтар

4. тегіс миоциттер, эластикалық талшықтар мен мембраналардың бірдей мөлшері

5. эндотелий, болбыр талшықты дәнекер тін, ішкі эластикалық мембрана

 

15.Қандай артерия созылуға неғұрлы қабілетті және неге?

1. бұлшық етті артерия, себебі олардың қабырғаларында сыртқы және ішкі мембраналар болады

2. бұлшық етті-эластикалық артерия, себебі олардың қабырғаларында сыртқы және ішкі мембраналар болады

3. эластикалық артерия, себебі олардың қабырғасында эластикалық компоненттер жақсы дамыған

4. эластикалық және бұлшық етті артерия, себебі олардың қабырғаларында эластикалық компоненттер жақсы дамыған

5. бұл қасиет барлық артерияларға ортақ, себебі олардың қабырғасында эластикалық элемент бірдей дамыған

16.Қан тамырының қабырғасы 3 қабаттан тұрады: эндотелий, перициттер мен адвентициалды жасушалар қабатынан. Қан тамыры түрін анықтаңыз:

1. артерия

2. гемокапилляр

3. артериола

4. вена

5. венула

17.Қан тамырының қабырғасы 3 қабаттан тұрады: эндотелий, эндотелий асты қабаты мен ішкі эластикалық мембранадан тұратын - ішкі, тегіс миоциттерден тұратын-ортаңғы, болбыр талшықты дәнекер тінінен тұратын - сыртқы. Қан тамыры түрін анықтаңыз:

1. артерия

2. гемокапилляр

3. вена

4. артериола

5. венула

 

18. Соматикалық капиллярлардың сипаттамасы:

1. эндотелиде ірі саңылаулары бар

2. эндотелидің жұқаруы, үздіксіз базалды мембрананың болуы

3. базалды мембрана мен эндотелиде саңылаулы тесіктің болуы

4. эндотелидің жұқаруы және базалды мембранада ірі саңылаулардың болуы

5. үздіксіз эндотелий мен базалды мембрана

19.Қан түзу мүшелері мен бауырдың капиллярлары қандай типке жатады? Неге, түсіңдіріңіз?

1. соматикалық, себебі олардың қабырғасында базальды мембрана мен эндотелий тұтас болады

2. синусоидты типке, себебі олардың қабырғасында базальды мембрана мен эндотелийде қуыстар болады

3. фенестрленген типке, себебі олардың қабырғасында эндотелийдің жұқарған жерлері болады

4. соматикалық типке, себебі олардың қабырғасында эндотелийдің ірі саңылаулары олады

5. синусоидты типке, себебі олардың қабырғасында базальды мембрана мен эндотелий үзіліссіз болады

 

20.Препаратта қабырғасында базальды мембранасы мен эндотелийі, айнала қоршаған тіндермен тұтасқан болбыр талшықты дәнекер тіннің жұқа қабаты бар вена берілген. Сипатталған венаның түрін анықтағыз:

1. бұлшық етті элементі нашар дамыған вена

2. бұлшық етті элементі жақсы дамыған вена

3. бұлшық етті элементі орташа дамыған вена

4. бұлшық етті вена

5. 5 талшықты вена

4-блок

1. Асқорыту түтігінің қабықтарының (ішінен сыртқа қарай) орналасу реттілігін атаңыз:

1. бұлшық етті, шырыш асты асты, серозды (адвентициалды), шырышты

2. шырыш асты, бұлшық етті, шырышты, серозды (адвентициалды)

3. шырышты, шырыш асты, бұлшық етті, серозды (адвентициалды)

4. серозды (адвентициальная), шырыш асты, шырышты, бұлшық етті

5. серозды (адвентициальная), шырышты, шырыш асты, бұлшық етті

2. Асқорыту түтігінің ортаңғы бөлімінің шырышты қабат эпителиі қандай?

1. ауыспалы

2. бір қабатты куб тәрізді

3. көп қатарлы кірпікшелі

4. бір қабатты призмалы

5. көп қабатты жазық мүйізделмеген

3. Асқорыту түтігінің алдыңғы және артқы бөлімдерінің шырышты қабат эпителиі қандай?

1. ауыспалы

2. бір қабатты куб тәрізді

3. көп қатарлы кірпікшелі

4. бір қабатты призмалы

5. көп қабатты жазық

4. Ауыз қуысының шырышты қабатын астарлайтын эпителий:

1. көп қабатты жазық мүйізделмеген

2. мүйізделген үлесі бар көп қабатты жазық мүйізделмеген

3. бір қабатты куб тәрізді

4. бір қабатты призмалы

5. ауыспалы

5. Тіл бүртігі – бұл

1. шырыш асты және шырышты қабықтардың дәнекер тінді өсінділері:

2. көп қабатты жазық мүйізделмеген немесе жартылай мүйізделген эпителимен қапталған шырышты қабықтың дәнекер тінді өсінділері

3. шырышты қабықтың бұлшық ет табақшасының өсінділері

4. шырышты қабықтың эпителиалды өсінділері

5. дәнекер тінмен қапталған шырышты қабықтың эпителиалды өсінділері

6. Құлақ маңы сілекей бездерінің соңғы (секреторлы) бөліктеріндегі жасушалар:

1. тек белокты

2. көбінесе шырышты, сондай-ақ белокты және миоэпителиалды

3. белокты және шырышты

4. белокты және миоэпителиалды

5. шырышты және миоэпителиалд

7. Тіс қуысын толтыратын және талшықты дәнекер тіннен тұратын тіс тіні берілген. Тіс тіні түрін анықтаңыз:

1. дентин

2. цемент

3. ұлпа

4. кіреуке

5. қатты тіндер

8.Препаратта асқорыту түтігінің көпқабатты эпителиінің бірқабатты призмалы эпителиге ауысқан жері мен меншікті табақшасында бездер көрінген. Зерттелетін аймақ сыртынан мезотелимен астарланған дәнекер тінді қабықпен қапталған. Асқорыту түтігінің аймағын анықтаңыз:

1. асқазанның пилорикалық бөлігі

2. асқазанның жіңішке ішекке өтетін жері

3. өңештің асқазанға өтетін жері

4. жіңішке ішектің жуан ішекке өтетін аймағы

5. жіңішке ішектің каудальді бөлігі

9. Өңештің бұлшық ет қабығы түзілген:

1. мүшенің жоғарғы бөлімі көлденең жолақты бұлшық ет тінінен, ортаңғы және төменгі бөлімі бірыңғай салалы бұлшық ет тінінен түзілген

2. барлық бөлімдері көлденең жолақты бұлшық ет тінінен түзілген

3. барлық бөлімдері бірыңғай салалы бұлшық ет тінінен түзілген

4. жоғарғы бөлімі- көлденең жолақты бұлшық ет тінінен, ортаңғы бөлімі - бірыңғай салалы және көлденең жолақты бұлшық ет тінінен, төменгі бөлімі - бірыңғай салалы бұлшық ет тінінен түзілген

5. мүшенің жоғарғы 23 бөлігі көлденең жолақты, төменгі 23 бөлігі – бірыңғай салалы бұлшық ет тінінен түзілген

10. Асқазан аймағындағы асқорыту түтігін астарлайтын эпителий:

1. бір қабатты куб тәрізді

2. көп қабатты мүйізделмеген

3. бір қабатты безді призмалы

4. көп қатарлы кірпікшелі

5. ауыспалы

11. Асқазан бездері мен шұңқырлары эпителийінің регенерациясы көзі болып табылады:

1. негізгі экзокриноциттер

2. париеталды экзокриноциттер

3. шырышты жасушалар

4. асқазан - ішек эндокриноциттері

5. дифференцияланбаған эпителиоциттер

12. Асқазанның бұлшық ет тіні түзілген:

1. тегіс салалы бұлшық ет тінінің 2 қабатымен

2. тегіс салалы бұлшық ет тінінің 3 қабатымен

3. көлденең жолақты бұлшық ет тінінің 2 қабатымен

4. көлденең жолақты бұлшық ет тінінің 3 қабатымен

5. тегіс салалы бұлшық ет тінінің қабатымен және көлденең жолақтының қабатымен

13. Жіңішке ішек аймағындағы асқорыту түтігі қандай эпителимен астарланған?

1. көп қабатты жазық мүйізделген

2. көп қабатты жазық мүйізделмеген

3. ауыспалы

4. бір қабатты куб тәрізді

5. бір қабатты призмалы көмкермелі

14. Жіңішке ішектің бүрлері - бұл:

1. эпителий қабатының өсуі

2. микробүрлердің жиынтығы

3. шырышты қабаттың төмпешіктері саусақ, жапырақ тәрізді

4. шырышты және шырыш асты қабықтарының қыртыстары

5. эпителидің шырышты қабығының меншікті табақшасына қарай тереңдеуі

15. Ішек бүрлерінің жасушалық құрамын түзетін жасушалар:

1. негізгі, париеталды, көмкермелі

2. көмкермелі, бокал тәрізді, эндокриноциттер, Панет жасушалары, дифференцияланбаған эпителиоциттер

3. көмкермелі, бокал тәрізді, Панет жасушалары

4. көмкермелі, бокал тәрізді, асқазан-ішек эндокриноциттері

5. көмкермелі, эндокриноциттер, дифференцияланбаған

16. Ішек крипталарының жасушалық құрамын түзетін жасушалар:

1. негізгі, париеталды, көмкермелі

 

2. көмкермелі, бокал тәрізді, эндокриноциттер, Панет жасушалары, дифференцияланбаған эпителиоциттер

3. көмкермелі, бокал тәрізді, Панет жасушалары

4. көмкермелі, бокал тәрізді, эндокриноциттер

5. көмкермелі, эндокриноциттер, дифференцияланбаған

17. Ішек бүрлерінің бағаналы эпителиоциттерінің қызметін ішек крипталарының ұқсас жасушаларымен салыстыра бағалаңыз:

1. төмен, себебі ішек бүрлерінде жасушалар аз

2. жоғары, себебі ішек бүрлерінде жасушалардың қолайлы ферменттік құрамы бар

3. төмен, себебі ішек бүрлерінде ферменттер аз

4. жоғары, себебі ішек бүрлерінде жасушалар неғұрлым биік және жуан жолақталған көмкермесі бар

5. бірдей, себебі ішек бүрлері мен крипталарында жасушалар құрылысы мен ондағы ферменттер бірдей

18. Бауырдың электрондық микрофотографиясында бір немесе бірнеше дөңгелек ядролары бар пішіні полигональды жасушалар көрінеді. Жасушалардың цитоплазмасы нейтрофилды, жалпы орнанеллалардың барлық түрлері болады. Олардың ішінде әсіресе түйіршікті және түйіршіксіз ЭПТ, Гольджи кешені, көптеген митохондриялар, лизосомалар мен перексисомалар жақсы дамыған. Жасушалар цитоплазмасында трофикалық және пигментті қосындылар болады. Бауыр жасушаларының түрін анықтаңыз:

1. Купфер жасушалары

2. эндотелиоциттер

3. липоциттер

4. гепатоциттер

5. шұңқыр жасушалары

19. Дені сау жаңа туған нәрестенің бауырында экстрамедуллярлы қан түзу ошақтары анықталуы мүмкін бе және неге?

1. иә, себебі жас өскен сайын мүшенің қан түзу қызметі артады

2. жоқ, себебі бұл аурудың белгісі

3. жоқ, себебі бауыр постнаталды кезеңде қан түзуші мүше болып табылады

4. иә, себебі эмбрион бауырына тән қан түзу қызметі бірінші жұмада аяқталады

5. жоқ, себебі мүше эмбриондық және постэмбриондық кезеңдерде қан түзу қызметтерін атқармайды.

20. Ұйқы безінің препараты берілген. Онда пішіні конус тәрізді жасушалар, жасушалардың ұшында оксифилді секреторлы түйіршіктер, ал базофильді базалды бөлігінде ядро, түйіршікті ЭПТ, Голджи кешені орналасқан. Ұйқы безі жасушаларының түрлерін анықтаңыз:

1. центроацинозды эпителиоциттер

2. А-инсулоциттер

3. В-инсулоциттер

4. экзокринді панкреатоциттер

5. РР-инсулоциттер

 

5-блок

 

1. Бүйректің электрондық микрофотографиясында бір қабатты түзетін куб тәрізді эпителий жасушалары көрінеді. Олардың апикалды бөлігінде қылшақты (щеткалы) көмкерме, цитоплазмасында пиноцитозды көпіршіктер, лизосомалар болады. Жасушаның базалды бөлігінде араларында митохондриялар орналасқан плазмолеммалардың ішкі қатпарлары бар. Сипатталған жасушалар қайда орналасады?

1. тамырлы шумақ капсуласының ішкі жапырақшасында

2. нефронның жіңішке каналшасында

3. нефронның дисталды бөлігінде

4. нефронның проксималды бөлігінде

5. жинағыш түтікшеде

2. Бүйректің электрондық микрофотографиясында органеллалары жақсы дамыған, өсінділері бар ірі жасушалар көрінген. Жасушалар денесінен бірнеше ұзын өсінділер шығып, кейіннен неғұрлым ұсақ өсінділерге тармақталады. Сипатталған жасушалар қайда орналасады?

1. тамырлы шумақ капсуласының сыртқы жапырақшасында

2. нефронның дистальды бөлігінің қабырғасында

3. әкелуші және әкетуші шумақты артериолаларда

4. тамырлы шумақ капсуласының ішкі жапырақшасында

5. шумақ артериолалары мен тығыз дақ араларындағы кеңістікте

3. Бүйректердің сүзгілік тосқауыл құрамына кіреді?

1. шумақ капиллярларының эндотелиі және тығыз дақ

2. тамырлы шумақ капиллярларының эндотелиі, шумақ капсуласының ішкі жапырақшасының подоциттері және үш қабатты базалды мембрана

3. үш қабатты базалды мембрана және юкстагломерулярлы жасушалар

4. юкстагломерулярлы жасушалар және тамырлы шумақ капиллярларының эндотелиі

5. юкстагломерулярлы жасушалар және шумақ капсуласының ішкі жапырақшасының подоциттері

4.Электрондық микросуретте цитоплазмасында оң ШИҚ-реакциясын беретін ірі секреторлы түйіршіктері бар сопақша және полигоналды жасушалар көрінеді. Бүйрек жасушасының типін анықтаңыз:

1. подоциттер

2. тығыз дақ жасушалары

3. жинағыш түтіктердің күңгірт жасушаларын

4. жинағыш түтіктердің ашық жасушаларын

5. юкстагломерулярлы жасушала

5.Жаңа туған нәрестенің бүйрегінде қыртысты және милы заттардың қалыңдығы:

1. 1:2

2. 1:3

3. 1:4-1:5

4. 1:8

5. 1:10

6. Қуықтың шырышты қабатын астарлайтын эпителий:

1. бір қабатты куб тәрізді

2. ауыспалы

3. бір қабатты жазық

4. бір қабатты призмалы

5. көп қатарлы призмалы

7. Аналық бездің милы заты түзілген:

1. пісіп-жетілу дәрежесі әр түрлі фолликулдардан

2. болбыр талшықты дәнекер тіннен

3. эпителиалды тіннен

4. сары, ақ, атретикалық денелерден

5. бұлшық ет тінінен

8. Жатырдың бұлшық етті қабығы түзілген:

1. тегіс салалы бұлшық ет тінінің үш қабатынан

2. көлденең жолақты бұлшық ет тінінің екі қабатынан

3. көлденең жолақты бұлшық ет тінінің үш қабатынан

4. тегіс салалы бұлшық ет тінінің екі қабатынан

5. аралас бұлшық ет тінінің үш қабатынан

9 Аналық жыныс жүйесі мүшесінің электрондық микрофотографиясында ірі тармақталған қатпарларға жиналған екі қабаттан тұратын қабық көрінген. Бірінші қабат кірпікшелі және безді жасушалардан тұратын бір қабатты призмалы эпителий түрінде. Екінші қабат борпылдақ талшықты дәнекер тін түрінде. Мүшені және оның қабығын анықтаңыз:

1. жатыр түтігі, шырышты қабық

2. жатыр түтігі, серозды қабық

3. қынап, шырышты қабық

4. жатыр, шырышты қабық

5. қынап, адвентициалды қабық

10. Аналық жыныс жүйесі мүшесінің электрондық микрофотографиясында құрамында бір қабатты призмалы эпителий, көптеген қарапайым түтікті шырышты бездер орналасқан борпылдақ талшықты дәнекер тіні бар қабық көрінген. Мүшені және оның қабығын анықтаңыз:

1. жатыр түтігі, шырышты қабық

2. жатыр түтігі, серозды қабық

3. қынап, шырышты қабық

4. жатыр, шырышты қабық

5. қынап, адвентициалды қабық

11. Аналық жыныс жүйесі мүшесінің электрондық микрофотографиясында екі қабаттан түзілген қабық көрсетілген. Ішкі қабат көп қабатты жазық мүйізделмеген эпителий түрінде, сыртқы қабат борпылдақ талшықты дәнекер тін түрінде. Мүшені және оның қабығын анықтаңыз:

1. жатыр түтігі, шырышты қабық

2. жатыр түтігі, серозды қабық

3. қынап, шырышты қабық

4. жатыр, шырышты қабық

5. қынап, адвентициалды қабық

12. Сүт безінің морфологиялық типін көрсетіңіз:

1. қарапайым түтікті

2. қарапайым альвеолярлы

3. күрделі альвеолярлы

4. күрделі түтікті

5. қарапайым альвеолярлы-түтікті

13. Сүт безі лактоциттерінің секреция типтерін көрсетіңіз:

1. мерокринді

2. апокринді

3. голокринді

4. микроапокринді

5. мерокринді және апокринді

14. Аталық бездің иректелген өзекшелерін астарлайтын эпителий:

1. призмалы және кірістірмелі жасушалардан тұратын екіқатарлы

2. бірқабатты призмалы

3. сперматогенді

4. бірқабатты куб тәрізді

5. кірпікшелі жасушалардың топтары безділермен кезектесетін бірқабатты

15.Ұрық шығарушы өзекшелердің қуысы жоқ және қолдаушы жасушалар мен сперматогонилерден тұратын тұтас жасушалық тәждер түрінді көрінеді. Ұрық шығарушы өзекшелердің құрылысының сипаттамасы қандай жасқа тән?

1. 7-8жас

2. 5-6 жас

3. 0-4 жас

4. 8-10 жас

5. 12-14 жас

16.Аталық жыныс жүйесі мүшесінің паренхимасы иректелген, тік және торлы өзекшелерден түзілген. Мүшені анықтаңыз:

1. ұрық шығарушы жолдар

2. ұрық көпіршіктері

3. простата

4. аталық без

5. жыныс мүшесі

17.Аталық жыныс жүйесі мүшесі құрылысы альвеолярлы-түтікті көптеген шырышты бездерден, тегіс салалы бұлшық ет жасушаларынан тұрады. Мүшені анықтаңыз:

1. ұрық шығарушы жолдар

2. ұрық көпіршіктері

3. простата

4. аталық без

5. жыныс мүшесі

18. Простаталық бездің орталық тобы орналасады:

1. шырыш асты негізінің дәнекер тінінде

2. шырышты қабықта уретра айналасында

3. мүшенің негізгі бөлігін ала перифериясында

4. мүшенің капсуласы асты аймағында

5. белгілі бір орналасу тәртібі жоқ

19. Лейдиг жасушалары орналасады:

1. сперматогенді эпителийде

2. иректелген ұрық өзекшелерінің арасындағы болбыр дәнекер тінінде

3. ұрық өзекшесінің өздік қабығының миоидты қабатында

4. ұрық өзекшесінің өздік қабығының базалды қабатында

5. ұрық өзекшесінің өздік қабығының талшықты қабатында

20. Аталық жыныс жүйесінің қосалқы безі препаратында атрофияланған безді бөлшектер көрінеді, оның секреторлы бөлігі аласа эпителиоциттермен астарланған және саңылауы бар, дәнекер тінді строма өскен және тығыздалған. Препаратта қандай без берілген және мүшенің сипатталған құрылысы қай жасқа сай?

1. ұрық көпіршіктері, жыныстық жетілу кезеңі

2. простата, жасы 20-35 жас

3. бульбоуретралды бездер, жыныстық жетілу кезеңі

4. простата, балалық шақ

5. простата, жасы 50-60 жас

 

6-блок

1. Жұлын түйінінің құрамындағы нейрондар:

1. биполярлы

2. униполярлы

3. мультиполярлы және биполярлы

4. мультиполярлы

5. псевдоуниполярлы

2. Жұлын түйінінің нейрондарын қоршайды?

1. талшықты астроциттер

2. олигодендроциттер

3. эпендимоциттер

4. микроглия

5. плазмалық астроциттер

3. Эндоневрий-бұл:

1. болбыр талшықты дәнекер тінінен түзілген және жеке нерв талшықтарын қоршайтын қабық

2. кезектескен жасушалар мен фибриллдердің қабаттарынан тұратын және нерв талшықтарының будасын қоршайтын қабық

3. миелинді талшықтардан тұратын қабат

4. тығыз талшықты дәнекер тінінен тұратын және нервті тұтас қоршайтын қабық

5. миелинсіз талшықтардан тұратын қабық

4. Жұлынның алдыңғы мүйіздерін түзетін нейрондар:

1. мультиполярлы моторлы

2. псевдоуниполярлы рецепторлы

3. мультиполярлы рецепторлы

4. мультиполялы кірістірмелі

5. биполярлы кірістірмелі

5. Жұлынның бүйір мүйіздерін түзетін нейрондар

1. мультиполярлы моторлы

2. псевдоуниполярлы рецепторлы

3. мультиполярлы рецепторлы

4. мультиполялы кірістірмелі

5. биполярлы кірістірмелі

6.Жұлынның сұр затының негізгі бөлігін құрайтын нейроглия жасушалары:

1. эпендимоциттер

2. протоплазмалық және талшықты астроциттер

3. талшықты астроциттер

4. олигодендроциттер

5. микроглия

7. Мишық қыртысының молекулярлы қабатының нейрондары

1. Бец жасушалары

2. Пуркинье жасушалары

3. себетше және жұлдызша

4. дәнді жасушалар, үлкен жұлдызша және горизонталды ұршық тәрізді

5. пирамидалы

8. Мишық қыртысының ганглионарлы қабатының нейрондары:

1. Бец жасушалары

2. Пуркинье жасушалары

3. себетше және жұлдызша

4. дәнді жасушалар, үлкен жұлдызша және горизонталды ұршық тәрізді

5. пирамидалы

9. Мишық қыртысының дәнді қабатының нейрондары

1. Бец жасушалары

2. Пуркинье жасушалары

3. ебетше және жұлдызша

4. дәнді жасушалар, үлкен жұлдызша және горизонталды ұршық тәрізді

5. пирамидалы

10. Үлкен ми сыңарлары қыртысының ганглионарлы қабатының нейрондары

1. Бец жасушалары

2. әр түрлі пішінді жасушалар

3. ұсақ жұлдызшалы

4. мөлшері 10 –нан 40 мкм дейінгі пирамидалы жасушалар

5. ұсақ ұршық тәрізді

11.Қыртыс құрылымының қандай типінің сезгіш қыртысты орталығы болады және неге?

1. агранулярлы, себебі жақсы дамыған дәнді қабаттары болады

2. агранулярлы, себебі жақсы дамыған пирамидалы, ганглионарлы және полиморфты қабаттары болады

3. гранулярлы, себебі жақсы дамыған дәнді қабаттары болады

4. гранулярлы, себебі тек дәнді қабаттары болады

5. гранулярлы, себебі жақсы дамыған пирамидалы, ганглионарлы және полиморфты қабаттары болады

12.Қыртыс құрылымының қандай типінің моторлы қыртысты орталығы болады және неге?

1. агранулярлы, себебі жақсы дамыған дәнді қабаттары болады

2. агранулярлы, себебі жақсы дамыған пирамидалы, ганглионарлы және полиморфты қабаттары болады

3. гранулярлы, себебі жақсы дамыған дәнді қабаттары болады

4. гранулярлы, себебі тек дәнді қабаттары болады

5. агранулярлы, себебі жақсы дамыған пирамидалы, ганглионарлы және полиморфты қабаттары болады

13. Жұмсақ ми қабығы қандай тіннен түзілген және неге?

1. эпителиалды, себебі ол мидың қоректенуін қамтамасыз етеді

2. тығыз талшықты дәнекер тіннен, себебі ол мидың қолдаушы негізін құрайды

3. болбыр талшықты дәнекер тіннен, себебі ол мидың қоректенуін қамтамасыз етеді

4. болбыр талшықты дәнекер тіннен, себебі ол пішін түзуші қызмет атқарады

5. тығыз талшықты дәнекер тіннен, себебі ол мидың қоректенуін қамтамасыз етеді

14.Қан түзуші көптеген мүшелердің стромасын қандай тін түзеді және неге?

1. ретикулярлы дәнекер тін, себебі қанның иммунокомпетентті жасушалары болады

2. эпителиалды тін, себебі мүшелердің жоғарғы регенерациялық қабілетін қамтамасыз етеді

3. болбыр дәнекер тін, себебі мүшелердің трофикасын қамтамасыз етеді

4. ретикулярлы дәнекер тін, себебі қанның фагоцитоздаушы жасушалары болады

5. ретикулярлы дәнекер тін, себебі қанның дамушы жасушаларына қажетті микроорта жасайды

15. Қызыл сүйек кемігінің гемопоэтикалық компоненттері түзілген:

1. қанның тек жетілген жасушаларынан

2. синусоидты типтің гемокапиллярларынан

3. дамудың әр түрлі сатысындағы қан түзуші жасушалардың барлық түрлерінен

4. ретикулярлы жасушалар мен талшықтардан, адипоциттерден, макрофагтардан, эндост жасушаларынан

5. эпителиалды тіндерден

16.Қан түзу мүшесі препаратының көру аймағында көптеген лимфоциттерді, қабатталған эпителиалды денешіктер көрінген, фолликулдары жоқ. Препаратта қандай мүше берілген?

1. тимус

2. көкбауыр

3. лимфа түйіні

4. қызыл сүйек кемігі

5. бадамша без

17. Гассальдің эпителиалды қабатталған денешігі – бұл

1. Т-аймағындағы Т-лимфоциттердің бір түр

2. тимустың милы затындағы құрамында кератинді түйіншектері бар эпителиоретикулоциттер кешені

3. қызыл сүйек кемігінде эритробластармен байланысатын жиналған макрофагтар

4. тимустың қыртысты затындағы ірі эпителиоретикулоциттер

5. В-аймағындағы макрофагтардың бір түрі

18. Көкбауырдың ақ ұлпасы неден тұрады?

1. милы және қыртысты заттардан

2. ұлпалы тәждер мен венозды синустардан

3. лимфалық түйіндер мен периартериалды лимфалық қынаптардан

4. дәнекер тінді трабекулалардан

5. эпителиалды тіннен

19. Көкбауырдың қызыл ұлпасы неден тұрады?

1. милы және қыртысты заттардан

2. ұлпалы тәждер мен венозды синустардан

3. лимфалық түйіндер мен периартериалды лимфалық қынаптардан

4. дәнекер тінді трабекулалармен

5. қыртысты, милы заттардан және паракортикалды аймақтан

20. Лимфалық түйіннің қыртысты заты неден түзілген?

1. милы тәждер мен милы синустардан

2. қанның жетілген жасушаларынан

3. Гассаль денешігімен

4. лимфалық түйіншектерден

5. эпителиоретикулоциттерден

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 259 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Орташа калибрлы бронхтар| уч. год

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.122 сек.)