Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Урок 7.

Урок 1.

Поняття презентації та комп’ютерної презентації. Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Знайомство з програмою Microsoft PowerPoint.

Урок 2.

Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації.

Урок 3.

Керування переглядом презентацій.

Урок 4.

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Ефекти анімації переходу слайдів.

Урок 5.

Вставка звуку. Вставка відео кліпів. Використання гіперпосилань та кнопок дій.

Урок 6.

Демонстрація презентацій.

Урок 7.

Заліковий урок з теми: «Створення й показ слайдових презентацій»

 

Урок 1.

Тема: Поняття презентації та комп’ютерної презентації. Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Знайомство з програмою Microsoft PowerPoint.

Мета: ознайомитись з можливостями програми для створення комп’ютерних презентацій MS Power Point, розглянути структуру вікна, слайда, навчити створювати презентації, створювати та оформляти слайди, зберігати та відкривати презентації, розвивати поняття мультимедійного проекту на прикладі створення презентацій..

Тип уроку: подання нового матеріалу.

Обладнання:мультимедійна дошка, презентація «Створення презентації процесором POWER POINT» слайди 1-15, приклади презентацій, персональні комп’ютери, програмне забезпечення MS Power Point.

Хід уроку:

1. Мотивація навчального процесу.

Традиційними формами подання інформації в комп’ютері вважається текстова і графічна .

На сьогоднішній день досить часто вживають таке поняття як мультимедіа.

Що це таке, на вашу думку ?

Мультимедіа – це поєднання різних форм подання інформації: текстових, графічних, звукових, відеоформатів даних, ефектів анімації.

Мультимедійні розробки застосовуються для навчання учнів, студентів, у практичній роботі, дистанційного навчання. (Приклади).

Такі мультимедійні розробки створюються за допомогою спеціальних програм-конструкторів .

Саме одну з таких програм ми розпочнемо сьогодні вивчати. Отже, мета нашого уроку :

- розглянути роботу програми,

- ознайомитись з основними поняттями: слайд, розмітка слайда,

- навчитись створювати, переглядати, зберігати слайди;

- розпочати роботу над мультимедійним проектом.

 

2 Вивчення нового матеріалу (супроводжуємо демонстрацією презентації «Створення презентації засобами POWER POINT» слайди 1-15 використовуючи мультимедійну дошку).

Яке призначення програми РоwerРoint?

§ Програма призначена для створення і демонстрації презентацій .

Що таке презентація?

§ Презентація –це набір слайдів, де є текст, графічні об’єкти, малюнки, кнопки тощо…

Що містить слайд?

§ Слайд може містити три основні компоненти мультимедіа : звук, відео, анімацію.

З яких етапів складається робота над презентацією?

§ Робота над презентацією складається з двох етапів: створення та демонстрації. Слайди монтує користувач та демонструє на екрані монітора або великому екрані.Робота над вивченням програми PowerPoint:

1.Запуск програми: Пуск®Программы®Microsoft PowerPoint

2.Створення презентацій. При запуску програми PowerPoint відкривається діалогове вікно за допомогою якого можна вибрати різноманітні методи створення презентацій:

1. Новая презентация – даний метод дає можливість створити пусту презентацію у якій користувач матиме можливість на власний смак створювати слайди з різноманітними оформленнями та розмітками текстових чи графічних блоків.

2. Из шаблона оформления – при виборі даного пункту користувач має можливість вибрати певну заготовку шаблону із ряду запропонованих. В результаті створюється новий слайд, який матиме вибране оформлення. Дане оформлення буде застосоване до усіх створюваних слайдів.

3. Из мастера автосодержания – дає можливість вибрати вид, стиль та параметри презентації, яку необхідно створити. В результаті створюється готовий шаблон презентації до складу якого будуть входити певні розділи які були вибрані в ході роботи з даним майстром. Подальша робота користувача зводитиметься до зміни тексту та зовнішнього оформлення в окремих слайдах даної презентації.

Загрузка...

3.Структура слайдів. Усі слайди PowerPoint мають шарову структуру. Слайди складаються з трьох основних частин (шарів):

1. Фон слайду (оформлення слайду). Це основа слайду, яка має певне фонове графічне зображення, розмітку блоків, певні типи шрифтів.

2. Розмітка блоків. В даному редакторі створення презентацій розрізняють такі типи блоків: текстові блоки, графічні блоки, блок заголовку слайду, блоки побудови діаграм та таблиць, тощо. Розмітка блоків полягає в тому, що користувач сам, або з допомогою майстра створення презентацій визначає взаємне розміщення окремих елементів на слайді (рис.1).

 


 

Рис.1.Структура слайду.

Слайд. Це місце (шар) у якому розміщується сам текст та графічні зображення слайду .

 

4.Створення слайдів. Для створення нового слайду можна користуватися одним із наступних методів:

· Меню Вставка®Создать слайд.

· Кнопка Новый слайд на стандартній панелі інструментів.

· Кнопка Создать слайд на панелі форматування.

· Гарячі клавіші Ctrl+M.

5.Розмітка слайдів. Розмітка слайдів проводиться наступним чином:

· Меню Формат®Разметка слайда.

· Кнопка Разметка слайда на стандартній панелі інструментів.

· Кнопка Создать слайд - Разметка слайда на панелі форматування.

6.Оформлення слайдів. Оформлення слайдів, тобто створення певного фонового зображення чи певного шаблону можна провести наступним чином:

· Меню Формат®Оформление слайдов.

· Кнопка Применить оформление на стандартній панелі інструментів.

· Кнопка Конструктор –Дизайн слайда на панелі форматування.

7.Збереження та відкриття презентацій проводиться таким самим методом як і у будь-якій програмі прикладного пакету Microsoft Office. Файли створені програмою PowerPointмають розширення *.ppt, *.pps,*.pptх,та інші.

 

3.Первинне осмислення і закріплення нового матеріалу.

Практична робота над створенням презентації, оформленням семи слайдів (мінімум) за власним бажанням. Ця практична робота є першим етапом роботи над власним проектом. Теми власних проектів учні повинні приготувати самі, але всі вони повинні бути про нашу школу. Наприклад: життя класу, перший дзвоник, день вчителя і т.д.

4.Постановка домашнього завдання.

Вивчити §2.1,2.2 та підібрати, систематизувати матеріали зміст, яких буде відображено у власному мультимедійному проекті.

5.Підведення підсумків уроку.

 

Урок 2.

Тема: Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації.

Мета: ознайомити учнів з особливостями вставки графічних об’єктів у слайд, закріпити знання учнів про прийоми форматування, навчити учнів застосовувати набуті знання при роботі з програмою, виховувати самостійність до пошуку інформаційних матеріалів та інтерес до оформлення презентацій.

Тип уроку: комбінований урок..

Обладнання: мультимедійна дошка, презентація «Створення презентації процесором POWER POINT» слайди 16-26, персональні комп’ютери, програмне забезпечення MS Power Point.

Хід уроку:

1. Перевірка знань і вмінь учнів з пройденого матеріалу.

З учнями повторюються такі загальні питання:

§ Яке призначення програми РоwerРoint?

§ Що таке презентація?

§ Що містить слайд?

§ З яких етапів складається робота над презентацією?

§ Які є режими функціонування слайду?

Проводиться фронтальна практична робота:

a) запустіть програму РоwerРoint.

b) Створіть нову презентацію.

c) Виберіть розмітку слайда Титульний слайд.

d) Уведіть заголовок першого слайда Що я знаю про РоwerРoint?

e) Введіть текст у підзаголовок: Це програма для підготовки презентацій.

f) Застосуйте оформлення до слайда.

g) Створіть другий слайд, виберіть структуру слайда Заголовок і текст.

h) Введіть такий текст:

§ Презентація

§ Слайд

§ Розмітка

§ Оформлення.

i) Закрийте вікно презентації, зберігши її у файлі у власній папці.

2. Подання нового матеріалу (супроводжуємо демонстрацією презентації «Створення презентації засобами POWER POINT» слайди 16-26 використовуючи мультимедійну дошку).

Окрім заголовку та основного тексту слайди мають різноманітні додаткові об’єкти, серед яких можуть бути графічні об’єкти: діаграми, організаційні діаграми, різноманітного роду автофігури, малюнки , малюнки з графічних файлів, тощо.

Робота над вставкою графічних об’єктів у презентацію:

1.Вставка напису:

Меню Вставка ® Надпись. При цьому потрібно побудувати контур у вигляді рамки в якому буде вписуватися майбутній текст.

2.Побудова простих малюнків.

Для побудови простих малюнків у PowerPoint користуються панеллю Рисование, яка виводиться на екран таким самим методом як і у Microsoft Word:

Меню Вид ® Панели инструментов ® Рисование

3.Вставка об’єктів WordArt.

Об’єкти WordArt являють собою фігурний текст, який можна встановити наступним чином:

· Меню Вставка ® Рисунок ® Объект WordArt

· Кнопка Добавить объект WordArt на панелі Рисование

4.Вставка малюнків з колекції.

Даний редактор презентацій дозволяє встановлювати різноманітні малюнки з стандартної колекції картинок, яка містить певний стандартний набір малюнків.

· Меню Вставка ® Рисунок ® Картинки

· Кнопка Добавить картинку на панелі Рисование

5.Вставка малюнків з файлу.

Меню Вставка ® Рисунок ® Из файла

6.Вставка діаграм.

· Меню Вставка ® Диаграмма

· Меню Вставка ® Объект ® Диаграмма Microsoft

· Кнопка Добавление диаграммы на стандартній панелі інструментів

7.Вставка організаційної діаграми.

Даний тип діаграми використовується для відображення структури певної організації, підприємства, для побудови родинного дерева, тощо.

· Меню Вставка ® Рисунок ® Организационная диаграмма

· На панелі Рисование кнопка

8.Вставка автофігур. В PowerPoint існує можливість встановлювати певні заготовлені автофігури (криві лінії, фігурні стрілки, блок-схеми, блоки-виноски, фігурні стрічки, тощо).

· Меню Вставка ® Рисунок ® Автофигуры (рис.1).

 
 

 


Рис. 1. Панель Рисование.

· Кнопка Автофигуры на панелі Рисование (рис.2)

 

 

Рис.2. Панель Рисование

Необхідно наголосити, що навики роботи, які учні отримали при роботі з програмою текстового редактора Word, а зокрема: вставка графічних об’єктів та форматування фрагментів тексту, вони можуть застосувати при роботі з даною програмою.

3. Закріплення матеріалу на практичній роботі.

Учні працюють над проектами, а саме: доповнюють слайди текстовою інформацією, згідно підібраного матеріалу, вставляють графічні об’єкти до слайдів.

4. Підведення підсумків уроку. Домашнє завдання.

Вивчити §2.3 та робота над інформаційною частиною свого проекту.


Урок 3.

Тема: Керування переглядом презентацій.

 

Мета: розглянути режими роботи над презентаціями, способи перегляду презентацій, навчити працювати в даних режимах, переглядати свої роботи, розвивати навики роботи по створенню та роботі з слайдами, вміння працювати з клавіатурою.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: муьтимедійна дошка, приклади презентацій, персональні комп’ютери, програмне забезпечення MS Power Point.

Хід уроку:

1.Перевірка знань і вмінь учнів з пройденого матеріалу.

 

Перший етап – це відтворення і корекція опорних знань. На даному етапі можна провести самостійну роботу.

Завдання по варіантах на карточках отримують учні:

Варіант 1.

Продовжити речення:

Презентація –це…

Слайд може містити…

Робота над презентацією складається з двох етапів…

2.Дай відповіді на такі запитання:

a) Які методи створення презентацій ти знаєш?

b) Які способи створення слайдів використовують при створенні презентації?

c) Що означає: провести фонове оформлення слайдів?

d) Назвіть способи відкриття презентації.

e) Яке розширенням мають файли створені в програмі Power Point?

Варіант 2.

1.Продовжити речення:

Мультимедіа – це…

Мультимедійні розробки застосовуються…

Програма призначена для…

2.Дай відповіді на такі запитання:

a) З яких основних частин складаються слайди?

b) Як провести розмітку слайдів?

c) Які способи проведення оформлення слайдів ти знаєш?

d) Назвіть способи збереження слайдів.

e) Які графічні об’єкти можна вставити в слайд?.

Другий етап – перевірка практичних навичок при роботі з програмою (колективна робота).

Вчитель зачитує завдання, а учень виконує на комп’ютері:

1. Запустіть програму Роwer Рoint.

2. Створіть нову презентацію.

3. Виберіть розмітку слайда Титульний слайд.

4. Задайте фон слайда (Способы заливки--два цвета-- из угла, колір на свій смак).

5. Вставте в слайд будь-який малюнок.

6. Розташуйте малюнок посередині і підпишіть малюнок.

Вчитель оцінює роботу учнів, враховуючи швидкість та якість виконання.

 

2. Подання нового матеріалу.

Подання нового матеріалу через вирішення проблеми:

що робити коли необхідно переставити місцями слайди, переглянути створену презентацію? Вчитель залучає учнів до співбесіди, перевіряє їх спостережливість, дослідницький підхід при роботі з комп’ютером, допитливість учнів, які на практиці самостійно могли дослідити ці проблеми.

Робота над вивченням програми PowerPoint:

В PowerPoint для покращення роботи над презентаціями існують різні режими. Два основних і найчастіше використовуваних режими – обычный режим та режим сортировщика слайдов.

1.Обычный режим. В даному режимі відображаються три області: область структури, область слайду та область заміток. Ці області дозволяють одночасно працювати над усіма аспектами презентації.

 

· Область структури дозволяє розгортати зміст презентації. У ній можна вводити текст презентації та змінювати порядок слайдів.

· Область слайду відображає у собі текст кожного слайду з врахуванням його форматування. У цій області можна проводити редагування самого слайду.

· Область заміток використовується для встановлення різноманітних приміток доповідача при створенні доповідей.

2. Сортировщик слайдов. В даному режимі на екрані в мініатюрі відображаються усі слайди презентації, що спрощує вставку, знищення та переміщення окремих слайдів. Також можна здійснювати перегляд анімації окремих слайдів (виділити слайд, вибрати меню Показ слайдов® Просмотр анимации).

3. Страницы заметок. Даний режим використовується для зручного введення тексту приміток доповідача.

4. Показ слайдов. Це режим перегляду слайдів, в якому для переходу між окремими слайдами використовуються спеціальні клавіші. Для ввімкнення даного режиму зручно користуватися функціональною клавішею F5.

Щоб застосувати вказані режими на практиці потрібно виконати:

Вид®Обычный / Сортировщик слайдов /Страницы заметок/Показ слайдов.

 

Для швидкого переключення режимів використовують кнопки в лівому нижньому куті вікна програми.

 

 

 


Клавіші управління переглядом слайдів в режимі Показ слайдов:

· Перехід до наступного слайду – Enter.

· Перехід до попереднього слайду – Backspace.

· Перехід до слайду з певним номером - № слайду + Enter.

· Завершення показу презентації – ESC.

· Режим “чорний екран” – B.

· Режим “білий екран” – W.

Режим “чорний екран” та “білий екран” використовуються користувачем у тому випадку, коли є необхідність при показі презентації на деякий час затемнити чи засвітити екран.

Інколи може виникнути необхідність приховати деякий слайд під час показу презентації, з метою його подальшого використання. Для цього використовують команди:

Меню Показ слайдов ® Скрыть слайд

В результаті на номері слайду появиться перекреслений номер (в режимі сортировщика слайдов). Для відображення прихованого слайду під час перегляду презентації потрібно викликати контекстне меню на попередньому слайді (!!! В режимі переходу слайдів), та вибрати у ньому команду Переход ® Выбор слайда по имени ® Слайд №…

Екранне перо. Використовується для підпису слайдів в режимі перегляду презентації. Для вибору екранного пера користуються контекстним меню ® Указатель ® Перо.

3.Практична робота за комп’ютером.

Учні працюють над своїми проектами, а саме: здійснюють перегляд презентацій різними способами та задають режими роботи з слайдами.

4.Підсумок уроку. Домашнє завдання.

Повторити §2.1-2.3, продовжити роботу над своїм проектом.

 

Урок 4.

Тема: Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Ефекти анімації переходу слайдів.

Мета: розглянути особливості створення анімаційних ефектів, навчити застосовувати анімації до створених презентацій, розвивати пошуково-дослідницький принцип роботи при розв’язанні поставленого завдання, виховувати почуття колективізму, вміння співпрацювати і спілкуватися.

Тип уроку: нестандартний (урок опанування нових знань).

Обладнання: таблиці, схеми, персональні комп’ютери, програмне забезпечення MS Power Point.

Хід уроку:

1. Актуалізація опорних знань.

На даному етапі необхідно з’ясувати, що ми знаємо про програму і що ми можемо створювати за допомогою програми.

Проведемо з учнями інтерактивну вправу «Мозковий шторм» (мозковий штурм — це ефективний і добре відо­мий інтерактивний метод колективного обговорення. Він спонукає учнів проявити уяву і творчість, відверто висловлювати думку, відшу­кувати кілька рішень конкретної проблеми. Цей метод застосовується для того, щоб ініціювати дискусію учнів).

На дошці вивішується один плакат з написом – «Презентація» та другий – «Слайд». Учні діляться на групи і отримують для обговорення один з плакатів. Вони записують усе, що асоціюється в них зі своїм плакатом одним чи двома словами, записують на стікер та чіпляють на його. Кожній групі пропонується представити результати своєї робо­ти іншим учасникам. Після невеликої перерви кожна група повинна перейти до наступної «станції», тобто, обмінятися завданнями. Переходячи від станції до станції, кожна група доповнює наявний список.

2. Вивчення нового матеріалу.

Щоб привернути увагу слухачів, у слайдах використовують ефекти анімації.. Завдяки даній можливості, анімаційні ефекти можна використовувати як для окремого слайду, так і для зміни слайдів (анімований перехід слайдів).

Робота в малих групах з новим матеріалом.

Групам пропонують ознайомитись з новим матеріалом. Для цього групи отримують роздатковий матеріал: І група – «Анімація слайдів. Застосування ефектів анімації до об’єктів слайду», (додаток1); ІІ група – «Анімація переходу слайдів», (додаток 2). Учні обговорюють матеріал в групах і на практиці за допомогою комп’ютера перевіряють.

Через 10 хв. учні повертають матеріал вчителеві, один учень від групи доповідає про результати роботи. Учні повинні дати відповіді на такі запитання:

1-група.

- Назвіть першу дію, яку необхідно виконати для надання слайдові або об’єктові анімації.

- Що необхідно зробити, щоб задати анімацію для об’єкта (слайда) (продемонструвати за допомогою комп’ютера)?

- В чому різниця між вказівками Настройка анимации і Эффекты анимации.

- Як попередньо переглянути вибрану до об’єкта анімацію?

 

2-група.

- Як можна застосувати анімаційні ефекти для зміни слайдів?

- Які параметри зміни слайдів пропонує дана програма?

- Чи можна змінити вже встановлені параметри зміни слайдів?

3. Практичне застосування знань по вивченому матеріалу.

Учні продовжують роботу над індивідуальними проектами, а саме: застосовують анімаційні ефекти до власної презентації.

4. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

Вивчити §2.4, 2.5. Підготувати текстові документи (в електронній формі), або фрагменти відеофільмів, або звукові файли по обраній темі.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 211 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Проблемы повышения эффективности государственной службы Российской Федерации.| Додаток 2.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.044 сек.)