Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 6. Структура журналістського тексту

Читайте также:
  1. HABITUS», «СТРУКТУРАЦИЯ», «САМОРЕФЕРЕНЦИЯ».
  2. III. Структура и руководящие органы
  3. III. Формирование, структура и организация работы
  4. VI. Слоистая структура человеческой души
  5. А). Типы интерфейсов и структура экрана РС
  6. Академическая и заводская социология: статус и структура
  7. Аналитическая беседа по прочитанному тексту.

Питання для обговорення

1. Фактологічна структура.

2. Тематична структура.

3. Композиційна структура.

4. Архітектонічна структура.

Література

1. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування журналістських текстів. – Львів: ПАІС, 2003. – 344 с.

2. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – 576 с.

3. Памятная книга редактора. – М.: Книга, 1998. – 415 с.

4. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – 416 с.

5. Різун В.В. Літературне редагування: Підручник. К.: Либідь, 1996.

6. Феллер М. Д. Эффективность сообщения и литературный аспект редактирования. – Львів: вид-во Львів. ун-ту, 1978.

 

Тема 7. Психологічні засади роботи редактора над текстом

Питання для обговорення

1. Праця редактора як співтворчість з автором.

2. Основна суперечність у тексті між індивідуальним і соціальним. Роль редактора в подоланні цієї суперечності.

3. Ситуаційний контекст. Досягнення інформативної, емоційної та спонукальної адекватності розуміння тексту.

4. Психологічні причини авторських помилок.

5. Психологічні закономірності, що є визначальними для глибокого авторського аналізу тексту.

Література

1. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування журналістських текстів. – Львів: ПАІС, 2003. – 344 с.

2. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – 576 с.

3. Памятная книга редактора. – М.: Книга, 1998. – 415 с.

4. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – 416 с.

5. Різун В.В. Літературне редагування: Підручник. К.: Либідь, 1996.

6. Феллер М. Д. Эффективность сообщения и литературный аспект редактирования. – Львів: вид-во Львів. ун-ту, 1978.

 

Тема 8. Логічні засади роботи редактора над текстом

Питання для обговорення

1. Умови додержання законів і норм логічно правильного мислення.

2. Основні завдання редактора в оцінюванні тексту журналістського твору з логічного погляду.

3. Прийоми, за допомогою яких вирішують ці завдання.

4. Чотири основні закони правильного мислення та умови їх додержання в журналістському тексті.

5. Формування в редактора навиків усунення логічних помилок. Класифікація логічних помилок.

Література

1. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування журналістських текстів. – Львів: ПАІС, 2003. – 344 с.

2. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – 576 с.

3. Памятная книга редактора. – М.: Книга, 1998. – 415 с.

4. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – 416 с.

5. Різун В.В. Літературне редагування: Підручник. К.: Либідь, 1996.

6. Феллер М. Д. Эффективность сообщения и литературный аспект редактирования. – Львів: вид-во Львів. ун-ту, 1978.

Модуль 2

Тема 9. Технологія літературного редагування

Питання для обговорення

Поняття „технологія”.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 449 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 5. Знання про журналістський текст| ОБРАТНЫЙ АДРЕС

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)