Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Скорочення

Читайте также:
  1. Графічні скорочення в діловодстві
  2. Завдання 8. Подайте наведені слова українською, використавши загальновживані скорочення. Обґрунтуйте відповідним правилом. Згрупуйте за способом творення.
  3. Подайте наведені слова українською, використавши загальновживані скорочення. Обґрунтуйте відповідним правилом. Згрупуйте за способом творення.
  ВМУ   -   візуальні метеорологічні умови;
  ВЧ   -   високі частоти;
  ДВЧ   -   дуже високі частоти;
  КТА   -   контрольна точка аеродрому;
  ЗПС   -   злітно-посадкова смуга;
  КЦПР   -   координаційний центр пошуку та рятування;
  МДП   -   місцевий диспетчерський пункт;
  ОПР   -   обслуговування повітряного руху;
  ПВП   -   правила візуальних польотів;
  ППП   -   правила польотів за приладами;
  РДЦ   -   районний диспетчерський центр;
  ACAS   -   бортова система попередження зіткнень (airborne collision avoidance system);
  AMSL   -   вище середнього рівня моря (above mean sea level);
  ATIS   -   автоматичне термінально інформаційне обслуговування (automatic terminal information service);
  ATZ   -   зона аеродромного руху (aerodrome traffic zone);
  CTA   -   диспетчерський район (control area);
  CTR   -   диспетчерська зона (control zone);
  ICAO   -   міжнародна організація цивільної авіації (international civil aviation organization);
  FIZ   -   зона польотної інформації (flight information zone);
  FIR   -   район польотної інформації (flight information region);
  FL   -   ешелон польоту (flight level);
  GAT   -   загальний повітряний рух(general air traffic);
  OAT   -   операційний повітряний рух(operation air traffic);
  OFIS   -   операційно польотно-інформаційне обслуговування (operational flight information service);
  QFE   -   кодове позначення тиску на рівні аеродрому або порогу ЗПС (question field elevation - field elevation pressure /Q-code/);
  QNE   -   кодове позначення стандартного атмосферного тиску за стандартною атмосферою(question normal elevation - standard pressure (1013 hPa) /Q-code/);
  QNH   -   кодове позначеннятиску, приведеного до середнього рівня моря (question normal height - sea level pressure /Q-code/) за стандартною атмосферою;
  RNAV   -   зональна навігація (area navigation);
  RNP   -   потрібні навігаційні характеристики (required navigation performance);
  RVR   -   дальність видимості на ЗПС (runway visual range);
  SELCAL   -   система селективного виклику(selective calling system);
  SID   -   стандартний маршрут вильоту за приладами (standard instrument departure);
  SSR   -   Вторинний оглядовий радіолокатор (secondary surveillance radar);
  STAR   -   стандартний маршрут прибуття за приладами (standard instrument arrival);
  TMA   -   термінальний диспетчерський район (terminal control area);
  UIR   -   район польотної інформації верхнього повітряного простору (upper flight information region);
  UTA   -   верхній диспетчерський район (upper control area);
  UTC   -   Всесвітній скоординований час (universal time coordinated);
  VOLMET   -   регулярна радіомовна передача метеорологічної інформації для повітряних суден, що перебувають у польоті (meteorological information for aircraft in flight).

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 212 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Травня 2003 р. за N 346/7667 | Визначення частин повітряного простору та контрольованих аеродромів, де забезпечується обслуговування повітряного руху | Правила візуальних польотів | Правила польотів за приладами | Правила встановлення шкали барометричного висотоміра на повітряних суднах бойового призначення з одним управлінням | Правила отримання та передачі інформації стосовно атмосферного тиску | Диспетчерський дозвіл | Диспетчерське обслуговування | Передача відповідальності за контроль | Диспетчерські дозволи |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Терміни та визначення| Класифікація повітряного простору

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)